Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Sprawna dostawa szczepionek przeciwko COVID-19 – w jaki sposób sektor publiczny i prywatny mogą współpracować dla wspólnego celu?
Sprawna dostawa szczepionek przeciwko COVID-19 – w jaki sposób sektor publiczny i prywatny

W związku z tym, że pierwsze zezwolenia na zastosowanie szczepionek przeciwko COVID-19 zostaną wydane najprawdopodobniej w ostatnim kwartale 2020 r., dostawcy usług logistycznych będą musieli szybko dostosować łańcuchy dostaw medycznych, by móc przewozić surowice o niespotykanej na świecie ilości ponad 10 mld dawek. DHL, współpracując z firmą analityczną McKinsey & Company, opublikował raport dotyczący zapewnienia stabilnej logistyki dla szczepionek i produktów medycznych w czasie pandemii koronawirusa oraz ewentualnych przyszłych kryzysów.

 

Obecnie w ramach siedmiu programów opracowywanych i testowanych jest ponad 250 szczepionek. Ze względu na to, że szczepionki na COVID-19 mają skokowe fazy rozwoju, w przypadku niektórych z nich prawdopodobnie zostaną nałożone surowe wymagania dotyczące temperatury (do -80°C), aby utrzymać ich właściwości podczas transportu i magazynowania. Stanowi to poważne wyzwanie logistyczne dla obecnego łańcucha dostaw medycznych, który w standardowych warunkach dystrybuuje szczepionki w temperaturze ok. 2-8°C. W raporcie DHL ocenia, w jaki sposób można skutecznie zarządzać transportem szczepionek, jako produktów wysoce wrażliwych na temperaturę w celu zwalczania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Skala tego działania jest ogromna. Aby zapewnić globalny zasięg szczepionek przeciwko COVID-19, potrzebnych będzie około 200 tys. przesyłek paletowych, 15 mln dostaw w skrzynkach chłodzących oraz 15 tys. lotów w różnych konfiguracjach łańcucha dostaw.

– W historii zdarzały się już liczne przypadki pandemii, ale w XXI w. nikt nie był przygotowany na tak ogromny zasięg i tak poważne skutki choroby przypominającej grypę. Wymagało to od rządów, przedsiębiorstw i branży logistycznej szybkiego dostosowania się do nowych okoliczności, co stanowiło dla wszystkich niemałe wyzwanie. Jako światowy lider w logistyce, chcemy dzielić się naszym doświadczeniem, by pomóc we wdrażaniu nowych strategii w coraz bardziej połączonym świecie, pomimo trwania jednego z największych kryzysów zdrowotnych w naszej historii – komentuje Katja Busch, Dyrektor Handlowy DHL. – W celu walki z koronawirusem niektóre państwa przeszły na bardziej aktywną rolę w łańcuchach dostaw medycznych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy udowodniliśmy, że odpowiednie planowanie i właściwa współpraca w ramach łańcucha dostaw mogą odgrywać kluczową rolę w pracy rządów na rzecz zabezpieczenia krytycznych zasobów medycznych w sytuacjach kryzysowych, takich jak ta – dodaje Katja Busch.

 

Przyszłe zarządzanie kryzysowe uwzględniające współpracę sektora publicznego i prywatnego w zakresie zdrowia

Od czasu wybuchu pandemii wzrosło zapotrzebowanie na środki medyczne. Jednym z przykładów jest UNICEF, który dostarczył 100 razy więcej maseczek do twarzy i 2000 razy więcej rękawic medycznych niż w 2019 r. Sprowadzanie artykułów medycznych z odległych miejsc do wykorzystania na pierwszej linii frontu było jednym z najważniejszych działań w zarządzaniu i reakcji na pandemię w pierwszej fazie zagrożenia zdrowia. Zwłaszcza w przypadku sprzętu ochrony osobistej ogromnym wyzwaniem była logistyka wewnętrzna, ze względu na geograficzną koncentrację produkcji, ograniczone możliwości przewozowe i brak kontroli jakości w ruchu lotniczym. W celu zapewnienia stabilnego zaopatrzenia medycznego w przyszłych kryzysach zdrowotnych, rządy muszą ustanowić kompleksowe strategie i struktury kryzysowe w zakresie zdrowia publicznego, w ramach współpracy zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. 

– W pierwszych miesiącach pandemii w Polsce również mierzyliśmy się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na maseczki, rękawiczki ochronne oraz sprzęt medyczny. Sprawny łańcuch dostaw oraz szybka i bezpieczna dostawa często decydują o czyimś zdrowiu lub nawet życiu. Raport DHL to zbiór przydatnych wskazówek dla sektora publicznego i prywatnego, żeby jeszcze lepiej radzić sobie z pandemią – komentuje Tomasz Buraś, Prezes Zarządu DHL Express Polska. W celu rozpoczęcia komunikacji między zainteresowanymi stronami i poprawy odporności na skutki pandemii w logistyce zaopatrzenia medycznego, DHL zapewnia firmom logistycznym gotowe schematy współpracy z władzami, politykami, organizacjami pozarządowymi, a także z sektorem nauk przyrodniczych. Ustalenia te pomagają we wdrażaniu środków mających na celu zapewnienie możliwie najbardziej stabilnych i bezpiecznych łańcuchów dostaw. Oprócz planu reagowania w sytuacjach kryzysowych obejmują one również sieć partnerską, infrastrukturę logistyczną oraz przejrzystość łańcucha dostaw opartą na technologiach informatycznych. Ponadto, należy powołać jednostkę reagowania z jasno określonym mandatem do realizacji wszystkich krytycznych działań w krótkim czasie. Więcej informacji można znaleźć w raporcie DHL

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/samolot-logistyka-%c5%9bwiat-transport-5238847/

KOMENTARZE
Newsletter