Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BIOCHEMIA BIAŁEK: Produkcja białek rekombinowanych.

Produkcja białek rekombinowanych

 

Białka rekombinowane

Produkcja białek rekombinowanych in vitro jest szeroko stosowana zarówno do celów naukowych, jak i terapeutycznych. Łatwa procedura i niskie koszty powodują, że systemy bakteryjne i drożdżowe to najczęściej stosowane systemy ekspresyjne. Metoda ta jednak wymaga wiedzy i doświadczenia w celu osiągnięcia zadowalających rezultatów. Jakość i ilość końcowego produktu zależą zarówno od zastosowanego wektora ekspresyjnego czy szczepu, jak i od odpowiednio dobranych warunków wzrostu hodowli i oczyszczania.

 

Systemy ekspresyjne

Naszym celem jest dostarczenie kompleksowych, innowacyjnych i konkurencyjnych kosztowo rozwiązań w procesie produkcji białek. Oferujemy systemy mogące znaleźć szerokie zastosowanie zarówno do produkcji białek używanych jako antygeny do uzyskiwania przeciwciał jak i produkcji biofarmaceutyków. Podstawą systemu ekspresyjnego są unikatowe, skonstruowane przez nas wektory ekspresyjne oraz naturalne lub zmodyfikowane, prokariotyczne i eukariotyczne szczepy bakteryjne i drożdżowe. Używamy bakterii Eschericha coli z wbudowanym, innowacyjnym systemem autolizującym, gwarantującym ograniczenie możliwości utleniania produkowanego białka. Jeżeli produkowane białka wymagają potranslacyjnej modyfikacji, używany będzie system z wykorzystaniem Pichia pastoris lub Saccharomyces cerevisiae. W zależności od wymagań, białka mogą być produkowane wewnątrz- lub zewnątrzkomórkowo, konstytutywnie lub w systemach indukowalnych.

Po transformacji odpowiednich szczepów i hodowli w małej objętości, identyfikujemy klony wykazujące znaczny poziom ekspresji produkowanego białka. Na tej podstawie wybieramy odpowiedni system ekspresyjny. W przypadku, gdy wyniki nie są zadawalające, przeprowadzamy optymalizację warunków wzrostu i produkcji białka (media hodowlane, dodatki, temperatura, czas indukcji). Ostatnim etapem jest oczyszczanie białka z wykorzystaniem metod chromatograficznych. Czystość uzyskanych preparatów jest potwierdzana przez analizy SDS-PAGE i HPLC.

 

Zobacz też:

Projektowanie konstruktów genetycznych 
Testy ekspresji białek rekombinowanych
Optymalizacja procesów oczyszczania

Newsletter