Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
CHEMIA FARMACEUTYCZNA: Projektowanie i optymalizacja szlaków syntetycznych.

Projektowanie szlaków syntetycznych

 

Selvita oferuje pełen zakres usług związanych z syntezą związków biologicznie czynnych.

Jedną z naszych specjalności jest projektowanie szlaków syntetycznych oraz ich optymalizacja. Dla większości związków opracowujemy drogę syntezy w przeciągu 5 dni. W przypadku bardzo złożonych i skomplikowanych syntez czas ten nieznacznie się wydłuża, jednak zwykle nie przekracza dwóch tygodni. Zazwyczaj udaje się znaleźć dla danego związku chemicznego kilka alternatywnych dróg syntezy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku projektowania bibliotek kombinatorycznych, gdy w krótkim czasie należy otrzymać dużą ilość związków chemicznych.

Usługa zaprojektowania optymalnego szlaku syntetycznego może być poszerzona o symulacje kwantowochemiczne (opis mechanizmu oraz ścieżki reakcji, symulacja widm spektroskopowych) oraz analizę pod kątem patentowym. Nasz zespół zajmujący się syntezą chemiczną składa się z wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin: chemików organików, krystalografów, teoretyków oraz analityków. Wszystkie teoretyczne przewidywania mogą być w bardzo krótkim czasie zweryfikowane w naszym laboratorium.

 

Newsletter