Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Klub Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego ma wspierać relacje naukowców z biznesem
Klub Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego ma wspierać relacje naukowców z biznesem
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) we współpracy ze spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o. uruchomił Klub Innowacji. To nowa formuła wymiany informacji między środowiskiem naukowców i przedsiębiorcami oraz inspirowania obu stron do rozwijania innowacji i komercjalizacji nauki.

 

 

 

Powołany przez UOTT Klub Innowacji to kolejny instrument, który ma wspomagać naukowców zainteresowanych komercjalizowaniem swoich osiągnięć naukowych oraz otwierać Uniwersytet na przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami i nawiązywaniem współpracy z naukowcami. Klub ma obecnie formułę cyklicznych nieformalnych spotkań. Biorą w nich udział naukowcy z UW, założyciele uniwersyteckich spółek typu spin-off oraz przedstawiciele przedsiębiorstw poszukujący kontaktów ze środowiskiem akademickim.

– Wśród naukowców uniwersyteckich systematycznie rośnie zainteresowanie różnymi możliwościami komercjalizacji dokonań naukowych. Klub Innowacji to nowe narzędzie, które z jednej strony ma wspierać tę społeczność w zaplanowaniu wejścia na rynek z autorskimi rozwiązaniami np. poprzez założenie spółki spin-off. Z drugiej strony, bardzo nam zależy na przyciągnięciu do uniwersytetu przedsiębiorców z różnych branż, zainteresowanych zawiązaniem współpracy z zespołami naukowymi. W tym celu postanowiliśmy dać możliwość nawiązywania kontaktów i budowania zaufania poprzez nową formułę – Klub Innowacji bazuje na spotkaniach towarzysko-biznesowych – wyjaśnia Renata Olejnik, koordynująca działalność Klubu Innowacji, Kierownik ds. Patentów w UOTT. Dodaje przy tym, że z perspektywy firm uczestnictwo w spotkaniach Klubu Innowacji to świetna okazja do lepszego poznania zespołów naukowych oraz już dostępnych ofert i rozwiązań opracowanych przez naukowców z UW i skatalogowanych przez UOTT. – Na naszej liście jest kilkadziesiąt konkretnych wynalazków już objętych ochroną patentową, a także bardzo interesujące badania o znacznym potencjale komercjalizacyjnym. Do Klubu Innowacji zapraszamy więc firmy zainteresowane nie tylko informacjami o prowadzonych badaniach, ale także nawiązaniem współpracy z pracownikami naukowymi.

Klub Innowacji poszerza dotychczasowe działania realizowane przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, których celem jest animowanie współpracy naukowców z biznesem. Przy organizacji spotkań UOTT współpracuje z UWRC sp. z o.o. – spółką celową UW, której celem jest wspieranie komercjalizacji wyników badań prowadzonych na UW, w szczególności przez wspieranie tworzenia i rozwoju spółek typu spin-off. W marcu ubiegłego roku powstał Inkubator UW, którego celem jest m.in. kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów i pracowników naukowych oraz oddolne wspieranie rodzących się pomysłów i projektów.

Od kilku lat bardzo dużo mówi się o potrzebie rozwoju porozumienia publiczno-prywatnego, o konieczności inwestowania w naukę o dużym potencjale aplikacyjności oraz o tym, że prawdziwy rozwój innowacji wymaga współdziałania środowisk naukowych i akademickich z przedsiębiorstwami. W krajach najbardziej rozwiniętych standardy tej współpracy rozwinęły się przed laty, co znajduje odzwierciedlenie w rankingu innowacyjności Global Innovation Index 2017. Ranking ten obejmuje 127 krajów. Polska zajmuje w nim 38. miejsce, jednak w kategorii jakości współpracy uczelni z biznesem w ostatnim roku odnotowała spadek aż o dziewięć miejsc (z 71. na 80. miejsce). – W ramach Uniwersytetu Warszawskiego robimy wiele, by poprawić sytuację Polski na tle krajów rozwiniętych. Jednym z przykładów takich działań jest powołanie Klubu Innowacji – dodaje Renata Olejnik.

KOMENTARZE
Newsletter