Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
25 czerwca 2015 r. podczas konferencji inauguracyjnej w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się uroczyste otwarcie Gdansk Life Sciences Center. Centrum ma pełnić rolę akceleratora najciekawszych pomysłów w obszarze biologii i biotechnologii poprzez rozwój projektów przeznaczonych do komercjalizacji. Dzięki współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i firmą Polpharma, Centrum ma otworzyć drogę do nauki na najwyższym światowym poziomie.

Gdansk Life Sciences Center, którego gospodarzem jest Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego (GPNT) jest nową jednostką organizacyjną powołaną przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE) i firmę Polpharma, której celem jest wspieranie rozwoju i komercjalizacji wartościowych projektów badawczych z dziedziny biotechnologii, medycyny i profilaktyki zdrowia. Działalność Centrum oparta będzie na pomocy w pozyskiwaniu  partnerów i źródeł finansowania dla pomysłodawców z uczelni i instytutów badawczych. Prezes PSSE i główna inicjatorka przedsięwzięcia Teresa Kamińska wierzy, że polscy naukowcy i pomysłodawcy są w stanie zmienić świat, jeśli tylko im się to umożliwi. - Warto wspomnieć, że całkiem niedawno Singularity University z Doliny Krzemowej uruchomił Startup Lab Accelerator. Jego program został opracowany z myślą o projektach skoncentrowanych na rozwiązywaniu wyzwań ludzkości, m.in. w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób osób starszych, medycyny spersonalizowanej, nanotechnologii. Uruchomienie naszego akceleratora jest dowodem na to, że Pomorze ze swoją strategią podąża za światowymi trendami – uważa Pani Prezes.

Współpraca z Polpharmą ma zapewnić nie tylko wsparcie eksperckie w zakresie nauk medycznych i doradztwo biznesowe, ale także możliwość testowania i realizacji pomysłów w laboratoriach biotechnologicznych firmy, które działają na najwyższym światowym poziomie. - Biznes i nauka powinny wspólnie dążyć do zamiany innowacyjnych pomysłów w konkretne rozwiązania, które mogą być wprowadzone na rynek. Jako lider polskiego rynku farmaceutycznego działający w sektorze biotechnologii, chcemy dzielić się naszym doświadczeniem oraz możliwościami naszych laboratoriów, wspomagając wdrożenie projektów, przynoszących realną korzyść społeczeństwu. Wierzymy, że zawiązane dzisiaj partnerstwo przyczyni się do podniesienia innowacyjności regionu Pomorza i całej polskiej gospodarki podsumowuje Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA. 

 

       

 

Otwarciu Gdansk Life Sciences Center towarzyszyła konferencja ”From Research to commercialization – Horizon 2020”, która odbyła się w budynku Polskiej Agencji Kosmicznej. W wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście, m. in. prof. Jerzy Buzek - przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, prof. Maciej Żylicz – prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu firmy Selvita. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie mówili o problemie, jakim jest emigracja polskich naukowców. Podczas krótkiego wystąpienia na wstępie prof. Jerzy Buzek mówił o konieczności napędzenia kręgu „edukacja – nauka – pomysł – zastosowanie”, w którym to w Polsce często poprzestaje się na nauce. Premier mówił także o potrzebie zmiany w warstwie słownej, ponieważ słowo „innowacja” wielu osobom nie kojarzy się z niczym konkretnym i wcale nie jest zachęcające. Jerzy Starak (Polpharma) mówił o nadziei dla skostniałej polskiej nauki, którą daje zmiana w prawie o szkolnictwie wyższym z 2014 r. regulująca decyzje i udziały środowisk akademickich w komercjalizacji wyników badań. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy życzyłby sobie, aby doktoraty realizowane na uczelniach przeznaczane były do komercjalizacji, a nie trafiały na półkę. Prof. Maciej Żylicz zwrócił uwagę, że nauki biologiczne w Polsce wciąż nie odnoszą takich sukcesów w skali światowej jak fizyka, matematyka czy astronomia i w dziedzinie life science wciąż jesteśmy krajem na średnim poziomie. Z tego względu FNP stawia na selekcję najlepszych pomysłów i umożliwia ich realizację. W programach takich jak WELCOME czy HOMING, Fundacja umożliwia powrót polskich naukowców do kraju i podjęcie pracy na uniwersytetach, w firmach bądź założenie własnego startup’u.

W trakcie spotkania o początkach swojej działalności opowiadał Szymon Talbierz, prezes firmy Svanvid wykorzystującej tzw. „blue biotechnology”, czyli mikroorganizmy morskie, do produkcji nutraceutyków i surowców dla przemysłu kosmetycznego. – Nasze pierwsze spotkanie odbyło się w moim pokoju, w którym mieliśmy tylko regał z IKEA, a jedynym finansowaniem było stypendium, za które kupiliśmy pipetę. Nie mieliśmy nawet autoklawu, tylko szybkowar od mamy. Ogromnie żałuję, że nie zaczynamy teraz!

Na zakończenie oficjalnej części spotkania Teresa Kamińska oraz Jerzy Starak podpisali decyzję o otwarciu Gdansk Life Sciences Center.

 

Już niebawem na stronie internetowej GPNT zostanie ogłoszony pierwszy nabór wniosków. Proces weryfikacji projektów będzie prowadzony przez Radę Naukowo-Biznesową, na czele której stoi prof. Krzysztof Bielawski, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W skład Rady, poza znakomitymi naukowcami, wchodzą doświadczeni przedstawiciele biznesu, którzy wniosą umiejętność pozyskiwania właściwych partnerów. Rada oceni potencjał naukowy oraz wdrożeniowy projektów, wskazując te, które mają największą szansę na komercjalizację. Dla najlepszych pomysłów będą poszukiwane najbardziej odpowiednie metody finansowania. W tym celu Partnerzy zamierzają podjąć współpracę z instytucjami doświadczonymi we wspieraniu innowacji, takimi jak Fundacja na rzecz nauki Polskiej czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

KOMENTARZE
Newsletter