Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Osuszanie powietrza – regeneracja rotorów
Redakcja portalu, 29.10.2015
Regeneracja rotorów obrotowych będących głównym elementem osuszaczy powietrza zaczyna być bardzo palącym problemem ze względu na wysoki koszt nowego rotora.

Czynnik ekonomiczny często powoduje, że uszkodzone rotory pracują w urządzeniach o wiele za długo. Godzimy się z gorszymi parametrami powietrza w pomieszczeniach byle tylko nie kupić nowego elementu. Nic dziwnego, koszt rotora to często 50% wartości urządzenia.

Niestety nikt nie bierze pod uwagę innych czynników negatywnych które w zależności od specyfiki systemu mogą towarzyszyć uszkodzonemu rotorowi, takich jak:

- niska skuteczność osuszania, duże straty energii przy małej skuteczności

- wysokie podciśnienie w komorze za rotorem

- wysokie opory obrotowe czoła wentylatora

- silne wykruszanie się uszkodzonych drobinek rotora i przepuszczanie ich na filtry a

   czasem dalej.

- uszkodzenia motoreduktorów

- uszkodzenia struktury komory rotora

- podsysanie powietrza brudnego z otoczenia jako następstwo wysokiego podciśnienia w

  komorze wentylatora i sąsiednich

- zrywanie pasków napędowych

- wysoka temperatura powietrza procesowego

- kontaminacja powietrza procesowego i regeneracyjnego

- uszkodzenia łożysk osi rotora

i wiele innych.

Dla komór czystych te niby drobiazgi dyskwalifikują pomieszczenie jako zdatne do użytkowania.

Regeneracja rotora w takich przypadkach jest jedynym skutecznym rozwiązaniem mogącym przy niższych nakładach naprawić urządzenie.

 

 

Przykładowe uszkodzenia:

 

1. Uszkodzenia mechaniczne części rotora.

W takim przypadku konieczna jest wymiana wycinka rotora lub jego ćwiartki. Przy małych uszkodzeniach stosuje się czasem wypełnienie uszkodzenia odpowiednią masą plastyczną.

2. Zapylenie rotora.

Ten przypadek pozornie najprostszy wymaga :

- analizy pyłu który wypełnił komórki rotora.

- płukania rotora kolejno w odpowiednich roztworach

- oczyszczenia i wysuszenia oraz regeneracji po  płukaniu

- zapobiegawczo należy usunąć przyczynę pylenia na rotor w urządzeniu.

 

                                                             

3. Przy rotorach opartych na chlorkach litu częstym uszkodzeniem jest wypłukanie absorbentu do zewnętrznych powierzchni rotora i dalej poza rotor.

- w tym przypadku trzeba rotor ponownie nasycić absorbentem.

- pamiętać należy, że używany absorbent musi pochodzić z pewnego i sprawdzonego źródła

- po nasyceniu należy rotor wysuszyć i powierzchniowo utwardzić.

- często uszkodzenia są połączone czyli zapylenie i uszkodzenie mechaniczne lub wypłukanie.

 

4. Uszkodzenia elementów mechaniki osi rotora.

- najczęściej wymiana łożysk.

- należy zwrócić uwagę na szczelność wykonania łożyska i jego temperaturę pracy.      

 

5. Przegrzanie rotora .

W takim przypadku konieczna jest wymiana wycinka rotora lub jego ćwiartki.

 

6. Spalenie ćwiartki rotora.

 

7. Rozwarstwienie i asymetria rotora.

Niezbędna jest symetryzacja i osiowanie rotora oraz wypełnienie brakujących części rotora masą plastyczną.

 

8. Zmiażdżenie komórek zewnętrznych rotora.

Wymagana jest wymiana uszkodzonych sekcji rotora

                                                                                                         

ROTORY PO REGENERACJI PRACUJĄ LATAMI:

Jeśli jednak zapadnie decyzja o zakupie nowego rotora to też zapraszamy.

 

                                                                                                                  

Grzegorz Kryczkowski

                                                                                                                               

 ROOTS  SUPPLY  SERVICE

KOMENTARZE
Newsletter