Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza białek metodami biofizycznymi: określenie czystości, aktywności, stopnia agregacji/oligoeryzacji, badanie stabilności
Badania własności i funkcji białek metodami biochemicznymi i biofizycznymi.
Newsletter