Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dotacja UE dla Polaków na wdrożenie innowacyjnego biomateriału
Dotacja UE dla Polaków na wdrożenie innowacyjnego biomateriału

Spółka biotechnologiczna zajmująca się komercjalizacją badań naukowych w profilaktyce oraz ochronie zdrowia – Medical Inventi – uzyskała dotację z Funduszy Europejskich na badania i wdrożenie do produkcji innowacyjnego biomateriału służącego do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych. Producent FlexiOss® zapowiada, że projekt będzie punktem wyjścia do kolejnych, których finalny cel to certyfikacja produktu jako wyrobu medycznego i jego komercjalizacja. Wartość całego projektu przekracza 1,5 mln zł. W 2024 r. lubelska spółka rozważa debiut na rynku NewConnect.

Fot. FlexiOss®, źródło: materiały prasowe

– Cieszymy się z tego, że nasze projekty są zauważane. Tak jest również w tym przypadku, gdzie z Funduszy Europejskich na badania i wdrożenie produktu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie blisko miliona złotych. Efektem tej realizacji będzie nowy innowacyjny produkt pod roboczą nazwą OsteoChondral Graft. Na tym etapie mogę powiedzieć, że będzie dedykowany na rynek weterynaryjny, a w późniejszym czasie chcemy, żeby ten wyrób medyczny posłużył również ludziom – mówi Maciej Maniecki, prezes zarządu Medical Inventi.

Projekt będzie polegał na pracach B+R, a następnie wdrożeniu do produkcji dwufazowego biomateriału do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych z zastosowaniem na rynku weterynaryjnym. Finalnym celem tych działań będzie certyfikacja produktu jako wyrobu medycznego oraz jego komercjalizacja na rynku w zastosowaniach u ludzi. Całość przedsięwzięcia jest realizowana w ramach „Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa konkurencyjności Medical Inventi na rynku poprzez wdrożenie nowego produktu o roboczej nazwie OsteoChondral Graft, który jest innowacyjnym biomateriałem. Dodatkowo działania realizowane w ramach tego projektu wpisują się w cele Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, przyczyniających się do realizacji celu szczegółowego 1 „Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii FEL 2021-2027”, poprzez wzrost znaczenia badań i innowacji w strukturze społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 963 tys. zł, a wartość całego projektu to ponad 1,5 mln zł.

Producent FlexiOss® – kompozytu kościozastępczego stosowanego w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, który po wszczepieniu korzystnie integruje się z kością pacjenta, wspierając proces odbudowy naturalnej tkanki kostnej – w ostatnich tygodniach został nagrodzony za swoją działalność m.in. przez kapitułę konkursu Lider Innowacji 2023 w kategorii Medycyna i Zdrowie, a także przez Europejskie Stowarzyszenie Inwestorów Długoterminowych w tegorocznej edycji ELTI Awards. Aktualnie Medical Inventi komercjalizuje produkt i sukcesywnie wprowadza go na globalne rynki. W maju tego roku zostały przeprowadzone pierwsze operacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a spółka prowadzi rozmowy z dystrybutorami z Europy i Azji. Medical Inventi rozważa w przyszłym roku debiut na rynku NewConnect. W październiku br. Medical Inventi została przyjęta w poczet członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Po dołączeniu w szeregi Izby firma stała się kluczowym partnerem w kształtowaniu i rozwijaniu polskiego rynku medycznego.

KOMENTARZE
Newsletter