Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Powstaje Koalicja na rzecz Telemedycyny – strony podpisały list intencyjny na Impact'20

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” wspólnie z Microsoft ruszają z inicjatywą Koalicji na rzecz Telemedycyny oraz rozwoju najlepszych praktyk i standardów bezpieczeństwa w zakresie leczenia na odległość z wykorzystaniem nowych technologii. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 24 września podczas konferencji Impact'20 w Warszawie. Poparcie dla inicjatywy zadeklarowali przedstawiciele klinik rodzinnych realizujących pakiet świadczeń POZ+ oraz Zrzeszenia Publicznych Centrów Onkologii.

 

W kierunku służby zdrowia przyszłości – Next Health

List intencyjny podpisany przez przedstawicieli Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” i Microsoft stanowi pierwszy krok na rzecz realizacji ogólnosystemowej wizji wykorzystania technologii w sektorze zdrowia. Dokument precyzuje główne cele, założenia oraz obowiązki koalicjantów.

– Dostrzegamy falę cyfrowych zmian, jakie zachodzą obecnie w obszarze zdrowia. Chcemy by była to transformacja, która przyniesie korzyści nie tylko wybranym, ale wszystkim uczestnikom systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Właśnie dlatego zależy nam, by obok NGO dbającego o prawa pacjentów, jakim jest Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”, stanęli lekarze, ośrodki badawcze, szpitale, uczelnie i dostawcy technologii. Chcemy stworzyć forum szerokiej dyskusji o telemedycynie w Polsce i wykorzystaniu technologii do ratowania życia i poprawy zdrowia obywateli. Jesteśmy szczególnie otwarci na rozmowę ze stroną rządową i przeniesienie dyskusji na poziom regulacji, który nie tylko uwolni potencjał technologii w służbie zdrowia, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów – mówi Szymon Chrostowski, pomysłodawca inicjatywy i prezes fundacji „Wygrajmy Zdrowie”

Według założeń koalicjantów, celem przedsięwzięcia jest zrównoważone wejście polskiej służby zdrowia na kolejny poziom wykorzystania technologii – Next Health. To wizja, w której nie tylko lekarze i pacjenci mogliby korzystać z możliwości zdalnych konsultacji i teleopieki w bezpiecznym środowisku technicznym, organizacyjnym i prawnym, ale również czerpać z owoców sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy wielkich zbiorów danych i Internetu Rzeczy.

– Dzisiaj technologia AI z funkcją rozpoznawania i analizy obrazów pomaga w badaniach mammograficznych, endoskopii kapsułkowej czy badaniu rytmu serca, wskazując na odchylenia i zmiany. To gigantyczna pomoc dla lekarzy, którzy mogą skoncentrować się na opiece nad pacjentem, pozostawiając analizę danych i obrazów technologii. Oszczędność czasu lekarzy to jedno, ale daleko istotniejsza jest szybsza diagnoza dla pacjentów i oszczędności finansowe z ich kieszeni – przekonuje Szymon Chrostowski.

– Ważną lekcją, jaką system ochrony zdrowia wyniesie z pandemii, będzie umiejętność wykorzystania dostępnych rozwiązań z zakresu telemedycyny, takich jak e-ZLA, e-recepta, a także wcześniej mniej popularnych, np. teleporad. Ponadto, ogromne ilości informacji (dokumentacje medyczne pacjentów, historie chorób etc.) i skomplikowane zbiory danych wymagają nowych narzędzi i modeli biznesowych. Właściwe przetwarzanie tych danych może posłużyć do rozwoju medycyny i wzrostu efektywności leczenia polskich pacjentów – dodaje dr n. med. Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych.

 

Chmura możliwości dla zdrowia

Uczestnikiem Koalicji na rzecz Telemedycyny jest Microsoft, który obok wiedzy na temat technologii, wnosi pakiet sprawdzonych rozwiązań stworzonych pod kątem jednostek ochrony zdrowia, ofertę szkoleniową dla lekarzy i pracowników służby zdrowia oraz system grantów dla ośrodków badawczych i naukowców realizowanych w ramach inicjatywy „AI for Health”.

– Okres pandemii udowodnił, że telemedycyna może być rozwiązaniem na bolączki służby zdrowia i już dzisiaj realnie odciążać lekarzy i zabezpieczać pacjentów, którzy oczekują odpowiedniej diagnozy i opieki. Zależy nam, by zarówno lekarze, jak i pacjenci zaufali technologii. Będzie to możliwe wówczas, gdy będą oni mieli poczucie całkowitego bezpieczeństwa w pracy z cyfrowymi aplikacjami oraz przekonanie o ochronie prywatności, zarówno podczas internetowej konsultacji, jak i przy udostępnianiu dokumentacji medycznej – mówi Tomasz Jaworski, dyrektor ds. sektora zdrowia w polskim oddziale Microsoft.

Już na starcie Microsoft oferuje jednostkom zdrowia bezpłatny dostęp do „Chmury dla sektora zdrowia” (Microsoft Cloud for Healthcare) na okres 6 miesięcy. To czas, w którym można testować możliwości środowiska pracy zdalnej Microsoft Teams i poznać aplikacje stworzone dla służby zdrowia przez partnerów Microsoft w Polsce.

Microsoft Cloud for Healthcare, czyli pierwsza branżowa chmura Microsoft, wpisuje się w aktualne potrzeby organizacji i pracowników sektora ochrony zdrowia, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych pacjentów oraz branżowych regulacji dotyczących sektora zdrowia. Zapewnia dostęp do technologii i różnorodnych rozwiązań, które wspierają proces obsługi pacjentów i integrują zespoły opieki zdrowotnej. W efekcie pozwala to poprawić współpracę, podejmowanie decyzji oraz zwiększa wydajność operacyjną jednostek służby zdrowia. Jednocześnie są to rozwiązania wspierające edukację i transfer wiedzy personelu medycznego.

– W transformacji sektora zdrowia nie chodzi tylko o technologię, ale przede wszystkim o lekarzy i pacjentów, którzy powinni otrzymać odpowiednie wsparcie w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych. Właśnie dlatego planujemy szereg szkoleń dla przedstawicieli służby zdrowia, które pozwolą im wykonać skok kompetencyjny pozwalający maksymalnie wykorzystać możliwości technologii – podkreśla Tomasz Jaworski.

Microsoft zapewni także możliwość ubiegania się o granty z programu „AI for Health” o wartości 40 mln USD ogłoszonego w styczniu 2020 r. Celem programu jest wspieranie naukowców i organizacji, które dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji przyczyniają się do poprawy zdrowia ludzi i społeczności na całym świecie. Program kładzie szczególny nacisk na kwestie prywatności, bezpieczeństwa i etyki. Został opracowany we współpracy z wiodącymi ekspertami w dziedzinie zdrowia, którzy prowadzą ważne inicjatywy medyczne. Inicjatywa „AI for Health” koncentruje się na trzech kluczowych obszarach:

* Poszukiwanie odkryć: przyspieszenie badań medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób;

* Globalne wnioski dotyczące zdrowia: zwiększanie naszego wspólnego zrozumienia tematu śmiertelności i długowieczności w celu ochrony przed globalnymi kryzysami zdrowotnymi;

* Równość w zdrowiu: zmniejszenie nierówności zdrowotnych i poprawa dostępu do opieki dla niedostatecznie rozwiniętych populacji.

Źródła

Centrum Prasowe Microsoft

KOMENTARZE
Newsletter