Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
CHEMIA FARMACEUTYCZNA: Synteza kontraktowa.

Synteza kontraktowa

 

Pion Chemii Kontraktowej Selvity specjalizuje się w:

  • projektowaniu i optymalizacji ścieżek syntezy związków organicznych, w tym związków chiralnych,
  • optymalizacji i skalowaniu procesu (skala od mg do kg),
  • opracowywaniu zaawansowanych metod oczyszczania i analizy,
  • kompleksowej ocenie właściwości fizykochemicznych syntezowanych substancji oraz
  • analizie patentowo-literaturowej.

 

Swoim Klientom Selvita zapewnia nie tylko doświadczenie światowej klasy specjalistów, elastyczność i zaangażowanie w spełnianie potrzeb klienta, ale również doskonałe zarządzanie projektami, łańcuchem dostaw i wysoką jakość wykonywanych usług.

 

Specjalizujemy się w syntezie związków o skomplikowanej budowie, często chiralnych, o wysokiej czystości (98-99%), także optycznej. Podejmujemy się syntez trudnych, pod zwiększonym ciśnieniem, bardzo czasochłonnych i wieloetapowych.

 

Włączając się w prace badawcze na etapie syntezy i dostarczając rozwiązań analitycznych, możemy pomóc klientowi zaoszczędzić czas rozwoju produktu i dostarczyć rozwiązań prowadzących do znacznego obniżenia kosztów produkcji, poprzez:

  • opracowanie kilku alternatywnych metod otrzymania danego związku
  • wiarygodne oszacowania wydajności poszczególnych kroków
  • przygotowanie kosztorysu otrzymania danego związku


 

Newsletter