Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
InventionMed – nowy gracz na rynku VR w medycynie
InventionMed to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w obszarze medycyny. Na rynku pojawiła się w styczniu 2018 r. z pomysłem tworzenia symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości. Aktualnie pracuje nad rozwiązaniem dla dermatologii klinicznej i estetycznej. W niniejszym tekście zapoznamy Was z ogromnym potencjałem VR w medycynie, strategią rozwojową spółki, a także innowacyjną technologią podwójnej immersji.

 

 

VR w medycynie

Technologia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości wciąż zyskuje na znaczeniu w kontekście rozwoju współczesnej medycyny. Docenia się znaczącą potrzebę edukacji personelu medycznego i studentów oraz kształtowania w nich prawidłowych nawyków manualnych, zwłaszcza przy zabiegach wymagających szczególnej precyzji. Rosnące zapotrzebowanie kształcenia profesjonalnych kadr wykonujących skomplikowane zabiegi medyczne obserwuje się wyjątkowo wyraźnie w przypadku dermatologii estetycznej. Zdobyte na symulatorach doświadczenie może skutkować polepszeniem umiejętności oraz zmniejszeniem ilości powikłań pooperacyjnych. Przewiduje się, że edukacja medyczna w technologii VR znacząco wpłynie na skrócenie tzw. krzywej uczenia się lekarzy, studentów medycyny i kosmetologów.

Wartość rynku rozwiązań VR (Virtual Reality) i AR (Augmented Reality) w medycynie dynamicznie rośnie, średnio w tempie ok. 29% wzrostu r./r. (w 2017 r. wartość rynku wyniosła 0,8 mld USD, w 2020 r. ma sięgnąć 3,8 mld USD, zaś w 2025 r. – 5,1 mld USD). Odnotowuje się także wyraźny wzrost wartości rynku zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej (prognozowana wartość rynku w 2025 r. ma wynieść 43,9 mld USD). Kluczowymi czynnikami wzrostu rynku są przede wszystkim: zwiększenie inwestycji w nowe technologie, ciągły wzrost opieki zdrowotnej w oparciu o rozwiązania IT oraz potrzeba zdobywania niezbędnego doświadczenia przez personel medyczny.

Program Ministerstwa Zdrowia zakłada wielomilionowe finansowanie edukacji personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych) na podstawie najnowszych metod kształcenia:

* 264 mln zł ma zostać przeznaczonych na kształcenie przyszłych lekarzy w 12 centrach symulacji medycznej uczelni;

* ok. 93 mln zł – na monoprofilowe centra symulacji medycznej dla 25 uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne;

* 80 mln zł – na kształcenie lekarzy w zakresie wczesnej diagnostyki i leczenia chorób z różnych dziedzin (konkurs w trakcie realizacji).

 

Strategia rozwojowa InventionMed

Spółka postawiła przed sobą cztery główne cele strategiczne na lata 2018-2021:

* stworzenie unikalnego w skali świata urządzenia do symulacji zabiegów dermatologicznych w technologii VR;

* komercjalizację pierwszego urządzenia do końca I kwartału 2020 r.;

* osiągnięcie progu rentowności projektu TutorDerm najpóźniej w 2021 r.;

* osiągnięcie poziomu 30% udziału przychodów ze sprzedaży zagranicznej na koniec 2020 r. na wysoko rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz azjatyckich (Japonii, Chin, Malezji, Tajwanu, Korei Południowej).

Podstawą do przyjęcia Strategii była dogłębna analiza obecnego kształtu rynku VR w sektorze medycznym, a także globalnych prognoz rozwoju tej technologii. Kluczowymi wyznacznikami wziętymi pod uwagę były m.in. wysoka potrzeba edukacji lekarzy i studentów medycyny, a także potwierdzona, dynamicznie rosnąca wartość rynku VR i AR w medycynie.

– W nadchodzących latach planujemy intensywny rozwój naszych projektów oraz dalsze prace nad doskonaleniem technologii podwójnej immersji. W pierwszej kolejności skupimy się na tworzeniu symulacji zabiegów z obszaru dermatologii, w którym obserwowany jest ciągły wzrost zapotrzebowania na specjalistów, a możliwości w zakresie ich szkolenia są bardzo ograniczone – mówi Tomasz Kierul, Prezes Zarządu InventionMed S.A., specjalista w zakresie zarządzania projektami, zwłaszcza z zakresu IT oraz telemedycyny. Prezes wskazał także, iż dermatologia estetyczna i kliniczna mają dla firmy stanowić swoistą bazę, jednak z czasem nie jest wykluczona także ekspansja na inne dziedziny medycyny. Niezastąpione wsparcie merytoryczne dla ich projektów stanowi Rada Naukowa z najwyższej klasy specjalistami na pokładzie, którą przedstawialiśmy Wam we wcześniejszym tekście.

 

Projekty InventionMed oparte o podwójną immersję

Zespół opracował innowacyjną na skalę światową technologię podwójnej immersji, która w symulatorach medycznych rozwiązuje kluczowy dotychczas problem braku możliwości połączenia realistycznego wirtualnego otoczenia z oddziaływaniem zmysłu dotyku. Innymi słowy, jest to proces zanurzania w rzeczywistości wymyślonej. Zakłada pochłonięcie zmysłów użytkownika tak, aby ten odciął się od otoczenia i przeniósł się do przygotowanego wcześniej wirtualnego świata. Spółka zadbała o połączenie najnowocześniejszych technologicznie możliwości stworzenia otaczającego świata z dodaniem komponentu wrażenia dotyku i pełnej kontroli manualnej nad wykonywanymi zabiegami wirtualnymi. Dzięki podwójnej immersji użytkownik korzysta ze specjalnie przygotowanych akcesoriów z wbudowanymi czujnikami, imitujących wielkością, ciężarem i materiałem standardowe narzędzia i elementy wyposażenia gabinetu.

– Dotyk w wymagających precyzji zabiegach jest elementem niezbędnym do prawidłowego kształcenia nawyków. Opracowana przez nas technologia, która umożliwi pełną kontrolę manualną nad wykonywanymi zabiegami, zapewnia odczucie bardzo bliskie zabiegom wykonywanym w rzeczywistości na pacjentach. Oznacza to, że nasze symulatory będą doskonałym narzędziem wspierającym edukację studentów medycyny czy uzupełniającym szkolenie specjalistów – wyjaśnia Tomasz Kierul.

Produkt będzie nosił nazwę TutorDerm. Jego głównym celem będzie odzwierciedlenie procedur i działań, jakie należy podjąć przed, w trakcie i po zabiegu dermatologicznym. Będzie spełniał trzy kluczowe funkcje:

* nauczania – będzie nieinwazyjną metodą edukacyjną, pozwalającą implementować różne scenariusze zabiegów dermatologicznych;

* treningu – umożliwi prowadzenie szkoleń w oparciu o wiele scenariuszy zakładających momenty krytyczne oraz dobór stopnia trudności;

* symulatora pokazowego – producenci sprzętu medycznego otrzymają możliwość prostego i łatwego sposobu prezentacji i promocji nowych produktów; symulator ułatwi również proces szkolenia z obsługi (tzw. koncepcja smart VR-manual, czyli inteligentna wirtualna instrukcja obsługi).

Spółka docelowo zaproponuje klientom trzy warianty urządzenia, zależnie od potrzeb i budżetu zainteresowanej jednostki:

* TutorDerm v.1 – pierwsza wersja symulatora będzie poświęcona odwzorowaniu procedur edukacyjno-szkoleniowych w oparciu o jedno z najbardziej problematycznych w leczeniu schorzeń z zakresu dermatologii estetycznej, tj. naczyniaka płaskiego i gwiaździstego (teleangiektazji); wersja produkcyjna będzie oparta o system HTC VIVE Pro, będzie zawierała dopracowany model twarzy (pełna wizualizacja tkanki miękkiej) i będzie mogła być wykorzystywana w wielu scenariuszach, zakładających także momenty krytyczne, zróżnicowanych pod względem stopnia trudności lub indywidualnych preferencji (doskonałe zaplecze warsztatowe do edukacji przyszłych profesjonalistów z pominięciem potrzeby praktyki na organizmach żywych);

* TutorDerm v.2 – będzie znacznie rozbudowanym w stosunku do wersji pierwszej narzędziem symulacyjnym, gdzie powiększony zostanie obszar ciała możliwego do przeprowadzenia zabiegu, a także dodane zostaną nowe schorzenia dermatologiczne w różnych wariantach występowania;

* TutorDerm v.3 – będzie to już kompletny model człowieka, umożliwiający przeprowadzenie diagnostyki obrazowej.

Pilotaż pierwszej wersji urządzenia jest planowany na IV kwartał 2018 r., komercjalizacja pierwszej wersji urządzenia – na I kwartał 2020 r., drugiej – IV kwartał 2020 r., a trzeciej – III kwartał 2021 r. Potencjalnymi klientami spółki mają być uczelnie medyczne (w Polsce ok. 30 wydziałów lekarskich, a w UE – nawet kilkaset wydziałów medycznych), producenci sprzętu medycznego (nisza dla firm wprowadzających nowe rozwiązania technologiczne na rynek medyczny) oraz centra symulacji medycznych (wielomilionowo dofinansowane przez MZ na potrzeby edukacji personelu medycznego w oparciu o najnowsze techniki kształcenia).

Wydatki inwestycyjne na rozwój projektów do 2021 r. Zarząd szacuje na 8 mln zł (4 mln zł na pierwszą wersję produktu, drugie tyle – na kolejne dwie, ulepszone technologicznie wersje). Firma posiada środki pieniężne pozwalające na ich pełne finansowanie, jednak dodatkowo chce się ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną.

KOMENTARZE
news

<Luty 2023>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
25
26
1
3
4
5
Newsletter