Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Znamy zwycięzców DemoDay w ramach konkursu Tech-Athon 2023

11 czerwca 2024 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej odbyła się publiczna prezentacja demonstratorów przygotowanych przez finalistów Tech-Athon 2023.

 

 

 

Tech-Athon to wydarzenie, podczas którego zespoły, składające się z doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz zaproszonych gości, opracowują koncepcje innowacyjnych rozwiązań technologicznych o potencjale wdrożeniowym, następnie konsultują swoje pomysły z mentorami i prezentują w formie pitchingu przed konkursowym jury w czasie finału. Finaliści, dzięki środkom finansowym z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, prowadzą badania oraz prace rozwojowe nad tymi projektami, aby w kolejnym roku zaprezentować publicznie demonstrator podczas wydarzenia DemoDay.

Tym razem w czasie DemoDay zaprezentowanych zostało pięć projektów:

* 3D Hand – projekt mioelektrycznej protezy dłoni, która może „rosnąc” razem z dzieckiem,

* PulseLayers – rozwiązanie umożliwiające skrócenie okresu rehabilitacji po złamaniu kończyny dzięki zastosowaniu drukowanych warstw elektrostymulacyjnych,

* Hydrogenius – projekt nowatorskiego systemu do syntezy e-paliwa,

* QPI4MED – narzędzie wspierające leczenie nowotworów poprzez spersonalizowaną terapię CAR-T,

* pd meds – projekt wykorzystujący proste narzędzia i grywalizację do pomocy w terapii oddechowej.

Każdy z zespołów miał 10 minut na przedstawienie swojego projektu, a następnie jury zadawało pytania uczestnikom. Prezentacje były oceniane pod kątem innowacyjności, potencjału wdrożeniowego, jakości diagnozy i zdefiniowania problemu oraz interdyscyplinarności. Jury konkursowe w składzie prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (przewodniczący jury), prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski (prof. PW) postanowiło nagrodzić zespół pd meds. Zwycięski zespół otrzymał nagrodę w wysokości 120 tys. zł na dalsze prowadzenie prac nad projektem. – To ogromne wyróżnienie, zwłaszcza w obliczu tak ciekawych projektów zaprezentowanych przez konkurencję. Takie momenty cieszą i motywują do dalszej pracy. Mam nadzieję, że dzięki zdobytym środkom uda nam się przybliżyć do realizacji naszych celów, a nasz produkt będzie wspomagał treningi oddechowe już w niedalekiej przyszłości – zapowiadał Krzysztof Zawalski z pd meds.

Członkowie zespołu pd meds to:

* Piotr Falkowski – lider zespołu, doktorant Politechniki Warszawskiej związany z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, główny specjalista ds. robotyki rehabilitacyjnej w instytucie Łukasiewicz–PIAP,

* Maciej Pikuliński – doktorant Politechniki Warszawskiej związany z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, odpowiedzialny za technologie informatyczne w projekcie,

* Anna Pastor – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu SPWS, zaangażowana w projekt jako specjalistka w zakresie marketingu i komunikacji,

* Bazyli Leczkowski – student Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, odpowiedzialny za rozwój mechaniki w projekcie,

* Krzysztof Zawalski – student Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pracownik instytutu Łukasiewicz-PIAP, odpowiedzialny za rozwój elektroniki w projekcie.

Zespół jest wspierany przez specjalistów z obszaru medycyny oraz trenerów biznesu, co doprowadzić ma w przyszłym roku do wprowadzenia produktu na rynek. Obecnie opracowany został stabilny demonstrator, który testowany będzie w placówkach medycznych. BreathX, bo tak nazywa się system, to proste urządzenie mierzące oddechy i aplikacja na telefon, która automatyzuje ćwiczenia oraz przypomina o regularnym powtarzaniu terapii. Zaletami systemu są: jego prosta konstrukcja, multifunkcjonalność oraz niska cena końcowa produktu. Jak zapewniają członkowie zespołu pd meds, urządzenie będzie łatwe w użyciu, przyjazne dla pacjenta, a samo ćwiczenie nie będzie nudne, dzięki wprowadzeniu elementów gier i wizualizacji. System ma pomóc osobom z różnorodnymi problemami psychologicznymi, zwłaszcza powodowanymi stresem, z niewydolnością oddechową, a także wadami wymowy. – Bardzo się cieszę, że potrzeby wsparcia treningu oddechowego są dostrzegane i doceniane, tak jak podczas tego wspaniałego wydarzenia. Bez jedzenia jesteśmy w stanie przeżyć ponad miesiąc, bez picia kilka dni, a bez oddychania – ledwie kilka minut. Mimo tego, jak do tej pory powszechnie dbaliśmy o zdrowe odżywianie i nawadnianie się, natomiast w przestrzeni publicznej było mało informacji o zdrowym oddychaniu. Mamy nadzieję, że wraz z wdrażaniem BreathX to się znacząco zmieni i każdy, kto będzie odczuwał taką potrzebę, szczególnie przez wszechobecny stres, będzie mógł sięgnąć po własnego personalnego trenera oddechowego z półki – powiedział Piotr Falkowski z pd meds.

Tech-Athon to organizowany cyklicznie na Politechnice Warszawskiej konkurs, w którym nagrody fundowane są z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” przez Rady Naukowe czterech Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB): Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna, Technologie fotoniczne, Konwersja i magazynowanie energii oraz Cyberbezpieczeństwo i analiza danych. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2022 r. pod nazwą MedTech-Aton i poświęcona była rozwiązaniom z zakresu biotechnologii i medycyny. Konkurs organizowany jest przez trzy jednostki Politechniki Warszawskiej – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Centrum Innowacji CINN oraz Szkołę Doktorską, dzięki czemu uczestnicy konkursu mają dostęp do szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów zarówno z obszarów wspomnianych dziedzin naukowych, jak i design thinking, business model canvas, zarządzania projektami czy user experience (UX). – Tech-Athon to nie tylko ciekawa forma kształcenia dla doktorantów, ale również wydarzenie, które przynosi efekty w postaci innowacyjnych projektów. Myślę, że o zespołach, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, usłyszymy jeszcze wielokrotnie, a ich członkowie będą odnosić sukcesy nie tylko badawcze i naukowe, ale również biznesowe – akcentował podczas wręczenia nagród prof. Mariusz Malinowski, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej.

Źródła

Fot. PW

KOMENTARZE
Newsletter