Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Od pomysłu do rynku – Horyzont Europa dla biznesu

Horyzont Europa jest dla biznesu! Nowa edycja Programu Ramowego stawia na firmy i proponuje szeroką ofertę instrumentów dla innowacji na każdym poziomie rozwoju technologicznego. To również granty pozwalające na sfinansowanie rozwoju kadr zaangażowanych w prace B+R w firmach oraz bezpłatny dostęp do najlepszych infrastruktur badawczych.

 

 

Szybki test do diagnostyki raka piersi, ekologiczna technologia odzyskiwania sadzy ze zużytych opon, wysokowydajne ogniwa słoneczne (perowskity) stosowane w fotowoltaice czy cyfrowe narzędzia do wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym (symulacja katastrof) – to tylko niektóre z setek pomysłów polskich innowatorów, które trafiły na rynek dzięki finansowemu wsparciu z Unii Europejskiej. Wiosną ruszył nowy unijny program na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont Europa z budżetem ponad 95 mld euro na lata 2021-2027. Rozpoczęły się też nabory wniosków do pierwszych konkursów ogłaszanych w ramach programu. Jeden z trzech jego filarów – Innowacyjna Europa (ang. European Innovation Council - EIC) – to 13 mld euro przeznaczonych dla firm chcących rozwijać innowacje – od pomysłu do rynku. – Horyzont Europa to program, który ma bogatą ofertę dla firm, chcących tworzyć nowoczesne technologie, rozwiązania, usługi oraz wprowadzać na rynek innowacyjne produkty i szukających na te działania finansowego wsparcia – mówi Agnieszka Ratajczak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W strukturze Centrum działa Krajowy Punkt Kontaktowy do Programu Horyzont Europa.

Horyzont Europa ma ofertę dla przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju: od start-upów, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, po duże firmy. Przedsiębiorstwa – w zależności od typu instrumentu oferowanego w programie – mogą ubiegać się o granty na własną rękę lub w konsorcjum projektowym. Na przykład: projekty na wczesnym etapie (między 1. a 4. poziomem gotowości technologicznej) pomogą sfinansować granty w ramach EIC Pathfinder, a finansowanie mieszane (grant plus finansowanie kapitałowe z Funduszu EIC), pozyskane dzięki EIC Accelerator, pozwoli na rynkowe wdrożenie prototypu. – Z pozyskanych środków przedsiębiorstwa mogą finansować prace badawcze, rozwojowe, komercjalizację innowacyjnych rozwiązań i w ten sposób – budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym. Udział w programie ma więc wymierne finansowe korzyści, ale obok nich niezwykle ważna jest możliwość nawiązania międzynarodowej sieci kontaktów i budowania rozpoznawalnej marki na światowym rynku – podkreśla dyrektor Agnieszka Ratajczak.

Komisja Europejska (KE) szczególnie zachęca do udziału w konkursach EIC firmy zarządzane przez kobiety. Oprócz tego, za pomocą specjalnie dedykowanych programów, KE wspiera innowatorki na wczesnym, najbardziej ryzykownym etapie tworzenia firm, aby zwiększyć liczbę kobiet zakładających własne start-upy. Dla firm, które chcą tworzyć międzynarodowe konsorcja i wspólnie prowadzić innowacyjne projekty, są konkursy ogłaszane w ramach drugiego filaru programu. Poprzez konkursy dla klastrów, czyli szeroko zdefiniowane obszary tematyczne, można finansować projekty na różnych poziomach gotowości technologicznej. Dofinansowanie to może sięgać od 1 do ponad 20 mln euro. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w dokumentacji konkursowej. Na tę część programu Horyzontu Europa jest przeznaczona ponad połowa łącznego budżetu, czyli przeszło 50 mld euro. Jest zatem o co się ubiegać!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy do Programu Horyzont Europa, chce jak najlepiej przygotować polskie firmy do aplikowania o środki programu. Dlatego zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw na cykl seminariów, który odbędzie się jesienią 2021 r. Jego uczestnicy poznają pełen wachlarz możliwości – tych zupełnie nowych, a także tych nieoczywistych (granty na mobilność, dostęp do infrastruktur badawczych), jakie Horyzont Europa otwiera właśnie dla firm. Cykl rozpocznie 29 września br. wydarzenie, którego uczestnicy poznają „w pigułce" obszary, które mogą ich interesować. Dowiedzą się też, jaką drogę pokonały firmy, które odniosły sukces w poprzednich latach, w ramach Horyzontu 2020. W kolejnych tygodniach odbędzie się szereg wydarzeń poświęconych wybranym obszarom tematycznym, a także zagadnieniom finansowym i prawnym, co pozwoli przygotować się do procesu aplikowania. Eksperci KPK przybliżą tematykę konkursów, jak również zasady składania wniosków. Praktycznymi radami podzielą się doświadczeni realizatorzy projektów, eksperci oceniający wnioski, jak również zaangażowani w proces przygotowania i implementacji konkursów.

KOMENTARZE
Newsletter