Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
MedApp nawiązał współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
MedApp nawiązał współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

MedApp S.A., polska spółka technologiczno-medyczna specjalizująca się w mieszanej rzeczywistości, sztucznej inteligencji oraz gromadzeniu i analizie dużych zbiorów danych, nawiązała współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. W ramach Umowy MedApp oraz AGH będą wspólnie prowadzić prace badawczo-rozwojowe oraz kształcić studentów w zakresie nowych technologii w medycynie. Współpraca pozwoli MedApp wykorzystać potencjał naukowy AGH w świadczeniu rozwiązań medycznych najwyższej jakości, natomiast uczelnia uzyska dostęp do zaplecza technologicznego na potrzeby działalności dydaktycznej związanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w medycynie.

Fot. Akademia Górniczo-Hutnicza, źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Górniczo-Hutniczej

Umowa obejmuje współprace w zakresie rozwoju i zastosowania technologii rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości (AR/MR), w tym edukacji i szkolenia studentów, a także pozyskiwania wspólnie środków na badania i rozwój w zakresie technologii dla potrzeb medycyny i prowadzenia wspólnych prac badawczych. Obie strony wiążą duże nadzieje ze wzajemnej współpracy i nie kryją ambicji.

– Bardzo cieszymy się z podpisanej umowy. Jesteśmy przekonani, że współpraca z prestiżową i innowacyjną krakowską uczelnią przyniesie wymierne korzyści dla obydwu stron. Wierzymy, że łącząc myśl technologiczną MedApp i potencjał intelektualny Akademii Górniczo-Hutniczej, szczególnie z zakresu inżynierii biomedycznej, jesteśmy w stanie realnie wpływać na rozwój medycyny. CarnaLife Holo i SurgeonEye, nasze innowacyjne systemy do holograficznej wizualizacji trójwymiarowych, obrazowych danych medycznych m.in. pochodzących z tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) z pewnością wprowadzą kadrę akademicką oraz studentów AGH w nowy wymiar korzystania z osiągnięć technologii wykorzystywanych w medycynie. MedApp z kolei będzie miał niebywałą okazję skorzystać z umiejętności, wiedzy i doświadczenia kadry AGH – mówi prezes spółki Krzysztof Mędrala.

MedApp i AGH zamierzają wspólnie realizować projekty R&D, a także rozpocząć program stażowy dla studentów uczelni, w ramach którego najzdolniejsi z nich otrzymają możliwość odbycia stażu w firmie technologicznej, aby wspólnie ze specjalistami spółki uczestniczyć w rozwoju nowoczesnych technologii w medycynie. Oba podmioty będą również organizowały staże naukowe. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to uczelnia o ponad 100-letniej tradycji, kształcącą m.in. specjalistów z obszaru inżynierii biomedycznej oraz posiadająca wybitną kadrę naukową specjalizującą się w tej dziedzinie. AGH w Krakowie to kolejna instytucja naukowa, która będzie mogła wykorzystać w celach naukowo-dydaktycznych rozwiązania MedApp. Od IV kwartału ubiegłego roku rozwiązanie CarnaLife Holo służące do obrazowania 3D jest dostępne dla uczelni i instytutów naukowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest wykorzystywane w działalności badawczo-naukowej.

KOMENTARZE
Newsletter