Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
ANALIZA KOMPUTEROWA DNA

Cena netto 100zł/h 
Obejmuje składanie sekwencji w pojedynczy kontig, dobór starterów do sekwencjonowania oraz reakcji PCR, generowanie map restrykcyjnych, poszukiwanie otwartych ramek odczytu, poszukiwanie sekwencji homologicznych (na poziomie DNA oraz wydedukowanej sekwencji białek), poszukiwanie motywów w wydedukowanej sekwencji białek, poszukiwanie sygnałów lokalizacji, tworzenie drzew filogenetycznych, itd, itp.

Newsletter