Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
ANALITYKA CHEMICZNA: Analiza fizykochemiczna substancji chemicznych.

Selvita zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w zakresie analizy fizykochemicznej substancji chemicznych i może dostarczyć kompleksowej oceny właściwości syntezowanych związków. Posiadamy doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z formą stałą substancji, takich jak:

 • charakteryzacja i kontrola formy polimorficznej, opracowanie procesu uzyskiwania konkretnej formy polimorficznej związku
 • ocena stabilności API, badania profili zanieczyszczeń
 • badania higroskopijności oraz rozpuszczalności substancji.
 
Badania prowadzimy z wykorzystaniem wysokiej klasy aparatury, w oparciu o:
 • metody chromatograficzne: rozdziały na kolumnach analitycznych oraz preparatywnych i półpreparatywnych, rozdziały chiralne, walidacja metod, oczyszczanie substancji, identyfikacja zanieczyszczeń
 • techniki spektroskopowe: NMR (także dwuwymiarowe widma), 
  IR, Raman, UV-VIS, LC-MS, MS/MS
 • metody dyfrakcyjne: XRD 
  (analiza strukturalna monokryształów oraz dyfraktometria proszkowa)
 • analizę termiczną: DSC, TGA.
 
Wszystkie prace prowadzone są w nowoczesnym laboratorium syntezy organicznej, dedykowanym syntezie substancji aktywnych biologicznie i odpowiednich produktów pośrednich oraz ich ocenie jakościowej.
Newsletter