Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Doctor.One laureatem pierwszego konkursu w ramach Warsaw Health Innovation Hub – #Nephroher

Polski start-up rozwijający platformę stałej opieki medycznej zaangażuje lekarzy rodzinnych i pacjentów do zaprojektowania i przetestowania aplikacji do wczesnej diagnostyki i leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN), na którą w Polsce cierpi ponad 4 mln osób [1], przy czym jedynie 200 tys. z nich ma postawioną diagnozę [2] (to druga pod względem częstotliwości choroba przewlekła w kraju, która nieleczona może prowadzić nawet do niewydolności nerek). Projekt realizowany przez Doctor.One został wybrany w konkursie #Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem. Zwycięzca otrzyma grant na rozwój i wdrożenie pilotażowego rozwiązania, które może być szansą dla tysięcy pacjentów z PChN. To pierwsza tego typu inicjatywa w ramach Warsaw Health Innovation Hub.

Zespół otrzyma od inicjatora i fundatora konkursu – firmy AstraZeneca – grant w wysokości 400 tys. zł., a także wsparcie konsultacyjne ze strony publicznej oraz EIT Health InnoStars. Projekt potrwa ok. 12 miesięcy. – Zwycięski projekt wpisuje się w realizację jednego z głównych priorytetów Warsaw Heath Innovation Hub, jakim jest wykorzystanie e-usług z zakresu zdrowia cyfrowego w celu optymalizacji leczenia pacjentów. Wdrażanie praktycznych rozwiązań systemowych usprawniających proces diagnostyki, zwłaszcza w placówkach POZ, może znacząco zmienić jakość realizowanych świadczeń – mówi Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, pełnomocnik prezesa rady ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.

Doctor.One, działając w konsorcjum, planuje zaangażować lekarzy rodzinnych oraz specjalistów nefrologii do zaprojektowania modelu spersonalizowanej, stałej opieki dla osób z ryzykiem lub wczesnym stadium PChN i przetestowania go na grupie 100 pacjentów. Każdy uczestnik projektu na początku otrzyma kompleksowy przegląd zdrowia, w tym uzgodniony z zespołem medycznym pakiet badań. Następnie zostanie objęty stałą opieką prowadzoną przez zaufanego lekarza w ramach udostępnionej aplikacji. W razie potrzeby będzie miał również dostęp do konsultacji telemedycznych i stacjonarnych. Po dziewięciu miesiącach opieki otrzyma ponowny przegląd zdrowia i badania kontrolne. Na podstawie pilotażu zostaną opracowane założenia i rekomendacje dalszych działań oraz wdrożenia takiego podejścia do podstawowej opieki medycznej w Polsce. – Liczymy, że zwycięski projekt, dzięki naszemu wsparciu, znajdzie powszechne zastosowanie w opiece medycznej, zwiększając tym samym dostęp do właściwej i wczesnej diagnostyki dla milionów Polaków. Pierwszych efektów i rekomendacji spodziewamy się jesienią 2023 r., choć w międzyczasie będziemy aktywnie wspierać zwycięski zespół. Cieszymy się, że jako AstraZeneca mogliśmy uruchomić pierwszy tego typu konkurs w ramach Warsaw Health Innovation Hub i być może utorować drogę dla innych, podobnych projektów. WHIH to doskonały przykład, jak dzięki współpracy publiczno-prywatnej możemy działać na rzecz poprawy polskiego systemu ochrony zdrowia – podkreśla Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland, inicjatora i fundatora konkursu.

Ocena zgłoszeń do pierwszego konkursu Warsaw Health Innovation Hub odbywała się w panelach eksperckich, złożonych z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczychczy i Urzędu Patentowego. Oceniający kierowali się przede wszystkim kryterium innowacyjności, jakości oferowanej opieki nad pacjentem i realnej możliwości przeprowadzenia pilotażu w przeciągu 12 miesięcy. – Nasz projekt zakłada objęcie osób z grupy ryzyka oraz we wczesnych stadiach PChN zindywidualizowaną, bezpośrednią i stałą opieką lekarza, który zna pacjenta. Taki model opieki pozwoli medykom na bieżąco wspierać chorych we wprowadzaniu zmian w stylu życia oraz w razie potrzeby – szybko interweniować medycznie. Wierzymy, że w ten sposób specjaliści mogą spowolnić postępy choroby – opowiada Tomasz Rudolf, współzałożyciel i prezes Doctor.One. Jak zaznacza, dzisiejszy model opieki medycznej opiera się na reaktywnych, inicjowanych przez pacjenta wizytach lekarskich, pomiędzy którymi ten pozostaje często sam z pytaniami i wyzwaniami, jakie wiążą się z chorobą lub próbą zmiany stylu życia. – Przypadkowe konsultacje z innymi lekarzami zaburzają ciągłość opieki oraz utrudniają im proaktywne prowadzenie pacjentów z PChN i monitoring efektów terapii. Nasz projekt może rozwiązać ten problem. Cieszymy się, że dzięki wygranej w konkursie będziemy mogli go zrealizować – dodaje. Pozostałymi konsorcjantami, obok Doctor.One, jest sieć laboratoriów ALAB i Centrum Value-Based Healthcare Uczelni Łazarskiego. Fundatorem grantu jest AstraZeneca. Operatorem konkursu i platformy WHIH Partnerzy Strategiczni jest EIT Health – największa organizacja partnerska w obszarze innowacji medycznych i okołozdrowotnych w Europie.

Źródła

[1] MAHTA Sp. z o.o. Dostęp do świadczeń nefrologicznych w Polsce, 2019.

[2] https://zdrowedane.nfz.gov.pl

Fot. #Nephrohero

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter