Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
„Buy My Cancer” – unikalne dzieła sztuki NFT stworzone z obrazów komórek nowotworowych, aby ratować życie pacjentów onkologicznych
„Buy My Cancer” – unikalne dzieła sztuki NFT stworzone z obrazów komórek nowotworowych, aby

Łączący współczesną sztukę, nowoczesną medycynę, naukę i technologię NFT projekt „Buy My Cancer” został zrealizowany przy współpracy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, artysty Pawła Swanskiego oraz agencji kreatywnej Ogilvy na rzecz Onkofundacji Alivia i jej podopiecznych.

 

 

 

Cel projektu – ratujemy życie

„Buy My Cancer” to innowacyjny model finansowania kosztownego leczenia nowotworów złośliwych. Polega on na wykorzystaniu obrazów prawdziwych komórek nowotworowych, przekształceniu ich w dzieła sztuki i stworzeniu z nich NFT. NFT (Non-Fungible Token, niezamienny token) to unikalny, cyfrowy certyfikat, przechowywany na blockchain, umożliwiający jednoznaczną identyfikację powiązanego z nim dzieła sztuki. Środki uzyskane w ramach kampanii będą przeznaczone na pokrycie kosztów nierefundowanych w Polsce metod leczenia pacjentów chorujących na zobrazowane typy nowotworów. Poniżej znajdziecie film, który – w dużym skrócie – wyjaśnia główne założenia projektu.

 

 

Idea – łączymy naukę, medycynę, sztukę i NFT

Zarejestrowane pod mikroskopem konfokalnym przez naukowców – dr. hab. n. med. Tomasza Cichonia i dr. n. med. Ryszarda Smolarczyka – obrazy komórek nowotworowych posłużyły jako punkt wyjścia do stworzenia dzieł sztuki. Zdjęcia powstały przy wsparciu dr. hab. n. med. Tomasza Rutkowskiego. Każde ze zdjęć zostało umieszczone na płótnie jako „baza” do obrazu. Następnie polski artysta Paweł Swanski namalował na nich struktury walczące z komórkami nowotworu. Wszystkie powstałe w ten sposób obrazy oraz cały performance zostały zarejestrowane i zamienione w kolekcje NFT.

 

Metoda leczenia

CAR-T cells to nowoczesna, niezwykle skuteczna i dynamicznie rozwijająca się gałąź immunoterapii, która może zwalczyć nowotwór niepodatny na inne metody leczenia.

 

#buymycancerchallenge

Akcja rozpoczyna #buymycancerchallenge, w którym Paweł Swanski nominuje kolejnego artystę, a zaangażowani specjaliści – prof. Sebastian Giebel i prof. Jacek Jassem – wskażą innych naukowców do zrealizowania następnej serii NFT. Tak jak w pierwszej edycji, dzieła zostaną stworzone na bazie obrazów komórek nowotworowych pacjentów. Środki pomogą Onkofundacji Alivia sfinansować ich leczenie.

KOMENTARZE
Newsletter