Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Śluzy podawcze a pomieszczenia clean room
Sposób transferu materiałów odgrywa ważną rolę w minimalizowaniu ryzyka zanieczyszczenia podczas procesu produkcyjnego. Unikanie zanieczyszczania krzyżowego między pomieszczeniami z różnymi klasami czystości pomieszczeń clean room jest krytyczne dla zachowania pożądanej klasyfikacji ISO i utrzymania integralności produktów i procesów. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego stanu jest minimalizacja ruchu materiału, polegająca na instalacji okienek podawczych, inaczej śluz materiałowych.

 

Śluza materiałowa, zwana również okienkiem podawczym lub przepustką SAS (Sterylny System Dostępu), działa jako bariera między obszarami o różnych poziomach czystości, gdy materiały muszą być przenoszone. Śluzy podawcze służą do przenoszenia materiału z obszaru o niższej czystości do obszaru o wyższej czystości i odwrotnie.

Wszystkie okna podawcze powinny posiadać mechaniczny i/lub elektryczny system blokujący, zaprojektowany w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego. Jest to tzw. blokada krzyżowa, która zapewnia, że tylko jedne drzwi mogą być otwierane jednocześnie, co minimalizuje ilość „brudnego” powietrza, które może przedostać się do pomieszczenia czystego.

Czasem śluzy podawcze mają wbudowaną lampę UV, aby eliminować zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które mogą przedostać się podczas przenoszenia materiału.

W przemyśle farmaceutycznym stosuje się trzy rodzaje śluz podawczych, są to:

Statyczne lub pasywne – zaprojektowane do przenoszenia materiałów między obszarami o tej samej klasie czystości, bez systemu filtracji. System nadal używa blokady krzyżowej drzwi. Produkt może być także jednocześnie poddawany kontrolowanemu czasowi promieniowania UV.

Wentylowane – przeznaczone do przenoszenia materiałów pomiędzy obszarami sklasyfikowanymi lub między sklasyfikowanym obszarem a obszarem niesklasyfikowanym, z filtracją przez filtry HEPA. Urządzenie jest wyposażone w system wentylacji połączony z filtracją powietrza, aby zapewnić czyste środowisko wewnątrz komory przed otwarciem drzwi.

Biologiczne – stosowane w przypadku transferu materiałów kierowanych do dekontaminacji mikrobiologicznej, materiałów skażonych biologicznie, między obszarami sklasyfikowanymi i niezaklasyfikowanymi. Urządzenie jest wyposażone w system odkażania biologicznego poprzez filtrowane powietrze i dezynfekcję za pomocą generatora nadtlenku wodoru (zewnętrznego lub zintegrowanego).

Okna podawcze do clean room mają różne funkcje i rozmiary, dlatego właściwy projekt oraz instalacja mają kluczowe znaczenie. Poniżej zestawiono kilka punktów, które odpowiedzą na pytanie, dlaczego warto stosować śluzy podawcze oraz czym kierować się podczas wyboru najlepszego wariantu. 

 

Typ okna podawczego

Pasywne, aktywne, biologiczne – wybór zależy od rodzaju procesu, klasy czystości pomieszczeń oraz typu zagrożenia w stosunku do materiałów i produktu.
 

Łatwość czyszczenia

Przy wyborze śluzy podawczej kierujemy się informacją o sposobie wykończenia – im więcej płaskich powierzchni, tym łatwiejsze będzie czyszczenie, co oszczędzi czas i ułatwi utrzymanie śluzy. Jednocześnie należy uwzględnić materiał pokrywy, z uwagi na to, że nie powinien reagować z żadnymi substancjami chemicznymi obecnymi w produktach czyszczących.

 

Łatwa integracja

Niezależne od wybranego systemu śluzy podawcze do pomieszczeń czystych pasują do dowolnych systemów ściennych.

 

Zaawansowana szczelność powietrzna

Dokładne zamknięcie okna podawczego to krytyczny element przy przenoszeniu materiału do pomieszczenia czystego. Pomocny w tym wypadku jest aluminiowy system profili, gwarantujący szczelność śluzy, a tym samym czystość produktu.

 

Blokada krzyżowa

Blokada krzyżowa jest kluczową funkcją bezpieczeństwa w oknach podawczych do pomieszczeń czystych. System RMS gwarantuje, że drzwi nie mogą być otwarte jednocześnie. Stosowanie dodatkowej sygnalizacji LED gwarantuje, że użytkownik doskonale wie, kiedy może otworzyć drzwi urządzenia. Okna podawcze posiadają również system otwierania awaryjnego, który blokuje elektronikę okna w przypadku awarii, pozwalając na otworzenie okienka niezależnie od blokady krzyżowej.


Lampa UV

Lampy bakteriobójcze mogą być instalowane w oknach podawczych w celu zwiększenia ochrony przed skażeniem materiałem biologicznym. Krótkofalowe promieniowanie ultrafioletowe niszczy DNA patogenów, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie poziomu czystości materiałów i produktów. Okienka podawcze, pass boxy, śluzy podawcze – niezależnie od nazewnictwa – pełnią bardzo ważne zadanie w procesie prawidłowego transportu materiałów, produktów i odpadów na terenie pomieszczeń czystych.

Odpowiednio zaprojektowane, do potrzeb procesu oraz specyfiki transportowanych w nich materiałów, zapewniają zarówno czystość produktu, jak i samego pomieszczenia czystego.   

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Weź udział w szkoleniu: Praktyczne aspekty pracy w pomieszczeniach clean room, 9 maja 2019

 

 

 

Autor:
Patrycja Sitek, CR Konsulting


 

 

 

------------------------------------

Artykuł pochodzi z kwartalnika Biotechnologia.pl nr 1/2019
Kwartanik dostępny jest TUTAJ

 

               

KOMENTARZE
Newsletter