Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania wyrobów: akcesoria komputerowe audyty.

Badania sprzętu komputerowego

Spełnianie podstawowych wymagań jakościowych jest ważnym elementem wprowadzania komputerów, oprogramowania czy urządzeń biurowych na rynek. Specjaliści TÜV Rheinland przeprowadzają kontrole i certyfikacje sprzętu IT w oparciu o obowiązujące normy. Audyt bezpieczeństwa sprzętu IT w oparciu o dyrektywę 2006/95/EWG i sprawdzają kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) w oparciu o dyrektywę 2004/108/EWG. Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych 1999/5/EWG stawia dodatkowe wymagania dla produktów informatycznych oraz urządzeń bezprzewodowych. Na życzenie klienta, TÜV Rheinland przeprowadza również badania funkcjonalne, jakości, niezawodności, jakości obrazu, kompatybilności, akustyki, dostępu do sieci oraz przyjazności dla środowiska.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Kontrole i certyfikacja wyrobów oferowane przez TÜV Rheinland umożliwiają:

 • Zwiększenie zaufania konsumentów do jakości i bezpieczeństwa wyrobów
 • Skorzystanie z szybkiego przeprowadzania kontroli i bogatego doświadczenia firmy TÜV Rheinland
 • Otrzymanie dokumentacji w formie sprawozdania z audytu oraz certyfikatu potwierdzających zgodność wyrobu z wymogami prawnymi

Audyty

Badania przeprowadza się jako audyty poszczególnych produktów z opcjonalnym certyfikatem jakości lub jako badania porównawcze. Kontroli podlegają następujące cechy jakościowe:

 • Bezpieczeństwo i funkcjonowanie
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wydajność, solidność, jakość obrazu, akustyka, kompatybilność dla użytkownika
 • Badania sprzężeń i parametry dostępu do sieci
 • Reakcja na wilgoć, ciepło, światło UV bądź inne specyficzne warunki
 • Zawartość substancji szkodliwych i łatwość ponownego przetworzenia

Dobrowolny znak zgodności M+T

TÜV Rheinland oferuję możliwość nie obligatoryjnej certyfikacji wyrobów na zgodność ze znakiem M+T (Monitoring + Testing) Znak stanowi potwierdzenie, że wyrób spełnia obligatoryjne wymagania bezpieczeństwa oraz indywidualne wymagania przedstawione przez Klienta. Dodatkowo znak M+T poświadcza, że proces produkcyjny jest monitorowany na właściwych etapach co pozwala produkować wyrób w sposób powtarzalny przy zachowaniu założonej jakości. Certyfikacja M+T oferuje badania wyrobów i inspekcję miejsca produkcji wraz z przeglądem dokumentacji. Po pozytywnym przebiegu procesu certyfikacji, Klient otrzymuje prawo do posługiwania się znakiem M+T przez okres 5 lat.

Przykłady wyrobów

 • Komputery stacjonarne i netbooki, a także urządzenia peryferyjne
 • Automaty i terminale informacyjne
 • Systemy dostępu
 • Tablice ogłoszeniowe, monitory, projektory/projektory wideo
 • Sprzęt biurowy taki jak drukarki, kserokopiarki, systemy skanowania
 • Produkty i systemy telekomunikacyjne
 • Złącza analogowe i cyfrowe oraz interfejsy
 • Produkty technologii satelitarnej
 • Oprogramowanie

 

Newsletter