Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Uniwersytet Jagielloński broni honoru Polski, zwycięża KU Leuven. Raport Top 100 Europe’s Most Innovative Universities 2019
Reuters po raz czwarty przygotował raport o 100 najbardziej innowacyjnych uniwersytetach w Europie: Top 100 Europe’s Most Innovative Universities 2019. Pierwsze miejsca w zestawieniu przypadły KU Leuven z Belgii, University of Erlangen Nuremberg z Niemiec oraz Imperial College London z Wielkiej Brytanii. Na 90. miejscu znalazł się jedyny reprezentant Polski – Uniwersytet Jagielloński (UJ). Każda z wymienionych w Top 100 organizacji prowadzi oryginalne badania, tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne, przyczyniając się do rozwoju danego kraju, Europy oraz stymulując globalną gospodarkę. W Polsce prowadzone są innowacyjne badania, uzyskiwane są patenty, ale niewiele z nich znajduje praktyczne zastosowanie, nie są komercjalizowane, stąd tak słaby wynik naszego kraju.

 

Raport został przygotowany na podstawie analizy około 180 akademickich i rządowych organizacji europejskich, które opublikowały największą liczbę artykułów w czasopismach naukowych od 2012 do 2017 roku (na podstawie bazy danych Web Collection of Science Clarivate Analytics). Lista została porównana z liczbą patentów zgłoszonych przez każdą organizację w tym samym okresie w indeksach Derwent World Patents Index i Derwent Innovations Index. Każdy uniwersytet został oceniony pod względem 10 różnych czynników.

Wśród 100 najbardziej innowacyjnych uniwersytetów znalazły się aż 23 uniwersytety z Niemiec, 21 z Wielkiej Brytanii, 18 z Francji. Polskę wyprzedziły takie kraje jak Holandia (9), Belgia (7), Szwajcaria (5), czyli kraje o znacząco mniejszej powierzchni oraz liczbie ludności.

Polska znajduje się w czołówce rankingów pod względem ilości uniwersytetów, co niestety nie przekłada się na rezultaty w zakresie innowacji. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje około 460 uniwersytetów i szkół wyższych. Dla porównania, w Niemczech 353, Wielkiej Brytanii 409, Francji 175, Szwajcarii 33. Niepokojący jest fakt, że w zestawieniu nie znalazła się żadna uczelnia techniczna z Polski. Pomimo tego, że prawie 70% wniosków zostaje pozytywnie oceniona przez urzędy patentowe, wynalazki nie są komercjalizowane. KU Leuven wdraża w życie dwa razy więcej przedmiotów patentów niż UJ. 

 

Lider zestawienia: KU Leuven

Za najbardziej innowacyjny uniwersytet uznano belgijski KU Leuven. KU Leuven Research & Development (LRD), założona w 1972 roku, jest jednym z pierwszych biur transferu technologii w Europie, pomogła uniwersytetowi wyodrębnić ponad 120 firm z wielu branż. Najnowszym osiągnięciem jest opracowana nowa generacja paneli słonecznych, które mogą wydajnie wytwarzać gaz wodorowy z powietrza. Opatentowany system wydobywa parę wodną z atmosfery i dzieli ją na elementy składowe, przekształcając 15% energii słonecznej, którą otrzymuje w wodór. Według naukowców jest to nowy rekord wydajności – zestaw 20 paneli o powierzchni 1,6 m2 może zaspokoić potrzeby energetyczne przeciętnej belgijskiej rodziny przez cały rok.

KU Leuven złożył 305 wniosków patentowych w kategoriach: Farmacja i biotechnologia (29%), Rolnictwo, leśnictwo i żywność (25%), Chemia (10%), Urządzenia medyczne i opieka zdrowotna (9%) i Inne (27%). Stopień sukcesu, czyli stosunek patentów złożonych przez instytucję w latach 2012-2017, które zostały następnie przyznane przez urzędy patentowe, wyniósł tylko 40%. Wskaźnik handlowy (Commercial Impact Score) wyniósł 43,3. Wskaźnik ten określa, jak często badania podstawowe pochodzące z danej instytucji wpłynęły na komercyjną działalność badawczo-rozwojową, mierzoną w publikacjach naukowych cytowanych w zgłoszeniach patentowych.

Założona w 1425 roku przez papieża Martina V KU Leuven jest najstarszym uniwersytetem katolickim na świecie. Częścią nowoczesnej misji KU jest prowadzenie kompleksowych i zaawansowanych badań naukowych. KU Leuven uplasował się na 7. miejscu na liście Thomson Reuters 2018 najbardziej innowacyjnych uniwersytetów na świecie, co jest najwyższym rankingiem wszystkich uczelni poza Stanami Zjednoczonymi.

 

90. miejsce Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jako największe osiągnięcia UJ wymieniono: projekt nowej generacji katalizatorów, które mają zmniejszyć ilość zanieczyszczeń emitowanych przez silniki wysokoprężne, realizowany przez Wydział Chemiczny przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Polsce oraz Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej, oraz technologię obrazowania holograficznego, mającego zastosowanie podczas operacji serca, aby obrazować serce pacjenta w czasie rzeczywistym. Do przeprowadzenia zabiegu wykorzystano inteligentne okulary HoloLens Microsoftu.

Uniwersytet Jagielloński złożył 91 wniosków patentowych w kategoriach: Chemia (22%), Farmacja i biotechnologia (21%), Rolnictwo, leśnictwo i żywność (17%), Inżynieria, produkcja i górnictwo (11%) i Inne (29%). Stopień sukcesu wyniósł 67%, a wskaźnik handlowy – 18.7.

Uniwersytet Jagielloński, założony w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego w Krakowie, jest najstarszym uniwersytetem w kraju. Obecnie składa się z 16 wydziałów, na których prowadzonych jest 87 kierunków studiów.

KOMENTARZE
Newsletter