Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wielkie odkrycie w zakresie skóry dojrzałej – trzy stopnie dojrzałości
Kiedy mówimy o skórze dojrzałej od razu nasuwają się dwie tezy: skóry dojrzałe mają swoje specyficzne potrzeby i nie są do siebie podobne.

Kategoria skóry dojrzałej daleka jest od bycia jednolitą, a „historia” skóry ma duży wpływ na kondycję i stopień dojrzałości skóry.

Carine Mudry tworząc markę kosmetyków EKIA, chciała zidentyfikować specyficzne potrzeby skóry dojrzałej. U podstaw była hipoteza, że specyficzne potrzeby skóry dojrzałej nie są powiązane z wiekiem, a zależą od stopnia dojrzałości skóry.

W sumie 150 kobiet  w wieku 51 – 79 lat zostało poddanych rocznym badaniom klinicznym w dużym szpitalu uniwersyteckim Besancon, mające na celu zweryfikowanie tej hipotezy i zidentyfikowanie różnych stopni dojrzałości skóry. Badane kobiety były w okresie menopauzy od minimum 2 lat, w stabilnym stanie hormonalnym i nie cierpiące na przewlekłe choroby, również dermatologiczne, mogące zakłócić przebieg badania.

Bilans poznawczy realizowany był przez  lekarzy dermatologów celem zidentyfikowania oznak  starzenia się ( zmarszczki, zwiotczenie, plamy itd.) Badania kończyło się pytaniami dotyczącymi codziennej higieny i stylu życia oraz pomiarami biometrologicznymi. Wyniki badań, zdjęcia mozaikowe 2D, 3D poddane były wnikliwej analizie i wolontariuszki zostały podzielona według trzech stopni dojrzałości skóry.

Ryc. 1. Obraz w strukturze 2D.

Ryc. 2. Obraz w strukturze 3D.

Analiza zdjęć posłużyła do wypracowania modelu różnych stopni dojrzałości skóry a na koniec wypunktowane zostały wskaźniki pomocne w ocenie.

- ocena elastozy

- ocena zmarszczek na policzkach

- ocena zmarszczek na linii górnej wargi

- badanie micro- relief ( projekcja świetlna)

- ocena plam pigmentacyjnych

- ocena elastyczności

Wiek realny nie był brany pod uwagę i nie był istotnym wskaźnikiem w klasyfikacji stopnia dojrzałości skóry co potwierdza zdjęcie ( poniżej) na którym widać znaczące różnice w starzeniu się skóry  kobiet w podobnej grupie wiekowej.

Ryc. 3. Klasyfikacja dojrzałości skóry w  podobnej grupie wiekowej.

Analiza zdjęć pozwoliła również na wyodrębnienie zmian morfologicznych w różnych stopniach dojrzałości skóry. Pozwolił również na stworzenie reprezentacyjnego schematu, który podsumowuje wszystkie zmiany morfologiczne połączone ze stopniem dojrzałości.

Ryc.4.

Konkluzja :

Wiek nie jest wyznacznikiem stopnia dojrzałości skóry. Skóra nie starzeje się u wszystkich tak samo i dwie kobiety w tym samym wieku mogą nie mieć takich samych oznaki starzenia się.

Badanie zrealizowane przez markę EKIA, we współpracy z szefem departamentu dermatologicznego dużo szpitala  uniwersyteckiego we Francji Beanscon, pozwoliło na stworzenie modelu różnych stopni dojrzałości skóry na podstawie oceny takich parametrów jak elastyczność, położenie zmarszczek czy plamy pigmentacyjne.

W wyniku powyższych badań zostały wyodrębnione 3 typ skóry dojrzałej , każda ze specyficznymi potrzebami. Rezultaty tych badań doprowadziły do stworzenia marki EKIA i gamy produktów dopasowanych do potrzeb każdego typu skóry dojrzałej. Skład oraz receptura każdego produktu różni się w zależności od typu skóry dojrzałej.

Marka EKIA stworzyła unikalną propozycję diagnozy (ryc. 5.), przeznaczony dla punktów sprzedaży, pomocnych w ocenie stopnia dojrzałości i doborze produktów.

Ryc.5.

Trzy typy skóry dojrzałej

Pierwszy typ to ” zachowany typ skóry dojrzałej ” charakteryzuje się stosunkowo małą ilością oznak starzenia się, o dobrym kapitale genetycznym. Proces komórek naturalnie spowolniony niedoborem hormonalnym czyni skórę bardziej wrażliwą na czynniki zewnętrzne. Skóra pozostaje jędrna, zwiotczenie bardzo lekkie lub w ogóle nie występuje, tekstura skóry jednolita, mało zmarszczek.

 Drugi typ to ”osłabiona skóra dojrzała”, charakteryzuje się osłabieniem biologicznych mechanizmów obronnych, z tendencją do pojawiania się oznak starzenia się, zwiększoną suchością, ziemistym kolorytem skóry, utratą gęstości , pogorszoną teksturą skóry. Zmarszczki pojawiają się na konturze oczu oraz  powyżej górnej wargi.

Kolejny typ, ”skóra dojrzała z niedoborem”- sama nazwa wskazuje na liczne niedobory, objawiające się  zwiotczeniem skóry, zmarszczkami nad górnymi wargami i na policzkach, jak również występowaniem plam pigmentacyjnych.

Więcej informacji na stronie www.eko-profit.pl/ekia

Rezultaty badan zaprezentowane zostały na międzynarodowym kongresie dermatologicznym (Seoul, Monaco).

Ryc.6. Oferta produktowa marki EKIA.

 

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter