Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Spektrometr XDS Rapid (Content/Liquid) Analyzer

ul. Centralna 27

05-816 Opacz-Kolonia

Główny telefon: +48 22 723 02 27

Główny email: info@metrohm.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Spektrometr XDS Rapid (Content/Liquid) Analyzer
Nazwa
Spektrometr XDS Rapid (Content/Liquid) Analyzer
Producent
Metrohm
Funkcja
Analiza spektroskopowa NIR

System przeznaczony do rutynowej kontroli jakości procesu produkcyjnego, który może być zastosowany w kontekście analizy ciał stałych w postaci proszków, granulek, pelletu, a także cieczy w trybie transflektancji (opcja). Ponadto umożliwia analizę ilościową wielu istotnych parametrów chemicznych takich jak zawartość wody, liczby zasadowej, kwasowej, hydroksylowej, izocyjanianowej, a także parametrów fizykochemicznych jak gętość czy lepkość.

Newsletter