Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zidentyfikowano nowy cel molekularny dla leków przeciw łuszczycy
Naukowcy ze Sanford-Burnham Medical Research Institute (USA) zidentyfikowali receptor dla Limfocytów B i T (nazwany BTLA, ang. B and T Lymphocyte Attenuator) będący kluczowym czynnikiem hamującym odpowiedź zapalną, szczególnie w skórze.

 

Wyniki badań zespołu profesora Carla Ware, dyrektora Infectious and Inflammatory Disease Center w Sanford-Burnham wyjaśniają jak wygląda aktywacja Limfocytów T do ochrony przed patogenami, a następnie hamowanie ich działania i przywracanie homeostazy. „Nasze badania pokazują, że ekspresja BTLA w komórkach T gamma delta wyłącza ich reakcje na bodźce immunologiczne. Komórki T gamma delta są pierwszą linią obrony przeciwko patogenom – kiedy są „wyłączone” może dojść do rozwinięcia się niepożądanych stanów zapalnych i niszczenia tkanki - powiedział profesor Ware. Do tej pory naukowcy wiedzieli o znaczeniu komórek T gamma delta w inicjowaniu odpowiedzi zapalnej w skórze, jednakże nie mieli świadomości jak je „wyłączyć”. „Teraz wiemy, że BTLA koordynuje działanie komórek T gamma delta „wyłączając” je w celu uniknięcia wymknięcia się działania układu odpornościowego spod kontroli i pomocy w przywróceniu mu równowagi” – stwierdził profesor Ware.

 

Badania zespołu profesora Ware pokazały, że BTLA jest regulowany (hamowanie espresji) przez czynnik transkrypcyjny - jądrowy receptor sierocy ROR gamma-t (ang. ROR gamma-t, retinoid-related orphan receptor gamma-t). W efekcie zmniejsza się dostępność BTLA w komórkach T gamma delta. Pozwala to na zwiększenie liczby aktywnych komórek T i produkowanie przez nie cytokin zapalnych, włącznie z IL-17 i TNF. Natomiast działanie IL-7 powoduje zwiększenie dostępności BTLA na powierzchni limfocytów T gamma delta, co powoduje zmniejszenie ich aktywności. "Aby walka z patogenami była skuteczna, ale nie dochodziło do uszkodzeń ze strony własnego układu odpornościowego, musi on działać w sposób zrównoważony. Zasadniczo BTLA pomaga kontrolować reakcje zapalne poprzez zmniejszenie aktywności i liczby aktywnych komórek T gamma delta" - powiedział profesor Ware.

 

Badania zespołu ze Sanford-Burnham Medical Research Institute mogą przyczynić się do stworzenia nowych leków na łuszczycę (celowanych na BTLA). Łuszczyca jest przewlekłą, immunologiczną chorobą zapalną o charakterystycznym wyglądzie zmian skórnych. Dotyczy około 2% populacji w Europie i Stanach Zjednoczonych, natomiast w Azji i Afryce występuje rzadziej. Pomimo licznych i szeroko zakrojonych badań przyczyna łuszczycy pozostaje ciągle nie w pełni wyjaśniona. Niewątpliwą rolę odgrywa podłoże genetyczne (m.in. polimorfizm genu HLA-Cw6) oraz podłoże immunologiczne (komórki Langerhansa oraz limfocyty T pomocnicze, zwłaszcza Th1, Th17). Jak stwierdził profesor Ware „Zrozumienie mechanizmów, które kontrolują odpowiedzi immunologiczne jest niezwykle ważne dla tworzenia nowych leków. Jeśli lek będzie w stanie selektywnie aktywować BTLA, będzie można dzięki niemu hamować działanie limfocytów T gamma delta i uzyskać kontrolę nad zapaleniem, przez co zapobiec wyniszczaniu organizmu i długoterminową remisję choroby”.

Źródła

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131205141422.htm

http://dermatologia.mp.pl/choroby/chorobyskory/show.html?id=74363

Bekiaris V., Šedý J. R., Macauley M. G., Rhode-Kurnow A., Ware C. F.,The Inhibitory Receptor BTLA Controls γδ T Cell Homeostasis and Inflammatory Responses. Immunity, 2013. 

KOMENTARZE
Newsletter