Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Europejski Ranking Innowacyjności 2019: UE wyprzedziła Stany Zjednoczone. Unijnym liderem Szwecja
Europejski Ranking Innowacyjności 2019: UE wyprzedziła Stany Zjednoczone. Unijnym liderem S
Opublikowane 17 czerwca br. przez Komisję Europejski Ranking Innowacyjności i Ranking Innowacyjności Regionów za 2019 r. pokazują, że wyniki UE w tej dziedzinie poprawiają się co roku od czterech lat z rzędu. Po raz pierwszy w historii europejskie innowacje przewyższyły osiągnięcia Stanów Zjednoczonych. UE nadal jednak ustępuje pod tym względem Japonii i Korei Południowej, zaś Chiny szybko nadrabiają zaległości. Dane te stanowią uzupełnienie opracowanych niedawno przez Komisję w ramach europejskiego semestru zaleceń dla poszczególnych krajów, w których podkreślono rolę badań naukowych i innowacji oraz przedstawiono zalecenia dotyczące zwiększenia wzrostu wydajności i konkurencyjności.

 

 

Europejski Ranking Innowacyjności 2019

W oparciu o uzyskane wyniki państwa UE dzielą się na cztery grupy: liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i słabi innowatorzy. Unijnym liderem innowacji w 2019 r. jest Szwecja, a kolejne miejsca zajmują Finlandia, Dania i Holandia. Zjednoczone Królestwo i Luksemburg spadły z najwyższej rangi lidera innowacji do grupy silnych innowatorów, a Estonia po raz pierwszy znalazła się grupie silnych innowatorów.

Od 2011 r. wyniki UE w zakresie innowacyjności wzrosły średnio o 8,8 proc. Wyniki te poprawiły się w 25 państwach członkowskich UE. Największy wzrost odnotowano na Litwie, w Grecji, na Łotwie, Malcie, w Zjednoczonym Królestwie, Estonii i Holandii, a największy spadek nastąpił w Rumunii i Słowenii.

W skali światowej Unia Europejska wyprzedziła Stany Zjednoczone. Przewaga UE nad Brazylią, Indiami, Rosją i RPA jest wciąż znaczna. Tempo rozwoju w tej dziedzinie w Chinach jest jednak trzy razy większe niż tempo wzrostu innowacyjności w Unii. UE ustępuje również Japonii i Korei Południowej.

W wybranych obszarach innowacji najlepsze wyniki w UE uzyskują: Dania – zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom; Luksemburg – atrakcyjne systemy badań naukowych; Francja – finansowanie i wsparcie; Niemcy – inwestycje przedsiębiorstw; Portugalia – innowacyjne MŚP; Austria – powiązania; Malta – aktywa intelektualne; Irlandia – wpływ na poziom zatrudnienia i wielkość sprzedaży.

 

Ranking Innowacyjności Regionów 2019

Rankingowi europejskiemu towarzyszy ranking innowacyjności regionów. Zawiera on ocenę porównawczą wyników systemów innowacji w 238 regionach 23 państw członkowskich UE, natomiast Cypr, Estonię, Łotwę, Luksemburg i Maltę uwzględniono na poziomie krajowym. Ponadto ranking innowacyjności regionów obejmuje również regiony Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

Najbardziej innowacyjne regiony w UE to: Helsinki-Uusimaa (Finlandia), a następnie Sztokholm (Szwecja) i Hovedstaden (Dania). W 159 regionach wydajność wzrosła w dziewięcioletnim okresie obserwacji. Tegoroczny ranking innowacyjności regionów wskazuje na silną zbieżność pod względem wyników regionalnych i zmniejszenie różnic między poszczególnymi regionami.

W ostatnich dziesięcioleciach siłą napędową około 2/3 wzrostu gospodarczego w Europie były innowacje. Każde euro zainwestowane w europejski program badań i innowacji Horyzont Europa może potencjalnie wygenerować zwrot do 11 euro PKB w ciągu 25 lat. Oczekuje się, że w latach 2021-2027 inwestycje w badania naukowe i innowacje wygenerują do 100 tys. nowych miejsc pracy w sektorze badań naukowych i innowacji.

Dane zawarte w Europejskim Rankingu Innowacyjności i Rankingu Innowacyjności Regionów pomagają państwom członkowskim, regionom i UE jako całości określać obszary, w których wyniki są dobre oraz dziedziny, w których potrzebne są reformy polityczne sprzyjające propagowaniu innowacji. Ponadto w ramach analizy europejskiego semestru Komisja przedstawiła ostatnio zalecenia dla poszczególnych krajów na 2019 r., które zawierają wytyczne dla polityki gospodarczej wszystkich państw członkowskich UE na następne 12-18 miesięcy. W tegorocznych zaleceniach dla poszczególnych krajów badaniom naukowym i innowacjom poświęcono szczególną uwagę.

Źródła

KE

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter