Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Szansa dla polskich naukowców – do zdobycia kolejne granty ERC
Szansa dla polskich naukowców – do zdobycia kolejne granty ERC

Początek roku okazał się wyjątkowo optymistyczny dla polskiej nauki. Ośmioro badaczy i badaczek, pracujących w kraju, zdobyło prestiżowe granty ERC Starting Grants przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council – ERC). Średnia wartość grantu to 1,5 mln euro. W sumie na badania w tym konkursie zostanie przeznaczonych 619 mln euro.

 

 

– To wspaniałe osiągnięcie polskich naukowców, ponieważ granty ERC są prestiżowym wyróżnieniem w świecie nauki. Przyznawane są na obiecujące badania, których wyniki mogą przynieść znaczącą zmianę w zrozumieniu świata. W Centrum już od ponad roku działa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, który wspiera naukowców i przedsiębiorców w zdobywaniu grantów z unijnego programu Horyzont Europa, którego częścią jest ERC. Wsparciem KPK NCBR objętych zostało w sumie sześć z ośmiu obecnie nagrodzonych grantami ERC projektów – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Eksperci KPK NCBR pomagają na każdym etapie składania wniosków

– W KPK NCBR od początku programu Horyzont Europa przykładaliśmy szczególną wagę do promocji i szkoleń w zakresie pozyskiwania grantów ERC. Niesatysfakcjonujące statystyki polskich jednostek w tym obszarze w poprzednim programie ramowym Horyzont 2020 były dla nas jasnym sygnałem, że konieczne są nowe formy wsparcia i intensyfikacja działań. Tak też się stało. Osiem grantów w tym konkursie to fantastyczny wynik. Jestem dziś dumna z polskich laureatów – młodych, wybitnie utalentowanych badaczy – i szczęśliwa, że mieliśmy jako KPK wyraźny udział w tym prestiżowym sukcesie – stwierdza Magdalena Bem-Andrzejewska, dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wnioski naukowców do ERC są konsultowane od pomysłu po złożenie oraz sprawdzane przed wysłaniem do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych pod kątem wymogów formalnych, finansowych oraz odpowiedzi na kryteria oceny. – Eksperci z KPK pomogli mi na każdym etapie składania grantu. Przy składaniu wniosku udzielili niezbędnych informacji i wyjaśnili wszelkie wątpliwości. Najcenniejsze wsparcie otrzymałem przed przygotowaniem do rozmowy z panelem ekspertów. Po zakwalifikowaniu się do II etapu eksperci KPK skontaktowali się ze mną i zorganizowali panel próbny, z zaproszonymi naukowcami z Polski, którzy mają doświadczenie w ocenianiu i składaniu grantów ERC. Próbna rozmowa z zorganizowanym przez KPK panelem zdecydowanie pomogła mi się przygotować do właściwej rozmowy i nie mam wątpliwości, że przyczyniła się do otrzymania grantu – docenia laureat konkursu ERC Starting Grants dr Krzysztof Szade z Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Na jakie wsparcie mogą liczyć naukowcy w 2022 r.?

Oprócz wszystkich dotychczasowych działań, takich jak dni informacyjne, konsultacje, szkolenia z pisania wniosków i warsztaty, podczas których szczegółowo analizowane są wnioski, właśnie panel próbny jest nową częścią oferty dla ubiegających się o granty naukowców. Jak informuje dyrektor Magdalena Bem-Andrzejewska, w 2022 r. uruchomiona również zostanie zupełnie nowa inicjatywa, w ramach której aplikujący będą mogli skorzystać z indywidualnego mentoringu wcześniejszych laureatów lub ekspertów oceniających wnioski ERC.

Pełna lista laureatów grantów ERC

Aktualnie otwarte konkursy:

* ERC Consolidator Grant (ERC-2022-CoG), zamknięcie: 17/03/2022;

* ERC Advanced Grant (ERC-2022-AdG), zamknięcie: 28/04/2022.

Daty kolejnych konkursów poznamy w połowie roku.

Kontakt do ekspertek KPK NCBR: 

bogna.hryniszyn@ncbr.gov.pl 

magdalena.chomicka@ncbr.gov.pl

KOMENTARZE
Newsletter