Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zwycięzcy XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości wyłonieni
Zwycięzcy XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości wyłonieni

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), wraz z przedstawicielami kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości, wręczyli nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Główne nagrody za swoje projekty – i tym samym tytuł Polskiego Produktu Przyszłości – otrzymały Politechnika Poznańska i Nanoseen sp. z o.o.

Fot. NCBR/Twitter

 

5 lipca br., już po raz 24. wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekty zgłoszone do rywalizacji ocenione zostały przez ekspertów branżowych oraz kapitułę konkursu, w której zasiedli przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, a także NCBR oraz PARP. 

Na uroczystości wręczenia nagród nie zabrakło przedstawicieli partnerów i patronów konkursu. Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentował Wojciech Murdzek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych. – Wyróżnione projekty pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość polskich innowacji, które jeszcze do niedawna pozostawały w sferze wyobraźni naukowców. Dziś nabrały realnego kształtu i są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału przedsiębiorczości, które łącząc siły, są w stanie, z sukcesem, podbijać rynki światowe – powiedział Wojciech Murdzek.

Patronat nad konkursem objęło również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które od lat wspiera rozwój konkursu dzięki środkom Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w ramach projektu inno_LAB. Na gali był obecny Jacek Żalek, sekretarz stanu resortu Funduszy i Polityki Regionalnej. – Kluczem do konkurencyjności gospodarki bezsprzecznie jest jej innowacyjność. Musimy wykorzystać wszystkie nasze atuty, takie jak skuteczne łączenie sił naukowców i przedsiębiorców, bo to najlepsza droga do wzrostu innowacyjności gospodarki i zwiększania jej konkurencyjności w skali globalnej – podkreślił Jacek Żalek. Partnerem konkursu jest także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Patronat medialny nad konkursem sprawują natomiast: Polskie Radio, Polsat News, wp.pl, Nauka w Polsce oraz wnp.pl.

Organizatorami konkursu są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Prezes PARP, witając wszystkich gości, pogratulował laureatom i wskazał na to, jak ważną rolę odgrywają innowacje w rozwoju państwa. – Konkurs Polski Produkt Przyszłości już od 24 lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów i technologii opracowywanych w naszym kraju. W tym roku do konkursu zgłoszono 163 innowacyjne projekty polskich firm i naukowców. Jest to bardzo budujące, ponieważ mamy świadomość, że to właśnie innowacje stanowią siłę napędową gospodarki. W historii konkursu przyznaliśmy łącznie 214 nagród i wyróżnień dla polskich firm i instytucji naukowych, które opracowały najbardziej nowatorskie rozwiązania. Innowacje tworzone na bazie wiedzy i działalności badawczo-rozwojowej, oparte na solidnych fundamentach, dają nam podstawę odważnie patrzeć w przyszłość – ocenił Dariusz Budrowski, prezes PARP.

Zwycięzcy konkursu Polski Produkt Przyszłości to autorzy najbardziej innowacyjnych polskich produktów i technologii z globalnym potencjałem. Uczestnicy, jak co roku, konkurowali o nagrody w trzech kategoriach: Produkt przyszłości przedsiębiorcy, Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy. – Każdy innowacyjny projekt jest swego rodzaju wyzwaniem rzuconym światu – niesie za sobą ryzyko, ale i obietnicę technologii, produktu lub usługi przynoszącej korzyści całemu społeczeństwu. Cieszę się, że kolejni innowatorzy podjęli to ryzyko i chcą odpowiadać na coraz trudniejsze wyzwania współczesności. Dzięki temu dziś możemy świętować ich sukces w XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, a także podziwiać rozwiązania, będące świetnym przykładem najlepszej polskiej myśli naukowo-technicznej. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Polscy innowatorzy po raz kolejny udowodnili, że nie brak im świetnych pomysłów i determinacji do wcielania ich w życie. Przy tej okazji zachęcam przedsiębiorców i naukowców do współpracy, wzajemnego inspirowania się i sięgania po środki instytucji tworzących polski ekosystem innowacji, takich jak PARP i NCBR oraz do udziału w inicjatywach na wzór Polskiego Produktu Przyszłości – podsumował dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR

 

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

W kategorii „Produkt przyszłości przedsiębiorcy” nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł zdobyli twórcy innowacyjnych nanomembran NanoseenX do oczyszczania i odsalania wody, opracowanych przez Nanoseen Sp. z o.o. Wyróżnienia w wysokości 25 tys. zł w tej kategorii otrzymały projekty: 

· bezpieczne nanomateriały tlenowo-cynkowe, opracowane przez Nanoxo sp. z o.o;

· PayEye – system identyfikacji biometrycznej z zastosowaniem do płatności okiem, pierwszy na świecie komercyjny, kompletny system płatniczy, opierający się na akceptacji płatności poprzez identyfikację użytkownika z wykorzystaniem biometrii tęczówki oka i twarzy, opracowany przez PayEye sp. z o.o.;

· tusz do druku wyświetlaczy i oświetlenia OLED, zawierający autorskie emitery termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), opracowany przez Noctiuluca S.A.;

· unikalny zespół samojezdnych maszyn wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym (BEV), przeznaczonych do eksploatacji i zabezpieczania wyrobisk w kopalniach surowców mineralnych oraz drążenia tuneli komunikacyjnych, opracowany przez Mine Master sp. z o.o.

 

Wspólne projekty firm i uczelni

W kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy” nie wyłoniono zwycięzcy nagrody głównej. W tej kategorii przyznano natomiast trzy wyróżnienia dla następujących produktów:

· innowacyjna technologia bioaktywnych cząstek nanokompozytowych, opracowana przez ADJ Nanotechnology sp. z o.o. i Politechnikę Warszawską;

· SkinSENS – nowa technologia w walce z alergiami, opracowana przez Milton Essex S.A. i Wojskową Akademię Techniczną;

· ultraszybkie wyłączniki hybrydowe DCU-HM do zabezpieczania pociągów zespolonych, elektrycznych zespołów trakcyjnych i elektrowozów eksploatowanych w systemach DC1 (3 KV) oraz DC2 (1,5 KV) trakcji kolejowej zasilanej prądem stałym, opracowane przez Politechnikę Łódzką, Katedrę Aparatów Elektrycznych i Zakład Aparatury Elektrycznej WOLTAN sp. z.o.o.

 

Nowoczesne rozwiązania nauki 

W kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki” laur zdobyła Politechnika Poznańska za projekt AutoMedPrint, czyli system automatycznego projektowania i druku 3D spersonalizowanych ortez i protez kończyn, na podstawie danych z bezkontaktowych pomiarów antropometrycznych. Dodatkowo wyróżnienia w tej kategorii zdobyły poniższe projekty:

· technologia wyznaczania precyzyjnych orbit satelitów nawigacyjnych, w szczególności systemu europejskiego Galileo, opracowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

· INZNAK – inteligentne, autonomiczne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, opracowane przez Politechnikę Gdańską;

· powłoka antyoblodzeniowa D-ICE coat, opracowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii;

· Zrobotyzowany System Tynkarski, opracowany przez Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

 

Nagrody specjalne

Podczas gali, jak co roku, nie mogło zabraknąć nagród specjalnych. I tak:

· nagroda specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz nagroda specjalna ministra rozwoju i technologii trafiła do APA sp. z o.o. za Inteligentną Platformę Optymalizacji Energii (IPOE), pozwalającą uzyskać kompleksową informację na temat ilości oraz jakości zużywanej energii elektrycznej;

· nagrodę specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała inPROBE – światłowodowa mikrosonda firmy SDS Optic S.A., która może być wykorzystywana w diagnostyce wielu typów nowotworów, a także różnych chorób zakaźnych;

· nagroda specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji przypadła projektowi NanoseenX –innowacyjnym nanomembranom do oczyszczania i odsalania wody opracowanym przez Nanoseen sp. z o.o.; 

· nagrodę PARP i NCBR przyznano projektowi CarnaLife Holo – technologii trójwymiarowej wizualizacji danych, wspierającej lekarzy, wykonujących skomplikowane zabiegi medyczne.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).

KOMENTARZE
Newsletter