Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza białek zgodnie z ICH Q6B
Wykonujemy analizy i badania białek i polipeptydów zgodnie z wytycznymi ICH Q6B.
Badania te obejmują:
• strukturę białek:
- sekwencjonowanie C-, N-terminalne z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS oraz trawienia enzymatycznego,
- mapowanie peptydów w oparciu o trawienie enzymatyczne oraz analizę peptydów za pomocą RP-HPLC, LC/MS/MS, MALDI TOF/TOF,
- ustalanie ilości i położenia mostków dwusiarczkowych w oparciu o mapy peptydowe i widma masowe,
- badania struktury II-rzędowej z wykorzystaniem FTIR oraz UV,
- badania oligomeryzacji z wykorzystaniem technik rozpraszania światła, SLS, DLS, MALS,
• właściwości fizykochemiczne:
- wyznaczanie masy cząsteczkowej z wykorzystaniem spektrometrów masowych Applied Biosystems: 4800 Plus MALDI TOF/TOF oraz 4000 QTRAP LC/MS/MS System,
- wyznaczanie punktu izoelektrycznego z wykorzystaniem kapilarnego ogniskowania izoelektrycznego CIEF,
- badanie stabilności termodynamicznej z wykorzystaniem mikrokalorymetru,
• analizę zanieczyszczeń:
- badanie profilu zanieczyszczeń białkowych za pomocą metod opartych na technikach RP-HPLC, SEC, IEX, CE, CIEF,
- badanie agregatów białkowych w oparciu o techniki SEC-MALS, DLS, SLS,
- identyfikacja zanieczyszczeń związanych z procesem oraz produktem za pomocą metod opartych na technikach RP-HPLC, SEC, IEX, CE, CIEF,
- identyfikacja i lokalizacja modyfikacji potranslacyjnych takich jak deamidacja, acetylacja, formylacja itp. w oparciu o mapy peptydowe i widma fragmentacyjne MS/MS,
- oznaczanie DNA i białek pochodzących z komórek gospodarza,
- oznaczanie pozostałości rozpuszczalników z wykorzystaniem GC.
news

<Lipiec 2019>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Newsletter