Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NCBR ogłasza konkurs na rozwiązania przyszłości w ramach programu INFOSTRATEG
NCBR ogłasza konkurs na rozwiązania przyszłości w ramach programu INFOSTRATEG

Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, dyspozytor korespondencji, asystent petenta i inteligentna maszyna do zbierania jabłek – na powstanie takich innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przeznacza 190 mln zł w IV konkursie programu INFOSTRATEG.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się z maksimum trzech podmiotów: samych jednostek naukowych, samych przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Wnioski będą one mogły zgłaszać do NCBR od 27 maja do 18 sierpnia 2022 r. (do godz. 16). – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje IV konkurs w programie INFOSTRATEG, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do rozwoju i wykorzystania polskiego potencjału sztucznej inteligencji. Poszukujemy rozwiązań, które będzie można bezpośrednio zastosować w praktyce. Wsparcie cyfrowej transformacji gospodarki to obecnie jeden z priorytetów działalności Centrum. Wykorzystanie możliwości, jakie daje zastosowanie sztucznej inteligencji, zwiększy bowiem konkurencyjność naszej gospodarki, a także przyczyni się do poprawy jakości różnych aspektów życia – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Budżet konkursu to 190 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na projekty realizowane w czterech tematach: „inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy” (30 mln zł), „inteligentna maszyna do zbierania jabłek” (100 mln zł), „inteligentny dyspozytor korespondencji” (30 mln zł), „asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej” (30 mln zł, konkursem objęte są kontakty z minimum jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym). W IV konkursie mogą być dofinansowane projekty obejmujące: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, przy czym projekt obowiązkowo musi obejmować realizację prac rozwojowych i przedwdrożeniowych. Rozwiązania w projektach mają zostać przedstawione w ciągu maksymalnie trzech lat.

INFOSTRATEG to program strategiczny NCBR zatwierdzony w 2020 r., w ramach którego realizowane są projekty wspierające rozwój badań w obszarze sztucznej inteligencji, technologii blockchain oraz wykorzystanie wyników tych badań w praktyce. Zakładany całkowity budżet programu to 840 mln zł. W ramach programu poszukiwano m.in. rozwiązań z zakresu rozpoznawania obrazów medycznych oraz detekcji fake newsów czy wykorzystania sztucznej inteligencji do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”. Szczegóły dotyczące IV konkursu znajdują się na stronie internetowej NCBR. Obecnie trwa również nabór prowadzony w trybie ciągłym na propozycje tematów badawczych projektów zamawianych INFOSTRATEG. Tematy mogą zgłaszać instytucje administracji publicznej. Więcej informacji także na stronie NCBR.

KOMENTARZE
Newsletter