Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Do 2030 r. na świecie zabraknie 10 mln pracowników w branży opieki zdrowotnej i nauk przyro

Sztuczna inteligencja w służbie zdrowiu, wdrożenie nowych technologii usprawniających pracę lekarzy czy inwestycje gigantów technologicznych w innowacyjne rozwiązania opieki zdrowotnej – to najnowsze trendy rynku pracy sektora opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych. Wszystkie te rozwiązania mają na celu usprawnienie działań specjalistów oraz efektywne zaplanowanie zatrudnienia w tej branży, w której globalnie 78% pracodawców deklaruje niedobór odpowiednich do pracy kandydatów – to wnioski z raportu „Healthcare & Life Sciences World of Work” przygotowanego przez ManpowerGroup.

 

Raport autorstwa ManpowerGroup „Healthcare & Life Sciences World of Work” prezentuje siedem najważniejszych globalnych trendów branży opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych, w której to 78% pracodawców na świecie wskazuje na niedobór wykwalifikowanych kandydatów. W Polsce wynik dla tego obszaru jest nieco mniejszy, bowiem na brak odpowiednich specjalistów wskazuje 74% organizacji. Natłok działań, a także presja związana ze wzmożonymi obowiązkami sprawiły, że możliwości oraz wydajność tego sektora zostały na nowo zweryfikowane. Niestety, wiele wskazuje na to, że w następstwie wypalenia zawodowego niedobór talentów będzie się tylko powiększał – jak pokazują dane WHO, do 2030 r. osiągnie skalę 10 mln. Kobiety stanowią aktualnie 70% pracowników służby zdrowia na całym świecie, dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie zróżnicowania w branży, jak również wzmocnienie strategicznego planowania zatrudnienia oraz zoptymalizowanie rekrutacji. – Mimo trudnej, zmiennej i nieprzewidywalnej sytuacji rynkowej, z jaką się mierzymy, branża Life Sciences jest jednym z najsilniej rozwijających się sektorów. Polska stanowi dla wielu międzynarodowych organizacji balans rynkowy pomiędzy dostępnością kompetentnych ekspertów, kwestią kulturową i postawami wobec pracy oraz kosztami wynikającymi z zatrudnienia. Mówiąc krótko, jako mieszkańcy Polski jesteśmy niedrogimi ekspertami w porównaniu np. do kandydatów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii. Dlatego zapotrzebowanie na specjalistów zdecydowanie wzrasta, ponieważ powstają w naszym kraju nowe miejsca pracy, które do tej pory funkcjonowały w innych państwach. Należy również zaznaczyć, iż pogłębia się kryzys związany z niedostateczną liczbą pracowników aptek, przede wszystkim na stanowisku magistra farmacji. Od kilku lat absolwenci farmacji wybierają branże dające lepsze możliwości finansowe oraz takie, które uznają za bardziej interesujące, bezpieczne, co zyskało na znaczeniu od czasów pandemii. Znajdują zatrudnienie w badaniach klinicznych, jakości, dystrybucji leków, laboratoriach oraz działach badań i rozwoju. Coraz częściej też osoby z dłuższym stażem pracy w aptekach przekwalifikowują się, poszukując pracy w powyższych obszarach – mówi Katarzyna Gołek, liderka zespołu rekrutacji stałych w branży inżynierii i nauk przyrodniczych w Manpower.

Telemedycyna i digitalizacja opieki zdrowotnej, czyli nowe technologie wsparciem dla lekarzy

Jak wskazuje raport, w ostatnim czasie błyskawicznie przyspieszył także rozwój digitalizacji opieki zdrowotnej – w szczycie pandemii zainteresowanie telemedycyną było 78-krotnie większe, niż przed nią. Dlatego bardzo ważne jest, by w zespołach nie zabrakło wykwalifikowanych pracowników IT, którzy zadbają o wdrożenie dobrze funkcjonującej automatyzacji procesów mających szansę w dużej mierze odciążyć pracowników służby zdrowia. W trakcie rekrutacji organizacje najczęściej wskazują na zapotrzebowanie talentów specjalizujących się w zakresie rozwoju oprogramowania, user experience, cyberbezpieczeństwa oraz zapewniania jakości (QA). Zatrudnienie odpowiedniej osoby to jedno, natomiast firmy powinny zadbać również o podnoszenie kwalifikacji wśród zatrudnionych osób tak, by mogły one w pełni wykorzystywać nowe technologie i napędzać kolejne innowacje. Jak wskazuje Adam Wojtaszek, dyrektor Experis w Polsce, obszar opieki zdrowotnej od dawna i konsekwentnie przechodzi przez cyfrową transformację, z właściwym sobie tempem podyktowanym niezwykłą dbałością o najwyższą jakość. – Branża już lata temu zauważyła, jaką przewagę konkurencyjną można zyskać, inwestując w rozwiązania technologiczne pozwalające na automatyzację, wsparcie badań czy opieki zdrowotnej. Ilość danych, które napędzają ten obszar, jest przeogromna, co siłą rzeczy pociąga za sobą konieczność zaangażowania talentów z kompetencjami związanymi z analizą dużych zbiorów. Jest to więc branża, w której specjaliści, tacy jak data scientist, są niezwykle pożądani, tak samo jak osoby napędzające transformację cyfrową, czyli programiści różnych technologii frontendowych i backendowych oraz kandydaci specjalizujący się w machine learning czy robotic process automation. Oczywiście doświadczenie pozwalające na rozumienie specyfiki branży, zwłaszcza w zakresie zapewnienia najwyższych standardów oraz jakości, jest dodatkowym atutem kandydata – podkreśla ekspert.

Sztuczna inteligencja oraz… smartfon w służbie naszemu zdrowiu

Raport ManpowerGroup podejmuje także kwestię inwestycji organizacji opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych w rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji. Szacuje się, że wykorzystanie nowoczesnych technologii, które wspomogą pracowników służby zdrowia w działaniach związanych z ręcznym wprowadzaniem danych, może zaoszczędzić do 93 minut pracy danej osoby każdego dnia. Według KPMG 81% liderów biznesu tego sektora chce, aby ich organizacja odważniej inwestowała w technologię AI. Z kolei dane płynące z BDO mówią o rosnących nakładach finansowych w transformację cyfrową – 70% organizacji w branży opieki zdrowotnej zwiększyło wydatki na inwestycje cyfrowe, 60% opracowuje nowe projekty w tym obszarze, podczas gdy 42% przyspiesza swoje plany związane z digitalizacją działań. Najwięksi gracze technologiczni, jak Apple, Google, Amazon czy Microsoft, także trzymają rękę na pulsie i planują kolejne inwestycje w obszarze opieki zdrowotnej za sprawą digitalizacji medycyny czy urządzeń codziennego użytku zdolnych do monitorowania stanu zdrowia użytkownika. Zachowania konsumenckie zmieniają się także pod względem użytkowania aplikacji. Użytkownicy cenią sobie bowiem przejrzystość, szybkość działania oraz intuicyjność. Nie inaczej jest w telemedycznych rozwiązaniach opieki zdrowotnej – jak pokazuje Accenture, 50% z nich twierdzi, że złe doświadczenie z daną aplikacją usług medycznych wpływa negatywnie na całe wrażenie z użytkowania. 39% z użytkowników mówi także o tym, że pozytywne odczucia związane z daną aplikacją mają wpływ na całościowe postrzeganie danej firmy, do której należy oprogramowanie.

Digitalizacja odpowiedzią na wyzwania rynkowe

Publikacja ManpowerGroup porusza także temat łańcucha dostaw – zakłócenia z tym związane w szczytowym okresie pandemii ujawniły jego słabe punkty na całym świecie, także w sektorze opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych. Według raportu McKinsey 93% osób odpowiedzialnych za globalne łańcuchy dostaw chce, by ich działania były znacznie bardziej elastyczne i odporne na potencjalne zawirowania rynkowe. Nowe założenia, strategie oraz plany w obszarze opieki zdrowotnej wymagają także aktualizacji celów biznesowych organizacji. 88% firm biofarmaceutycznych planuje zwiększyć inwestycje w ramach ESG, a 76% liderów biznesu uważa, że równość w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej powinna zostać włączona do ich strategii działań. – Rozwiązania z obszaru IT pozwalają w wielu przypadkach zapewnić firmom przewagę konkurencyjną. Umożliwiają one bowiem przede wszystkim zapanowanie nad ogromnymi zbiorami danych, tak kluczowymi w tej branży, a dzięki temu skrócenie czasu do wyjścia na rynek z rozwiązaniem, produktem czy aplikacją. Istotnym elementem dla obszaru zdrowia jest bezpieczeństwo. Technologie cyfrowe pozwalają przyspieszyć procesy kontrolne oraz nadzorujące. Nie można zapomnieć również o kwestiach finansowych. Badania nad rozwiązaniami w tym obszarze potrafią być niezwykle kosztowne, ponieważ są pracochłonne i długotrwałe. Każda oszczędność w tej materii potrafi przeważyć o sukcesie. To część korzyści płynących z zastosowania nowoczesnych, cyfrowych technologii dających wymierne oszczędności w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim pozwalających wyprzedzić konkurencję, promując na rynku pożądany produkt należytej jakości szybciej, niż pozostali – kończy Adam Wojtaszek.

Źródła

Fot. Raport „Healthcare & Life Sciences World of Work”, ManpowerGroup

KOMENTARZE
Newsletter