Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Niedawno pisaliśmy o zanieczyszczonym powietrzu - o statystykach jakie podaje WHO oraz Krakowskim Alarmie Smogowy - jednak tym razem "ugryziemy" ten temat z trochę innej perspektywy. Duże zmiany w wyglądzie skóry, spowodowane jej starzeniem się są wywołane zarówno wewnętrznymi czynnikami napływającymi z naszego organizmu, jak i tymi z zewnątrz. Najlepiej poznanymi do tej pory czynnikami zewnątrzpochodnymi, które wywierają bardzo duży wpływ na proces starzenia się naszej skóry są: słońce (promieniowanie ultrafioletowe) oraz palenie tytoniu. Do tego czasu to słońce było uznawane za główny czynnik zewnątrzpochodnego procesu starzenia się skóry, otrzymując nawet swoją nazwę – fotostarzenie. Ostatnie badania epidemiologiczne odkrywają jednak związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a starzeniem się skóry.

 

W kwietniu 2015 roku na łamach czasopisma naukowego "Journal of drugs in dermatology" ukazała się praca sugerująca, że zanieczyszczenia powietrza wywiarają wpływ na proces starzenia się skóry, a głównie na rozwój przebarwień. Autorzy zwracają uwagę w szczególności na wystąpienie spowodowanej tym melasmy. Pył, który znajduje się w powietrzu oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne przechodzą przez skórę i generują chinony, które są substancjami utleniająco-redukującymi i produkują reaktywne formy tlenu (ROS). Pył zwiększa ilość reaktywnych form tlenu, a to wywołuje wzrost poziomu metaloproteinaz, co z kolei prowadzi do zewnątrzpochodnego starzenia się skóry, obejmującego m.in. wzrost pigmentacji i powstanie przebarwień.

- Ta analiza odpowiada na pytanie, dlaczego u niektórzych Azjatów żyjących w środowisku o zanieczyszczonym powietrzu i unikających słońca (m.in. stosując kremy z filtrem) okazało się to być nieskuteczne, a na ich skórze powstawały liczne przebarwienia pomimo fotoochrony – wskazuje Wendy E. Roberts. 

Starzenie skóry spowodowane oddziaływaniem środowiska może jednak przebiegać i objawiać się odmiennie w zależności od rodzaju populacji. W przypadku rasy kaukaskiej znacznie wcześniej w porównaniu do innych pojawiają się pierwsze oznaki starzenia, a zmarszczki są bardziej widoczne, natomiast skłonność do występowania przebarwień skórnych jest znacznie wyższa wśród mieszkańców Azji oraz Afroamerykanów (o fototypie skóry III-VI wg skali Fitzpatryka). Czym niższy fototyp – tym jaśniejsza karnacja.

Zanieczyszczenie powietrza stanowi jedno z zagrożeń dla środowiska, a miliony ludzi na całym świecie są na to narażone. Działania niepożądane spowodowane unoszącym się pyłem oraz wieloma różnymi toksycznymi substancjami zawartymi w naszym środowisku są powodem, dla którego naukowcy podejmują się prowadzenia badań dotyczących ich wpływu na nasze zdrowie, a ekolodzy apelują o jedność i konsekwencję w podejmowanych działaniach. Niestety bardzo często złymi zwyczajami na szkodliwe czy zabójcze efekty pracujemy latami, a są one tym groźniejsze, że nie pojawiają się od razu, więc trudno zmotywować większość ludzi do działania. Nie mamy do czynienia z nagłym najazdem wroga na ziemie ojczyste czy z aktami terroryzmu – mówimy o cichym zabójcy, a walka nie trwa tydzień, miesiąc, rok. To zmiana mentalności, naszych przyzwyczajeń – to coś trudniejszego, bo wymaga nieustannej rozwagi.

Niekorzystny wpływ zanieczyszczonego powietrza na skórę to większe ryzyko nowotworów, 

chorób płuc czy problemów sercowo-naczyniowych. Skóra jest kolejnym organem, który znajduje się w bezpośrednim kontakcie z unoszącymi się zanieczyszczeniami powietrza. Do tej pory stwierdzono, że objawia się to przyśpieszonym jej starzeniem, w tym powstawaniem przebarwień, w przypadku których kremy fotoochronne są już nieskuteczne. Skórne objawy zanieczyszczonego m.in pyłami powietrza wydają się jednak jednym z czynników o mniejszym zagrożeniu dla zdrowia. Te dane dowodzą nie tylko jak wiele w tym temacie jest jeszcze zamkniętych drzwi, ale jak ważny jest problem środowiska, w którym żyjemy.

 

Źródła

Literatura:

1.Landau M: “Exogenous factors in skin aging.” Curr Probl Dermatol. 2007;35:113.

2. Makrantonaki E, Vogel M, Scharffetter-Kochanek K, Zouboulis CC: “Skin aging: Molecular understanding of extrinsic and intrinsic processes.” Hautarzt. 2015 Oct;66(10):7307.

3. Roberts WE: “Pollution as a risk factor for the development of melisma and other skin disorders of facial hyperpigmentation – is there a case to be made?” J Drugs Dermatol. 2015 Apr, 14(4): 337-41.

4. Tschachler E, Morizot F. Ethnic differences in skin aging. In: Gilchrest BA, Krutmann J (eds). Skin Aging. Springer, Heidelberg-Berlin, 2006.

5. Halder RM, Ara CJ: “Skin cancer and photoaging in ethnic skin.” Dermatol Clin 2003; 21:725-32.

6. Rijken F, Bruijnzeel PLB, van Weelden H, Kiekens RCM: “Responses of black and white skin to solar-simulating  radiation: differences in DNA photodamage, infiltrating neutrophils, proteolytic enzymes induced, keratinocyte activation, and IL-10 expression.” J Invest Dermatol 2004; 122:1448-55;

7. Alaluf S, Heath A, Carter N, Atkins D, Mahalingam H, Barrett K: “Variation in melanin content and composition in type V and VI photoexposed and photoprotected human skin: the dominant role of DHI. “Pigment Cell Res 2001; 14:337-47;

 

KOMENTARZE
Newsletter