Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza białek • Chromatograficzny profil zanieczyszczeń
Oferujemy szereg usług i technik w zakresie badania chromatograficznego profilu zanieczyszczeń produktów biotechnologicznych zgodnie z wymaganiami przewodnika ICH Q6B.
Prowadzimy badania porównawcze dla produktów biopodobnych w zakresie degradacyjnych badań stresowych, zgodnie z przewodnikiem ICH Q5E, takich jak:
- utlenianie,
- wytrząsanie,
- naświetlanie,
- podwyższenie/obniżenie pH,
- podwyższenie/obniżenie temperatury,
- poddanie działaniu ultradźwięków.
Dysponujemy aparatami chromatograficznymi HPLC, UPLC wyposażonymi w detektory UV, PDA, MALS, FLR.
Newsletter