Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza białek • Badanie profilu zanieczyszczeń
Oferujemy szereg usług i technik zapewniających badanie profilu zanieczyszczeń produktów biotechnologicznych zgodnie z wymaganiami przewodnika ICH Q6B.
Pomagamy analizować i charakteryzować:
- zanieczyszczenia związane z procesem (process-related impurities),
- zanieczyszczenia związane z produktem (product-related impurities),
- substancje związane z produktem (product-related substances),
- inne zanieczyszczenia (contaminants).
Newsletter