Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zasady GMP w firmie kosmetycznej
Zasady GMP w firmie kosmetycznej
W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych, mówiący o Dobrej praktyce produkcji to Artykuł 8. Aby zapewnić realizację celów tego przepisu, produkcja produktów kosmetycznych odbywać się powinna zgodnie z dobrą praktyką produkcji.

Wg Dobrych Praktyk Produkcji, proces produkcji uznaje się za zgodny, jeżeli współgra z oodpowiednimi normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (norma zharmonizowana to w tym wypadku  ISO PN-EN 22716:2009, wdrożona 11 lipca 2013 roku).

- Norma określa wytyczne w zakresie produkcji,  kontroli, magazynowania i wysyłki produktów kosmetycznych – tłumacza Irena Ozga doradca w zakresie GMP. - Niniejsze wytyczne dotyczą jakościowych aspektów wyrobów, jednak nie obejmują wszystkich aspektów bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w fabryce ani też aspektów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Wspomniana powyżej norma ISO PN-EN 22716:2009 obejmuje następujace zagadnienia:

1. Zakres

2. Terminy i definicje