Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
APTAMER DNA ROZPOZNAJĄCY METKĘ LIZYLOWĄ

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
APTAMER DNA ROZPOZNAJĄCY METKĘ LIZYLOWĄ

aptamer dna rozpoznający metkę lizylową

zastosowanie w biotechnologii

(PROJEKT NR P-449)

 

Aptamer DNA rozpoznający metkę Lys – nowa metoda oczyszczania i wiązania białek rekombinowanych

Zastosowanie: w biotechnologii do oczyszczania, wiązania celów molekularnych zawierających metkę Lys

 

Czyste preparaty białkowe, poza badaniami naukowymi, są coraz częściej wykorzystywane w celach terapeutycznych. Preparaty te można otrzymywać m.in. przeprowadzając proces izolacji białek rekombinowanych z komórek prokariotycznych lub eukariotycznych przy zastosowaniu odpowiednich metod chromatograficznych. Przykładem takiej metody jest chromatografia powinowactwa, która bazuje na specyficznym oddziaływaniu dwóch cząsteczek: liganda, zimmobilizowanego na stałym nośniku, z analitem znajdującym się w fazie ruchomej. Niejednokrotnie w celu oczyszczenia
z mieszaniny białek pożądanego białka przyłącza się do niego tak zwaną metkę fuzyjną, wykorzystując do tego metody inżynierii genetycznej. Metkami fuzyjnymi często używanymi w chromatografii powinowactwa białek rekombinowanych są m.in.: metka histydynowa (His-tag), transferaza glutationu (GST), czy białko wiążące maltozę (MBP) wykazujące powinowactwo odpowiednio do jonów niklu, glutationu i maltozy.

Przedmiotem niniejszej oferty jest aptamer DNA rozpoznający metkę lizylową.

Aptamery DNA to jednoniciowe cząsteczki kwasu nukleinowego o długości około 40-100 nukleotydów, które mogą wiązać określony cel molekularny z wysoką specyficznością oraz powinowactwem. W prezentowanym wynalazku celem molekularnym może być dowolna cząsteczka: peptyd, białko czy pochodna DNA zawierająca metkę Lys.

Aptamery DNA rozpoznające metkę Lys znajdują zastosowanie do oczyszczania, wiązania celów molekularnych zawierających metkę Lys.

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji tych innowacji, zwłaszcza w zakresie nabycia licencji na opisaną aptamer DNA rozpoznający metkę Lys i jego zastosowanie.

 

Szczegółowej informacji w sprawie udzieli:

Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ:

dr Klaudia Polakowska

tel. +48 519 329 129, klaudia.polakowska@uj.edu.pl

 

Newsletter