Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Osuszanie powietrza – regeneracja rotorów
Redakcja portalu, 29.10.2015
Osuszanie powietrza – regeneracja rotorów
Regeneracja rotorów obrotowych będących głównym elementem osuszaczy powietrza zaczyna być bardzo palącym problemem ze względu na wysoki koszt nowego rotora.

Czynnik ekonomiczny często powoduje, że uszkodzone rotory pracują w urządzeniach o wiele za długo. Godzimy się z gorszymi parametrami powietrza w pomieszczeniach byle tylko nie kupić nowego elementu. Nic dziwnego, koszt rotora to często 50% wartości urządzenia.

Niestety nikt nie bierze pod uwagę innych czynników negatywnych które w zależności od specyfiki systemu mogą towarzyszyć uszkodzonemu rotorowi, takich jak:

- niska skuteczność osuszania, duże straty energii przy małej skuteczności

- wysokie podciśnienie w komorze za rotorem

- wysokie opory obrotowe czoła wentylatora

- silne wykruszanie się uszkodzonych drobinek rotora i przepuszczanie ich na filtry a

   czasem dalej.

- uszkodzenia motoreduktorów

- uszkodzenia struktury komory rotora

- podsysanie powietrza brudnego z otoczenia jako następstwo wysokiego podciśnienia w

  komorze wentylatora i sąsiednich

- zrywanie pasków napędowych

- wysoka temperatura powietrza procesowego

- kontaminacja powietrza procesowego i regeneracyjnego

- uszkodzenia łożysk osi rotora

i wiele innych.

Dla komór czystych te niby drobiazgi dyskwalifikują pomieszczenie jako zdatne do użytkowania.

Regeneracja rotora w takich przypadkach jest jedynym skutecznym rozwiązaniem mogącym przy niższych nakładach naprawić urządzenie.

 

 

Przykładowe uszkodzenia:

 

1. Uszkodzenia mechaniczne części rotora.

W takim przypadku konieczna jest wymiana wycinka rotora lub jego ćwiartki. Przy małych uszkodzeniach stosuje się czasem wypełnienie uszkodzenia odpowiednią masą plastyczną.

2. Zapylenie rotora.

Ten przypadek pozornie najprostszy wymaga :

- analizy pyłu który wypełnił komórki rotora.

- płukania rotora kolejno w odpowiednich roztworach

- oczyszczenia i wysuszenia oraz regeneracji po  płukaniu

- zapobiegawczo należy usunąć przyczynę pylenia na rotor w urządzeniu.

 

                                                             

3. Przy rotorach opartych na chlorkach litu częstym uszkodzeniem jest wypłukanie absorbentu do zewnętrznych powierzchni rotora i dalej poza rotor.

- w tym przypadku trzeba rotor ponownie nasycić absorbentem.

- pamiętać należy, że używany absorbent musi pochodzić z pewnego i sprawdzonego źródła

- po nasyceniu należy rotor wysuszyć i powierzchniowo utwardzić.

- często uszkodzenia są połączone czyli zapylenie i uszkodzenie mechaniczne lub wypłukanie.

 

4. Uszkodzenia elementów mechaniki osi rotora.

- najczęściej wymiana łożysk.

- należy zwrócić uwagę na szczelność wykonania łożyska i jego temperaturę pracy.      

 

5. Przegrzanie rotora .

W takim przypadku konieczna jest wymiana wycinka rotora lub jego ćwiartki.

 

6. Spalenie ćwiartki rotora.

 

7. Rozwarstwienie i asymetria rotora.

Niezbędna jest symetryzacja i osiowanie rotora oraz wypełnienie brakujących części rotora masą plastyczną.

 

8. Zmiażdżenie komórek zewnętrznych rotora.

Wymagana jest wymiana uszkodzonych sekcji rotora

                                                                                                         

ROTORY PO REGENERACJI PRACUJĄ LATAMI:

Jeśli jednak zapadnie decyzja o zakupie nowego rotora to też zapraszamy.

 

                                                                                                                  

Grzegorz Kryczkowski

                                                                                                                               

 ROOTS  SUPPLY  SERVICE

KOMENTARZE
Newsletter