Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Sztuczna inteligencja – Chiny kontra USA

Sztuczna Inteligencja (SI) już od kilku lat jest masowo wdrażana w różnych dziedzinach życia. Rządy wielu państw opracowują strategie rozwoju SI, dostrzegając, że staje się ona kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i efektywnych usług społecznych. W ostatnich latach wzrosła także liczba badań naukowych poświęconych sztucznej inteligencji. 

 

 

Eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) przeprowadzili analizę bibliometryczną prac naukowych z zakresu SI, opublikowanych w latach 2010-2019 na podstawie bazy Scopus. Wyniki pokazują, że to naukowcy z Chin opublikowali najwięcej prac o tej tematyce – 207 tys. (28 proc. światowych prac z zakresu SI), wyprzedzając USA – prawie 117 tys. (16 proc.) oraz Indie – niemal 72 tys. (9,5 proc.). Wśród państw europejskich najwięcej publikacji przygotowali autorzy z Wielkiej Brytanii – 38 tys. prac (5,1 proc.). Polska uplasowała się na 18. miejscu w rankingu światowym, z liczbą ponad 11 tys. publikacji (1,5 proc.).

 

Połowa prac z zakresu SI pochodziła z Chin, USA i Indii

W latach 2010-2019 opublikowano na świecie 751 tys. prac naukowych z zakresu SI. Zauważalna jest dominacja trzech państw – co druga publikacja pochodziła z Chin, USA i Indii. W Polsce opublikowano 11 tys. prac, co przełożyło się na szóstą pozycję wśród państw Unii Europejskiej. – Polska oczywiście nie prześcignie największych państw pod względem liczby publikacji, ale też nie taki jest nasz cel. Zgodnie z Polityką Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce od 2020 r., naszym głównym zadaniem jest wejście do wąskiej grupy 20-25 państw budujących SI na świecie. Wymaga to od nas dużo pracy, ale mamy świetnych ekspertów, więc cel ten jest jak najbardziej osiągalny – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI PIB. – Żadne państwo nie może zwolnić tempa prac i wdrożeń opartych na SI. Nasze wyniki pokazują, że z roku na rok publikowanych jest coraz więcej badań z zakresu sztucznej inteligencji. Szczególnie wzrasta liczba publikacji od 2016 r. i nic nie wskazuje, aby to tempo miało maleć – dodaje.

 

Wpływ Chin mniejszy niż USA

Wyniki badań naukowców OPI PIB pokazują, że prace amerykańskie mają silniejsze oddziaływanie w środowisku naukowym niż publikacje chińskie. Najwięcej cytowań uzyskały publikacje naukowców pracujących dla instytucji w Stanach Zjednoczonych (1,8 mln) oraz Chinach (1,4 mln). Na trzecim miejscu pod względem liczby cytowań znalazła się Wielka Brytania (555 tys.). Z kolei drugi azjatycki gigant – Indie – osiągnęły nieco gorszy wynik (368 tys., 6. miejsce). Niestety mały wpływ mają także prace polskich naukowców – były one cytowane prawie 78 tys. razy, co plasuje nasz kraj odpowiednio na 8. i 23. miejscu w unijnym oraz światowym rankingu. Natomiast wśród 10 państw o największej liczbie cytowań najwięcej cytowań na publikację (18) zgromadziły prace naukowców pracujących dla instytucji z Kanady. Znacznym wpływem cechowały się także prace badaczy z USA (16). Wśród państw Unii Europejskiej wyróżniały się Holandia i Belgia (po 15 cytowań na publikację). Wskaźnik ten pokazuje mniejszy wpływ Chin i Indii, który nie idzie w parze z wielkością dorobku publikacyjnego – na jedną ich publikację przypadło kolejno tylko 7 i 5 cytowań.

 

Siła we współpracy międzynarodowej

W Polsce na pewno warto położyć większy nacisk na współpracę międzynarodową w zakresie badań nad SI. Na jedną pracę w międzynarodowym współautorstwie przypadało 11 cytowań, czyli ponad dwa razy więcej niż w przypadku publikacji naukowców z wyłącznie polskich instytucji (5). Z raportu OPI PIB wynika, że w latach 2010-2019 w Polsce opublikowano prawie 3 tys. artykułów z zakresu SI we współpracy z badaczami z międzynarodowych ośrodków. Prawie 1/5 współautorskich prac powstała wspólnie z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych. Znaczny odsetek takich publikacji zanotowano również w przypadku Kanady (14 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (11 proc.). Prace powstałe we współpracy z zagranicznymi naukowcami stanowiły jednak tylko 26 proc. w całości polskiego dorobku publikacyjnego w zakresie SI. – W latach 2010-2019 przygotowano na świecie 140 tys. publikacji we współpracy międzynarodowej. Co ciekawe, mimo że Stany Zjednoczone i Chiny rywalizują ze sobą, to jednak także najsilniej współpracują – 10 proc. wszystkich publikacji we współautorstwie międzynarodowym przygotowali właśnie naukowcy z tych dwóch państw – kończy dr Agata Frankowska z OPI PIB. Więcej informacji związanych ze sztuczną inteligencją w nauce i szkolnictwie wyższym znaleźć mozna w najnowszym odcinku Akademii OPI PIB, który na kanale YouTube instytutu prowadzi dr Frankowska:

 

KOMENTARZE
Newsletter