Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Postdoctoral Researcher w Pracowni Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2024-07-03 - 2024-08-18
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydatów na stanowisko:

Postdoctoral Researcher w Pracowni Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2/R3

Dziedzina nauki: biologia

Typ i rodzaj konkursu: NCN OPUS-25

 

Opis projektu:

„Rola mitochondrialnych kanałów potasowych w regulacji starzenia komórkowego”.

Zmiany demograficzne, w tym starzejąca się populacja, prowadzą do wzrostu zainteresowania chorobami związanymi z wiekiem oraz procesami biologicznymi, które je wywołują. Starzenie komórkowe, stan nieodwracalnego zatrzymania wzrostu komórek, odgrywa kluczową rolę w procesie starzenia i rozwoju wielu chorób związanych z wiekiem. Mitochondrialne kanały potasowe, takie jak kanały potasowe aktywowane wapniem o dużym przewodnictwie (mitoBKCa), są istotne w regulacji starzenia komórkowego poprzez modulację syntezy reaktywnych form tlenu (ROS) oraz funkcji mitochondriów. Badania sugerują, że kanały mitoBKCa mogą mieć kluczowe znaczenie w procesach starzenia komórkowego.

Głównym celem projektu jest zbadanie roli mitochondrialnych kanałów potasowych, zwłaszcza kanałów mitoBKCa, w inicjacji i progresji starzenia komórkowego. Konkretne cele obejmują:

 1. Badanie różnorodności ekspresji kanałów potasowych podczas starzenia.
 2. Analiza mechanizmów molekularnych prowadzących do obniżenia ekspresji kanałów mitoBKCa podczas starzenia.
 3. Ocena ochronnych efektów kanałów mitoBKCa przeciwko starzeniu.

 

Zakres zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie eksperymentów z hodowlami komórkowymi oraz rozwój i analiza linii komórkowych.
 • Udział w eksperymentach z izolowanymi mitochondriami oraz rejestracja elektrofizjologiczna (w zależności od doświadczenia).
 • Analiza danych, przygotowanie wyników do publikacji oraz współpraca przy przygotowywaniu manuskryptów.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem „Postdoctoral Researcher AS” do 18 sierpnia 2024 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,,
 • list motywacyjny,
 • dane kontaktowe do dwóch osób mogących udzielić referencji,
 • oświadczenie kandydata, że nie będzie pobierał wynagrodzenia z innych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 • oświadczenie, że kandydat nie podejmie innej pracy w okresie zatrudnienia w projekcie.

 

Oczekujemy

Wymagania:

 1. Wykształcenie: Doktorat z biologii molekularnej, biochemii, biofizyki lub pokrewnej dziedziny.
 2. Umiejętności techniczne:
 • Doświadczenie w technikach biochemicznych, takich jak hodowla komórek, frakcjonowanie komórek oraz izolacja mitochondriów.
 • Znajomość fizjologii mitochondrialnej.
 • Doświadczenie w elektrofizjologii (pomiarów patch-clamp) będzie dodatkowym atutem.

   3. Doświadczenie badawcze:

 • Doświadczenie w badaniach nad kanałami jonowymi, fizjologią mitochondriów lub szlakami sygnalizacji lipidowej.

   4. Umiejętności analityczne:

 • Zdolność do analizy i interpretacji złożonych danych biologicznych, w tym z badań transkryptomicznych i proteomicznych.

   5. Umiejętności komunikacyjne:

 • Biegłość w pisemnej i ustnej komunikacji w języku angielskim, z udokumentowanym dorobkiem w postaci prezentacji wyników badawczych na konferencjach oraz publikacji w recenzowanych czasopismach.

   6. Zdolności interpersonalne:

 • Umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym i przyczynianie się do realizacji celów projektu.

   7. Stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat temu. Okres 7 lat może zostać             przedłużony o czas określony w regulaminie NCN.

   8. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę na czas określony.
 • Około 9000zł (brutto) miesięcznie
 • Okres zatrudnienia: 48 miesięcy

Opis firmy

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji
na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne
do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż na czas określony w regulaminie projektu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter