Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Innowacyjny płyn do przechowywania narządów do transplantacji polskich specjalistów
Innowacyjny płyn do przechowywania narządów do transplantacji polskich specjalistów

Zespół gdańskich naukowców i klinicystów opracował innowacyjny płyn do perfuzji i przechowywania narządów w czasie zabiegów chirurgicznych. Jego fachowa nazwa to Transmedium Transplant Fluid (TTF). Pozwoli on zwiększyć skuteczność transplantacji oraz poprawić jakość życia pacjentów, ponieważ przeszczepione narządy będą w lepszym stanie. TTF drugiej generacji przeznaczony jest zwłaszcza do transplantacji nerek. Płyn uzyskał patent krajowy (w polskim urzędzie patentowym) oraz międzynarodowy (European Patent Office). 

 

O udanej transplantacji decydują nie tylko umiejętności zespołu przeprowadzającego zabieg, ważna jest też jakość pobranego od dawcy narządu, a to w znacznym stopniu zależy od tego, jak był on przechowywany do czasu wykonania przeszczepu. – Kompozycja płynu TTF pozwoli zmniejszyć procent ewentualnych powikłań i tym samym – zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia przeszczepu, co może mieć kluczowe znaczenie w przypadkach klinicznie trudnych – zapewnia dr n. chem. Marzena Paluch-Skowrońska, ekspert w projektowaniu, wdrażaniu oraz wprowadzaniu do obrotu nowych technologii w obszarze LifeScience, wiceprezes zarządu Transmedium sp. z o.o. ds. R&D.

Kluczowe znaczenie ma czas trwania niedokrwienia w warunkach hipotermii (schłodzenia) narządów. Innowacyjna formuła TTF bazuje na kompozycji substancji, które podczas zimnej hipotermii nerek poprawiają skuteczność tego procesu oraz wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe oraz ochronne. – Przełomową przewagą konkurencyjną płynu TTF nad innymi płynami jest jego funkcja cytoprotekcyjna, odpowiedzialna już na poziomie komórkowym za prawidłową strukturalizację oraz stabilizację cytoszkieletu (białkowe struktury wewnątrzkomórkowe zapewniające przestrzenną i dynamiczną organizację komórki). Charakteryzuje się większym potencjałem ochronnym dla przeszczepianych narządów, ma unikatowe właściwości bioprotekcyjne, w tym m.in. wieloczynnikowe właściwości antyoksydacyjne oraz ochronne przed działaniem wolnych rodników. TTF ogranicza również niekorzystne procesy chemiczne zachodzące w tkankach przechowywanego organu, m.in. niepożądane działania toksyczne czy obrzęk komórek. Płyn TTF zapewnia także maksymalną zdolność do regeneracji komórek śródbłonka – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Michał Woźniak, jeden z wynalazców płynu TTF, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Badania wykazały, że płyn TTF sprawia, iż przeszczepiony narząd po operacji szybciej zaczyna funkcjonować. Obecnie od 3% do 40% nerek wymaga po wszczepieniu kilkutygodniowych dializ. Nowy płyn może ten odsetek istotnie zmniejszyć, a przede wszystkim – poprawić jakość życia wielu pacjentów po transplantacji. Stosowane płyny wymagają podczas przeszczepu uzupełnienia ich o dodatkowy składnik, co utrudnia wykonanie zabiegu. Płyn TTF jest również niezwykle łatwy do przechowywania. Zalecaną temperaturę 4-25oC zapewni dostępny w każdym szpitalu system przechowywania wyrobów medycznych. Od pobrania od dawcy serca, płuca lub jelita do przeszczepu nie może minąć więcej niż 4-6 godzin. Najdłużej może być przechowywana nerka – maksymalnie do 40 godz. – Płyn TTF tworzy środowisko zbliżone do naturalnego zanurzenia w płynie wewnątrzkomórkowym i gwarantuje najwyższą jakość ochrony, a w efekcie – także wydłużenie możliwego czasu przechowywania narządu. I choć chirurdzy zawsze będą dążyć do skracania okresu od pobrania do wszczepienia narządu, to taka właściwość TTF daje im dodatkowy zapas czasu na nieprzewidziane sytuacje losowe – uważa dr Marzena Paluch-Skowrońska.

PAP - Nauka w Polsce

KOMENTARZE
Newsletter