Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Walidacja alternatywnych metod testowania
10.03.2006
Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej opublikował zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału, dotyczące walidacji alternatywnych metod testowania.


Niniejsze zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału podzielone jest na 20 następujących poddziedzin: 1. toksyczność systemowa; 2. toksyczność miejscowa; 3. reakcje uczuleniowe; 4. rakotwórczość/genotoksyczność; 5. toksyczność reprodukcyjna; 6. farmakokinetyka/toksykokinetyka; 7. ekotoksykologia; 8. metody obliczeniowe w toksykologii; 9. toksykologia nanocząsteczek; 10. biostatyka i bioinformatyka; 11. bezpieczeństwo żywności; 12. środki biologiczne; 13. środki farmaceutyczne; 14. dobra praktyka laboratoryjna; 15. dobra praktyka w odniesieniu do kultur komórkowych; 16. nowe technologie 17. testowanie z zastosowaniem robotów w odniesieniu do zastosowań hodowli komórkowych i tkankowych; 18. technologie detekcji punktów końcowych w odniesieniu do zastosowań hodowli komórkowych i tkankowych; 19. dziedziny powiązane: laboratorium referencyjne dla alternatywnych metod testowania, w tym ocena ekwiwalencji, ocena substancji testowych, badania porównawcze i monitorowanie; 20. agrochemikalia. Termin składania dokumentów przetargowych upływa 24 listopada 2008 r. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.publications.eu.int/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=pl&DOCID=047741-2006

Źródło: CORDIS

.
KOMENTARZE
Newsletter