Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej przyspieszają rozwój telemedycyny

Ostatnie tygodnie dramatycznie zwiększyły znaczenie usług świadczonych zdalnie. Trend ten szczególnie silnie widoczny jest w sektorze opieki zdrowotnej. Jeszcze przed pojawieniem się w naszym kraju zagrożenia pandemicznego, 67 proc. Polaków oczekiwało, że rozwój telemedycyny poprawi jakość życia społeczeństwa [1]. Konieczność przestrzegania zasady dystansowania społecznego, przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania poziomu realizowanych inwestycji – zarówno publicznych, jak i prywatnych – przyspieszyła rozwój e-medycyny. W efekcie nasilenia trendu cyfryzacji w służbie zdrowia można spodziewać się poprawy komfortu korzystania z usług udostępnianych w ramach tego sektora oraz zwiększenia ich dostępności dla pacjentów, a także wzrostu efektywności finansowej całego systemu.

 

 

Od 2016 r. prawo dopuszcza możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce na odległość. Przestrzeganie reżimu izolacji, w tym także ograniczenia kontaktów między lekarzem a pacjentem, jeszcze mocniej uwidoczniło potrzebę dalszej cyfryzacji opieki zdrowotnej i rozwijania możliwości świadczenia usług na odległość.

 

Rozwój telemedycyny w Polsce

Według raportu firmy doradczej i analitycznej PMR, polski rynek usług telemedycznych w 2018 r. wart był 4,1 mln zł. Zgodnie z prognozami, jeszcze sprzed wystąpienia pandemii COVID-19, do 2023 r. miał osiągnąć 143,4 mln zł, a dynamika jego wzrostu na przełomie tych lat miała wzrosnąć z 24 do 29 proc. [2]. Dla porównania, globalna wartość rozwiązań z zakresu telemedycyny powinna osiągnąć do 2026 r. wartość 185,66 mld USD (w 2018 r. wynosiła 14,6 mld USD) [3].

Długofalowym czynnikiem przemawiającym za rozwojem telemedycyny w naszym kraju jest starzejące się społeczeństwo. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 r. prawie co piąta osoba w Polsce ma przynajmniej 65 lat. W 2035 r. wiek ten osiągnie 24,5 proc. społeczeństwa, a w 2050 r. blisko 33 proc. [4]. Dla takich osób minimalizowanie konieczności osobistego udawania się do placówek medycznych jest szczególnie ważne. Innym czynnikiem jest postępująca cyfryzacja społeczeństwa i oczekiwania szerokiej dostępności cyfrowych rozwiązań – dostęp do usług zdalnych staje się standardem. W sytuacji ograniczeń związanych z koronawirusem świadczenie usług telemedycznych jest wręcz koniecznością. Staramy się korzystać z tych przychodni i poradni, które umożliwiają uzyskanie konsultacji telefonicznych lub przez Internet, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i zmianom prawnym otrzymujemy e-zwolnienia i e-recepty.

 

Cyfrowa tożsamość w e-medycynie

– Znaczenie usług zdalnych w opiece zdrowotnej systematycznie rośnie i należy się spodziewać, że w kolejnych latach ten trend się utrzyma. Za fundament rozwoju medycyny w wersji wirtualnej uznajemy szeroką dostępność usług zaufania i identyfikacji elektronicznej. Trudno mówić o telemedycynie bez zdalnej identyfikacji, podpisu elektronicznego oraz wszelkiego rodzaju narzędzi służących obiegowi dokumentów elektronicznych – mówi Piotr Tomasik, Dyrektor Biura Sprzedaży Centralnej z KIR – firmy, która jako hub technologiczny dostarcza pakiet komplementarnych rozwiązań cyfrowych dla podmiotów z sektora prywatnego i administracji publicznej. – Nasze wieloletnie doświadczenie we współtworzeniu infrastruktury systemu bankowo-finansowego w Polsce sprawia, że zdobyte w praktyce kompetencje możemy wykorzystać w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, które znajdują zastosowanie w medycynie. Zapewniamy przy tym zachowanie najwyższego stopnia bezpieczeństwa i poufności danych wrażliwych. Dzięki identyfikacji elektronicznej opartej o usługę mojeID, zastosowaniu podpisu elektronicznego Szafir bądź jego wersji mobilnej mSzafir, udostępnianiu i archiwizacji dokumentów w usłudze trwały nośnik w sposób przyjazny dla klienta, z gwarancją ich zachowania w niezmienionej postaci telemedycyna zyskuje narzędzia umożliwiające kompletną wirtualizację całych procesów – dodaje Piotr Tomasik.

mojeID to bezpieczne narzędzie do zdalnego potwierdzania tożsamości online, akceptowane w usługach komercyjnych i publicznych. Pozwala zalogować się do portalu dostawcy usługi – np. centrum opieki medycznej – w sposób, który jednoznacznie potwierdza tożsamość danej osoby. Proces potwierdzania tożsamości oparty jest o bezpieczną identyfikację klientów z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej. W praktyce, wdrożenie mojeID oznacza np. łatwiejszą identyfikację pacjenta, a tym samym przyspiesza proces rejestracji do usług medycznych. Wśród pionierskich użytkowników usługi mojeID jest Medicover Polska, który umożliwił w ten sposób swoim klientom dostęp do portalu pacjenta bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Usługa mojeID zapewnia także zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w przypadku umożliwiania dostępu do wrażliwych danych medycznych, np. wyników badań prezentowanych online. Wdrożenie mojeID pozwala na uzyskanie konkretnej przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami prywatnej służby zdrowia, przekładając się na usprawnianie obsługi pacjentów i rozwój palety usług udostępnianych online.

W katalogu cyfrowych usług KIR warto także zwrócić uwagę na podpis elektroniczny mSzafir. To nowatorskie rozwiązanie wykorzystujące technologię chmurową, które pozwala podpisywać wszystkie umowy i pisma w wersji elektronicznej, w formacie PDF, bez konieczności stosowania karty kryptograficznej i czytnika, przy zachowaniu wiążącej strony mocy prawnej. Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty mogą być podpisane z użyciem mSzafir przy wykorzystaniu smartfonu, tabletu czy komputera, bez potrzeby skanowania czy drukowania. Walory usługi nabierają szczególnego znaczenia w stanie zagrożenia epidemicznego, gdy większość spraw zawodowych czy prywatnych realizowana jest przez Internet.

Źródła

[1] LekSeek, RAPORT: E-zdrowie oczami Polaków.

[2] PMR, Rynek usług telemedycznych w Polsce przyśpieszy w 2018 r.

[3] Fortune Business Insights, Global Telemedicine Market Size 2018-2026.

[4] GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050.

KOMENTARZE
Newsletter