Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NCBR ogłasza drugi konkurs w ramach programu INFOSTRATEG
NCBR ogłasza drugi konkurs w ramach programu INFOSTRATEG

Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, a także asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej – takie projekty jutra chce wspólnie z innowatorami rozwijać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach drugiego konkursu w programie INFOSTRATEG. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać swoje rozwiązania już od 7 maja br.

 

 

Wyzwania na miarę sztucznej inteligencji

– INFOSTRATEG stanowi istotny wkład w aktywowanie rodzimej działalności badawczo-rozwojowej, możliwie najlepiej wykorzystując potencjał Polski w obszarze SI. To kolejny z wysokobudżetowych programów strategicznych uruchomionych przez NCBR, który przyczyni się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju. W każdym konkursie stawiamy przed innowatorami konkretne wyzwania, co umożliwia wewnętrzną konkurencję i gwarantuje najbardziej doskonałą formę tworzonych rozwiązań – mówi Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

INFOSTRATEG to nowy program strategiczny NCBR ogłoszony w 2020 r., w którego ramach realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain w praktyce. Zakładany całkowity budżet Programu to 840 mln zł, z czego 360 mln zł przeznaczone zostanie na projekty zamawiane. – Mimo że INFOSTRATEG to nowy program, już bardzo dużo się w nim dzieje. Działamy sprawnie, wiedząc, że współczesność przynosi wiele wyzwań, w których pomóc nam może sztuczna inteligencja. Jesteśmy w trakcie oceny wniosków zgłoszonych w pierwszym konkursie tematycznym. Na celowniku innowatorów były groźne schorzenia, takie jak nowotwory czy choroby dróg oddechowych oraz fake newsy, ponieważ tematy dotyczyły obrazowania medycznego oraz weryfikacji źródeł informacji. Poza tym czekamy na propozycje od wybranych podmiotów administracji publicznej, które posłużą nam do rozpisania konkursu na projekty zamawiane. Z kolei teraz ogłaszamy drugi konkurs tematyczny w programie, w którym wyłonimy projekty wspierające nas jako pacjenta i obywatela. Po raz kolejny zachęcam przedsiębiorców i naukowców do współpracy – mówi Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Rozwiązania na rzecz pacjenta i obywatela

Budżet II konkursu w ramach programu INFOSTRATEG to 60 mln zł, które podzielono po równo na dwa tematy badawcze: 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy; 2. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym).

Celem projektów realizujących pierwszy temat będzie opracowanie narzędzi pozwalających na przetwarzanie mowy (fraz wypowiadanych przez lekarza i ewentualnie pacjenta) i wydobywanie z tekstu istotnych informacji, które następnie byłyby klasyfikowane semantycznie i wprowadzane do wcześniej zbudowanego formularza i bazy danych. Formularze powinny być elastyczne, tak aby mogły być modyfikowane wraz z rozwojem narzędzi medycznych oraz dostosowywane do specjalności lekarza, który z nich korzysta. Na podstawie zebranej wiedzy system mógłby też automatycznie generować dokumenty: recepty, zwolnienia czy skierowania do dalszych badań diagnostycznych.

Z kolei drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad uniwersalnym cyfrowym asystentem wspierającym obywatela posługującego się językiem polskim w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej. System powinien mieć możliwość rozbudowy także do innych wersji językowych. Cyfrowy asystent mógłby być instalowany w urzędzie na dedykowanym sprzęcie (np. tablecie), jak również na smartfonie obywatela, co przełożyłoby się na lepsze przygotowanie obywatela do załatwienia sprawy w urzędzie.

 

Kiedy nabór i dla kogo? 

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. Dla obu tematów maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna – 3,5 mln zł. Wsparcie może uzyskać tylko projekt, w którym przewidziano realizację przynajmniej prac rozwojowych – badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe nie są obligatoryjne do uzyskania dofinansowania. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 7 maja do 6 lipca 2021 r. Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie NCBR.

KOMENTARZE
Newsletter