Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza białek • Analiza mostków dwusiarczkowych
Mostki dwusiarczkowe, powstające między atomami siarki dwóch reszt cysteinowych, odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu i stabilizacji struktury trzeciorzędowej białka (mostki wewnątrz łańcuchowe). Ponadto, wpływając na kowalencyjne wiązanie podjednostek białkowych (mostki między łańcuchowe), zapewniają poprawne fałdowanie białek, a tym samym ich funkcje.
Wykorzystując metody spektrometrii mas oraz jej połączenia z chromatografią cieczową, oferujemy możliwość identyfikacji liczby oraz położenia mostków dwusiarczkowych oraz wolnych grup sulfhydrylowych w białkach i peptydach.
news

<Listopad 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
30
31
1
2
3
4
7
MEDmeetsTECH
2019-11-07 do 2019-11-07
9
40. Kongres i Targi LNE
2019-11-09 do 2019-11-10
10
11
15
16
17
22
23
24
27
28
Warsaw FOODHATON 2019
2019-11-28 do 2019-11-28
29
30
1
Newsletter