Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analizy chemiczne zawartości związków chemicznych w różnych materiałach z wykorzystaniem posiadanej aparatury
 
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Wydział Chemii
Uniwersytetu Łódzkiego
Newsletter