Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
EIT Health ogłasza nowy program dla polskich start-upów, MŚP, szpitali, uniwersytetów i instytucji badawczych
EIT Health ogłasza nowy program dla polskich start-upów, MŚP, szpitali, uniwersytetów i ins

EIT Health, część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, we współpracy z dwoma wiodącymi, europejskimi firmami farmaceutycznymi – Chiesi Group i SYNLAB Italia – uruchomił nowy program InnoStars Connect. Inicjatywa realizowana w modelu otwartej innowacji ma łączyć start-upy, naukowców, MŚP, uniwersytety i szpitale w Polsce, krajach określanych mianem wschodzących i umiarkowanych innowatorów oraz w najbardziej oddalonych regionach. Celem tej współpracy jest rozwój i wprowadzanie innowacji zmieniających życie.

 

Dzięki programowi 10 wybranych organizacji uzyska dostęp do największej sieci innowacji w dziedzinie zdrowia, finansowania i profesjonalnego doradztwa ze strony liderów branży farmaceutycznej w celu pilotażu innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na pilne potrzeby w obszarze opieki zdrowotnej. Trzy najlepsze zespoły będą rywalizować o nagrodę pieniężną podczas Wielkiego Finału EIT Health InnoStars. EIT Health w ramach programu oferuje nagrodę w wysokości 10 tys. euro na zespół. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca br.

Co czeka innowatorów?

– InnoStars Connect doskonale odzwierciedla nasze często powtarzane stwierdzenie, że nikt nie może wprowadzać innowacji w pojedynkę. Dzięki temu nowemu i wyjątkowemu programowi otwieramy innowatorom z Polski drzwi do zasobów, wiedzy i co najważniejsze – kontaktów w ramach naszej sieci z myślą o tworzeniu obiecujących rozwiązań, będących odpowiedzią na najważniejsze wyzwania związane z opieką zdrowotną. Wykorzystując wiedzę najwyższej klasy specjalistów i instytucji, InnoStars Connect wykracza poza ramy tradycyjnie rozumianego programu – to platforma transformacji, która ma wynieść innowacje w opiece zdrowotnej na nowy poziom i wspierać ekosystem współpracy w celu osiągniecia trwałych korzyści – mówi Sarah Haddadin, EIT Health InnoStars RIS Innovation Lead oraz kierowniczka programu.

Wyzwanie pierwsze – Chiesi Group

Chiesi Group to globalna grupa biofarmaceutyczna ukierunkowana na badania. Jej misją jest poprawa jakości życia pacjentów, ich rodzin i społeczności dzięki innowacyjnym produktom i usługom. Firma, wraz z EIT Health InnoStars, poszukuje przełomowych rozwiązań dla produktów i usług, które wspierają zdrowie układu oddechowego, od noworodków po osoby dorosłe (AIR), leczenie pacjentów z rzadkimi i bardzo rzadkimi chorobami (RARE), produkty i usługi, które zapewniają specjalistyczną opiekę świadczoną przez profesjonalistów medycznych oraz ukierunkowaną na konsumentów opiekę we własnym zakresie (CARE) w odniesieniu do:

a) innowacyjnego podejścia/rozwiązań terapeutycznych:

- biomarkerów (również cyfrowych do wczesnej diagnostyki i monitorowania),

- narzędzi medycznych i rozwiązań mogących usprawnić etapy leczenia pacjenta i przestrzeganie zaleceń terapeutycznych,

- innowacyjnych rozwiązań i zaawansowanych urządzeń usprawniających dostarczanie leków drogą wziewną, dostarczanie złożonych makrocząsteczek, a także terapie komórkowe i genowe (CGT),

- zaawansowanych rozwiązań biotechnologicznych do produkcji i dostarczania bardziej zrównoważonych środków terapeutycznych, a także terapii dedykowanych chorobom rzadkim,

b) innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w dziedzinie zdrowia:

- poprawy opieki nad pacjentem i doświadczeń na różnych etapach leczenia,

- usprawnienia badań klinicznych (od identyfikacji pacjentów po zarządzanie i ewentualne działania następcze),

- opracowania skoordynowanego gromadzenia, analizy i wykorzystania danych RW (Real World Data),

- poprawy efektów leczenia i rehabilitacji.

– Cieszymy się, że możemy odkrywać wyjątkowych innowatorów wśród start-upów, MŚP, szpitali, uniwersytetów i instytucji badawczych we Włoszech, ale także w innych krajach. Naszym celem jest wykraczanie poza obecne granice, badanie nowych podejść i opracowywanie lepszych modeli. Łącząc naszą wiedzę specjalistyczną z InnoStars Connect, spodziewamy się pionierskich rozwiązań, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom pacjentów i systemów opieki zdrowotnej. Wspólnie możemy stawić czoła wyzwaniom wynikającym z powiązania zdrowia planety i zdrowia ludzkiego, dbając o przyszłość w lepszym zdrowiu – podkreśla Fabrizio Conicella, Head of Center of Open Innovation & Competence, Chiesi Group.

Wyzwanie drugie – SYNLAB Italia

SYNLAB Italia to wiodąca europejska firma diagnostyczna, oferująca nowe, zintegrowane podejście do innowacji medycznych, profilaktyki i opieki zdrowotnej we Włoszech – dostosowane do europejskich standardów jakości. SYNLAB Italia wraz z EIT Health InnoStars poszukuje opracowania najnowocześniejszych biomarkerów diagnostycznych i technologii w celu rozszerzenia swoich usług, w tym postępów w metodologii testowania. – Dostrzegamy ogromny potencjał innowacyjnych biomarkerów diagnostycznych i technologii, które mogą zrewolucjonizować świadczenie opieki zdrowotnej. Poprzez InnoStars Connect pragniemy współpracować z innowatorami z całej Europy, aby znaleźć kreatywne rozwiązania w celu ulepszenia naszych usług i poprawy wyników leczenia pacjentów. Łącząc siły, innowatorzy mogą pomóc nam odkryć nowe sposoby dostarczania najbardziej nowoczesnych metod diagnostyki, która będzie kształtować przyszłość opieki zdrowotnej dla milionów obywateli Europy – akcentuje Maurizio Ferrari, CMO Chief Medical Officer w SYNLAB Italia.

Kto i w jaki sposób może aplikować?

Udział w programie InnoStars Connect mogą wziąć start-upy, MŚP, szpitale, uniwersytety i instytucje badawcze z całej Europy z kwalifikujących się krajów, posiadające innowacyjne rozwiązania odpowiadające powyższym wyzwaniom. Kwalifikujący się wnioskodawcy powinni posiadać rozwiązanie o poziomie dojrzałości między TRL 5 (technologia zweryfikowana w odpowiednim środowisku) a TRL 7 (demonstracja prototypu systemu w środowisku operacyjnym) i być gotowi do współpracy w modelu otwartych innowacji. Poszczególne organizacje, które nie są obecnie partnerami EIT Health, muszą zostać partnerami EIT Health InnoStars. Przystępując do programu, uzyskają dostęp do rozległej sieci i zasobów, przy możliwościach transformacyjnej współpracy z wiodącymi innowatorami w dziedzinie opieki zdrowotnej. Więcej informacji dla organizacji zainteresowanych aplikowaniem oraz możliwość złożenia wniosku na stronie.

Źródła

Fot. Licencja Weber Shandwick, materiały prasowe

KOMENTARZE
Newsletter