Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Poprawianie produktywności i jakości produktów – w czym może pomóc śledzenie współczynnika OEE
Redakcja portalu, 03.06.2015
W dobie rosnącej złożoności procesów technologicznych oraz analizowania coraz większej ilości danych generowanych przez nowoczesne systemy sterowania, kadra zarządzająca produkcją staje przed niełatwym zadaniem szybkiego podejmowania właściwych decyzji poprawiających produktywność i jakość produkcji.

Pomocą w tym niełatwym zadaniu może stać się szybko rozwijająca się metoda zarządzania produkcją oparta na obserwacji wskaźników KPI (Key Performance Indicator – główne wskaźniki wydajności).Jednym z nich jest OEE (OverallEquipmentEffectiveness – całkowita efektywność urządzeń lub wskaźnik wykorzystania wyposażenia). Główne założenie metody polega na globalnym ujęciu kluczowych parametrów procesu produkcyjnego skorelowanych ze sobą. Takie podejście pozwala na śledzenie ograniczonej ilości wskaźników, co umożliwia lepszą analizę ich zmian w czasie i szybszą reakcję na ich niekorzystne tendencje. Rozpatrujemy wtedy cały skomplikowany proces produkcyjny jako zmiany głównych wskaźników skorelowanych ze sobą. Jest to ujęcie zstępujące, analizujemy główne wskaźniki, w przypadku ich niekorzystnych wartości „zstępujemy” w analizie na „niższy poziom”  zmiennych, aż do parametru, który faktycznie odzwierciedla konkretny problem produkcyjny.

Takie podejście nie tylko umożliwia szybszą analizę problemu w sytuacjach awaryjnych, ale również jest dobrą podstawą do przeprowadzania usprawnień i modyfikacji poprawiających najsłabsze parametry, mające znaczący wpływ na jakość i wydajność produkcji.

Gwarancją poprawności stosowania tej metody jest dobre zdefiniowanie wszystkich współczynników i ich wzajemnej korelacji, poprawne i rzetelne ich mierzenie i rejestrowanie oraz sprawne i szybkie prezentowanie tych danych.

W przypadku pierwszej kwestii przychodzi nam z pomocą definicja wskaźnika OEE. Definicja OEE jest dość intuicyjna i wydaje się, że dobrze odzwierciedla mechanizmy rządzące linią produkcyjną.Drugą i trzecią kwestię można usprawnić poprzez automatyzację wyznaczania wskaźnika OEE, np. stosując moduł OEE z pakietu ECS produkcjiABB. ECS (Enterprise Connectivity Solution – rozwiązanie dla wymiany danych wewnątrz przedsiębiorstwa).

Wskaźnik OEE jest iloczynem trzech podrzędnych wskaźników:

OEE = Dostępność x Wydajnośćx Jakość

 • Dostępność – to stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do czasu, który w rzeczywistości można na to zadanie poświęcić. Dostępność obniżana jest przez awarie i nieplanowane przestoje oraz przezbrajanie i zmiany nastawmaszyn.
 • Wydajność (czy inaczej Wykorzystanie) – to stosunek czasu dostępnego dla produkcji do rzeczywistej pracy. Wydajność (Wykorzystanie) jest zaniżana przez straty prędkości wykonywania operacji, np. spowolnienia procesu produkcyjnego tuż przed awarią lub niepełna prędkość produkcji po uruchomieniu spowodowanym awarią.
 • Jakość – to stosunek liczby dobrych i wadliwych produktów, jest obniżana wraz ze wzrostem odrzutów produkcyjnych i ilością poprawek produkcyjnych.

Łatwo zauważyć, że współczynnik OEE, będąc iloczynem trzech wielkości, z których każda może przyjmować wartości od 0 do 100%, będzie miał maksymalną wartość równą 1. Jest to wielkość dość teoretyczna, ponieważ oznacza, że w rzeczywistej produkcji nie mielibyśmy przestojów, spowolnień produkcji ani odrzutów produkcyjnych.

Średnie OEE dla typowych zakładów produkcyjnych wynosi natomiast ok. 0,60-0,65.

Dla odniesienia możemy porównać ten typowy średni poziom OEE do tzw. World Class OEE, poziomu osiąganego przez światowej klasy producentów. Wynosi on 0,85 i więcej. Na tą wartość składają się parametry:

Dostępność: 90,0%

Wydajność: 95,0%

Jakość: 99,9%

Używając powyższego wzoru można wyliczyć OEE = 0,9 x 0,95 x 0,999=0,854.

Analizując powyższy wzór, można zauważyć, że dążąc do wzrostu OEE możemy koncentrować się na poprawianiu jednego, konkretnego współczynnika, ale jednocześnie zaniedbania w innej dziedzinie, np.słaba jakość produktów może znacząco obniżać nasze wysiłki poprawy OEE.

Warto pracować nad poprawą  wskaźnika OEE, dążąc do osiągania wyników produkcyjnych  światowych liderów, bo pozwala to znacząco obniżyć koszty produkcji i koszty inwestycyjne. Czasami konieczność zwiększenia produkcji można zrealizować poprzez usprawnienie pracy starej linii zamiast budowę nowej.

Moduł OEE z pakietu ECS ABB umożliwia monitorowanie efektywności sprzętu i procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich raportowanie za dowolny okres oraz w dowolnym kontekście (np. linia, maszyna, produkt, zmiana, pracownik).

Główne właściwości modułu OEE firmy ABB:

 • Zapewnienie w czasie rzeczywistym monitorowania wskaźników wydajności i umożliwienie szybkiej interwencji. Natychmiastowa widoczność OEE, czasu przestojów i defektów – nowoczesny interfejs operatora;
 • Motywacja zespołów produkcyjnych do przekraczania celów i maksymalizacji wykorzystania czas pracy i poprawy jakości – monitorowanie bieżące i porównanie z danymi historycznymi;
 • Podgląd chronogramu przedstawiającego w sposób graficzny status wielu urządzeń jednocześnie zestawionych w chronologicznym porządku;
 • Skuteczne wspieranie wdrażania programów poprawy produktywności, raporty, porównania z danymi archiwalnymi, zestawienia;
 • Wskazywanie potencjału poprawy i pomoc w określaniu niezbędnych działań;
 • Udostępnianie narzędzi do wizualizacji produkcji i jej efektywności w standardowym, łatwym do zrozumienia formacie;
 • Nieinwazyjność w istniejące systemy sterowania urządzeń, dostosowanie do istniejących modułów biznesowych istniejących w przedsiębiorstwie;
 • Możliwość automatycznego wysyłania powiadomień w postaci e-maili;
 • Niezależność od gałęzi przemysłu i łatwość dostosowania do określonych potrzeb biznesowych;
 • Możliwość stosowania modułu OEE jako samodzielnej aplikacji lub składnika oprogramowania ECS (MES) produkcji ABB.

http://new.abb.com/cpm/erp-integration-enterprise-connectivity

http://new.abb.com/cpm/manufacturing-execution-system-mes-mom

KOMENTARZE
Newsletter