Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak zoptymalizować zużycie energii i koszty działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego
W dniu 8 października we Wrocławiu odbyła się IX edycja konferencji „Optymalizacja zużycia energii i kosztów działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego”. Była ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania, które pozwalają usprawnić procesy produkcyjne oraz zredukować koszty działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Istnieje wiele możliwości, które pozwalają przedsiębiorcom na zmniejszenie zużycia energii. Budowanie świadomości energetycznej wśród osób zarządzających oraz pracowników to kluczowa kwestia efektywnego zarządzania energią, dlatego też na konferencję zaproszono kadrę zarządzającą przedsiębiorstw produkcyjnych.

W radzie eksperckiej znaleźli się Katarzyna Rawicka, Asystentka ds. Audytów Energetycznych z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Paweł Kwiecień z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Tadeusz Turek, Kierownik Utrzymania Ruchu Zakładu Butelkowania Wód Mineralnych Coca-Cola HBC Polska, Marek Przychodzeń, założyciel firmy doradczej z zakresu energetyki, oraz Krzysztof Dzieja, specjalista ds. audytów sprzężonego powietrza w zakładach produkcyjnych.

Konferencja, podzielona na dwa panele, rozpoczęła się od przedstawienia przez Pawła Kwietnia założeń i motywów działania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Przemysł chemiczny w Polsce został przedstawiony jako sektor skrajnie energochłonny.

Tadeusz Turek zaprezentował rozwiązania, które zostały zastosowane, aby zoptymalizować koszty zużytej energii w Zakładzie Butelkowania Wód Mineralnych Coca-Cola HBC Polska w Tyliczu. Opowiedział również o tym, jakie dobre praktyki stosuje Zarząd zakładu, aby zredukować koszty produkcji.

Następnie prelekcje przeprowadził przedstawiciel Brązowego Partnera konferencji firmy NMG Sp. z o.o., Robert Duszka. Opowiedział o najnowszych technologiach proponowanych przez firmę NMG, które pozwalają na skuteczne monitorowanie procesów produkcyjnych oraz znaczną redukcję kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Po krótkiej przerwie, podczas której uczestnicy mieli możliwość rozmowy z partnerami oraz prelegentami, rozpoczął się drugi panel. Marek Przychodzeń opowiedział o aktualnie obowiązujących normach unijnych oraz strategiach oszczędzania energii w przedsiębiorstwach średniej skali.

Kolejna prelekcja przeprowadzona przez Krzysztofa Dzieję dotyczyła audytów sprzężonego powietrza w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Uczestnicy dowiedzieli się, jak niekorzystne dla prowadzonej produkcji mogą być wycieki sprzężonego powietrza.