Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kobiety, które zmieniają świat. Sukcesy w biznesie dzięki Funduszom Norweskim
Kobiety, które zmieniają świat. Sukcesy w biznesie dzięki Funduszom Norweskim

Kobiety prowadzą blisko 1/3 firm w Polsce. W naszym kraju funkcjonuje ok. 883,4 tys. aktywnych działalności gospodarczych założonych przez kobiety, co stanowi 34% wszystkich jednoosobowych działalności gospodarczych. Przedsiębiorcze Polki stworzyły wiele ciekawych i innowacyjnych projektów, które otrzymały wsparcie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Jak wynika z raportu „Biznes na wysokich obcasach” Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2024 r., kobiety stanowią mniejszość w zarządach firm zarówno na świecie (20%), w Unii Europejskiej (34%), jak i Polsce (22-27%). Udział ten rośnie z roku na rok, jednak wzrost jest dość powolny. Kobiety rzadziej zajmują też stanowiska prezesów firm – jedynie ok. 7-8% w UE i na świecie. W Polsce sytuacja jest lepsza – 28% osób na stanowisku prezesa firmy to panie. Mniej kobiet zakłada również własne działalności gospodarcze – w UE na taki krok decyduje się 10% pracujących kobiet (vs. 17% mężczyzn), w Polsce 13% (vs. 23% mężczyzn).

Dane pochodzące z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wskazują, że na koniec 2023 r. w Polsce było blisko 883,4 tys. aktywnych działalności gospodarczych założonych przez kobiety. Stanowi to 34% wszystkich jednoosobowych działalności gospodarczych. Co piąta działalność założona przez kobietę zajmowała się handlem. 17% prowadziło działalność związaną z opieką zdrowotną oraz pomocą społeczną. Na tle pozostałych branż wyróżniają się: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15%) oraz pozostała działalność usługowa (12%).

Jak wynika z raportu fundacji Sukces Pisany Szminką z 2023 r., dwie na pięć badanych chciałoby prowadzić własną firmę. Niemal co trzecia respondentka deklaruje, że już ma własny biznes. Przed decyzją o założeniu własnej firmy, najczęściej powstrzymuje kobiety obawa o utratę stabilizacji, którą gwarantuje praca na etacie (34%). Jednocześnie 18% ankietowanych przyznaje, że nie dysponuje środkami, które mogłyby zainwestować w początkowy rozwój biznesu, a 14% uczestniczek badania wskazuje na brak pewności siebie.

Innowacyjne projekty kobiet w ramach Funduszy Norweskich

Aby wesprzeć kobiety prowadzące własny biznes, uruchomiono „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Miał on na celu dofinansowanie projektów realizowanych przez firmy, w których kobiety są właścicielami lub mają decydujący głos w zarządzaniu firmą. Każdy projekt dotyczył jednego z następujących obszarów: innowacje w zakresie zielonych technologii, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, technologie poprawiające jakość życia. W ramach „Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” do PARP wpłynęło niemal 400 wniosków o dofinansowanie. Spośród nich wybrano 49 najlepszych projektów, z którymi podpisano umowy. Firmy mogły otrzymać maksymalnie 200 tys. euro dofinansowania. Środki z Funduszy Norweskich umożliwiły opracowanie innowacyjnych i użytecznych rozwiązań, które realnie wpływają na jakość życia.

Jednym z beneficjentów programu jest firma AXYZ, która stworzyła innowacyjny materiał chroniący przed otarciami skóry. Celem projektu było opracowanie nowego materiału ochronnego do celów profilaktycznych i regenerujących o optymalnych właściwościach przylegania do powierzchni ciała dzieci otyłych. Ma on poprawić komfort życia dzieci zmagających się z problemem otyłości, ale również wszystkich innych osób z problemami uciążliwych otarć i uszkodzeń skóry powodujących ból i dyskomfort m.in. w poruszaniu i wykonywaniu podstawowych codziennych czynności. Efektem projektu było stworzenie produktu naturalnego, kompatybilnego ze skórą, nieuczulającego, spełniającego wszystkie funkcje materiału zabezpieczającego przed otarciami skóry, w szczególności u ruchliwych dzieci.

Wsparcie z Funduszy Norweskich otrzymał także Gabinet Fizjoterapii Marta Ryszkiewicz-Poborca świadczący usługi rehabilitacyjne skierowane głównie do dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach projektu wprowadzono dwie innowacyjne usługi – diagnostykę postawy ciała i chodu dla oceny zaburzeń ruchowych, a także terapię indywidualną wykorzystującą wibroterapię. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono specjalistyczny sprzęt diagnostyczny: FreeMed Posture do badania postawy i chodu, KINEOD do trójwymiarowej analizy pleców i kończyn dolnych, podoskop diagnostyczny do oceny budowy i funkcji stóp oraz urządzenie Galileo do wibroterapii. Opracowano także protokół diagnostyczny i terapeutyczny poszerzony o testy i terapię na nowoczesnych urządzeniach. Dzięki rzetelnym wynikom i kompleksowemu badaniu możliwa jest szybsza i bardziej profesjonalna ocena zaburzeń ruchowych u pacjenta. Gabinet jest w stanie wykonywać cztery razy więcej diagnoz niż przed realizacją projektu.

Ciekawy projekt zrealizowała również firma Hager Polonia. Polegał on na opracowaniu i uruchomieniu innowacyjnych usług diagnozowania i leczenia dolegliwości bruksizmu. Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa cierpi na dolegliwości związane z bruksizmem, tj. patologicznym tarciem zębami żuchwy o zęby szczęki występującym przeważnie w nocy. Projekt obejmował nabycie usług doradczych, pięciu urządzeń do rejestracji i zapisu aktywności elektrycznej mięśni wraz z zestawem 500 jednorazowych elektrod powierzchniowych oraz autoklawu do sterylizacji narzędzi. Usługi doradcze dotyczyły poszerzonej interpretacji zapisu tętna pacjenta i uwzględnienia w diagnozie bruksizmu parametrów pacjenta związanych z jego wagą ciała i obwodem szyi. Udostępnienie opracowania dotyczącego interpretacji wyników pozwoliło na wprowadzenie na rynek usługi dostępnej dla dentystów oraz lekarzy innych specjalności. Grupę docelową projektu stanowią pacjenci cierpiący na bruksizm, tj. przede wszystkim osoby starsze, otyłe i z zaburzeniami na tle nerwowym. Nowa terapia pozwala w prosty sposób poprawić jakość życiach tych osób, gdyż zastosowanie urządzeń cyfrowych i szyn do jamy ustnej umożliwia prowadzenie jej w domu już po krótkim przeszkoleniu.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/photos/woman-work-office-whiteboard-4702060/

KOMENTARZE
Newsletter