Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NCBR wybrał 56 nowych LIDERów
NCBR wybrał 56 nowych LIDERów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło XII edycję konkursu w ramach programu LIDER. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji innowacyjnych projektów naukowych.

 

 

 

Do dofinansowania zarekomendowano 56 projektów na łączną kwotę 80,67 mln zł. Największą liczbę punktów zdobył projekt Jakuba Kupieckiego z Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego, mający na celu opracowanie innowacyjnego stałotlenkowego elektrolizera (SOE) wytwarzanego niskokosztowymi technikami wytwórczymi jako kluczowego elementu nowoczesnych magazynów energii opartych na koncepcji power-to-gas. Kolejne najwyżej ocenione w XII konkursie projekty były zgłoszone przez Mateusza Spałka z Narodowego Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Dagmary Stefańskiej z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Są to odpowiednio: „Personalizacja radioterapii wysokonformalnej z wykorzystaniem mobilnych laserowych technik skanowania i druku przestrzennego” oraz „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów emitujących światło białe o wysokim współczynniku CRI dedykowanych do oświetlenia LED”.

 

Różnorodność rozwiązań na miarę współczesności

LIDER jest najdłużej trwającym programem w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – nabory prowadzone są nieprzerwanie od 2009 r. W tym czasie odbyło się jedenaście konkursów, w  których wyniku 439 młodych naukowców – liderek i liderów w swoich dziedzinach – otrzymało ponad 511 mln zł na autorskie projekty badawcze. Średnia wartość grantu w programie wynosi 1,2 mln zł. W tym roku do grona liderów dołączy kolejnych 56 naukowców wspartych łącznie kwotą ponad 80 mln zł. – Program LIDER jest szczególnym w ofercie konkursowej NCBR. Ma długą tradycję i cieszy się dużą renomą w środowisku naukowym. Liczymy, że spośród jego uczestników wywodzić się będą późniejsi liderzy polskiej nauki w swoich dziedzinach. Ci młodzi naukowcy będą w przyszłości rozwiązywać nieznane jeszcze dla nas wyzwania, przed jakimi staniemy, jako społeczeństwo. Cieszę się, że możemy już po raz dwunasty ogłosić zwycięzców kolejnego konkursu, którzy otrzymają nie tylko dofinansowanie, ale i szansę na rozwój w prowadzeniu samodzielnej pracy badawczej – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Kim jest LIDER?

O środki – maksymalnie 1,5 mln zł – aplikować mogli doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora, od którego uzyskania nie upłynęło 7 lat. LIDER adresowany jest do osób, które są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Ważne było także, aby wnioskodawca dotychczas nie uczestniczył w roli kierownika projektu w programie. LIDER nie narzuca ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Na dofinansowanie miały szansę projekty będące innowacyjnym pomysłem o potencjale wdrożeniowym lub aplikacyjnym, a także takie, które wspierają rozwój kadry naukowej w zakresie kompetencji naukowych oraz zarządczych. Czas realizacji projektu to minimum 12, a maksymalnie 36 miesięcy.

Istotnym elementem programu LIDER jest rozwój tych kompetencji kadry badawczej, które ułatwiają późniejszą komercjalizację efektów prowadzonych prac. Dlatego ocenie podlegała również koncepcja zarządzania projektem (m.in. harmonogram projektu, dobór członków zespołu projektowego i metodyki zarządzania zespołem projektowym, określenie sposobów kontrolowania przebiegu projektu i znajomość sposobów korygowania odchyleń od planu). Dofinansowanie otrzymać mogły te projekty, które zostały poprzedzone analizą konkurencji, rynku docelowego, środowiska projektowego, w tym analizą interesariuszy oraz mającą dzisiaj coraz większe znaczenie analizą łańcucha dostaw. Nie mniej ważna była też poprawnie wykonana analiza ryzyk związanych z zarządzaniem projektem, a także analiza silnych i słabych stron projektu oraz szans i zagrożeń ze strony otoczenia.

Projekty, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania, muszą zostać zrealizowane we współpracy z jednostką, która zatrudni Lidera przez cały okres realizacji projektu oraz pozostałych członków zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji projektu. Takimi jednostkami mogą być: uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, centra badawcze PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe czy podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Dla członków zespołu badawczego, tj. personelu B+R, obowiązuje kryterium wiekowe – maksymalnie 35 lat. Dowolna jest natomiast liczba badaczy w zespole. Kryterium wieku nie obowiązuje w przypadku osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu jako podstawowy personel techniczny lub personel pomocniczy.

--> Lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach XII edycji programu LIDER <--

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter