Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Transparentność, bezpieczeństwo i „zielona nauka” – L’Oréal dzieli się swoją wizją przyszłości piękna
Transparentność, bezpieczeństwo i „zielona nauka” – L’Oréal dzieli się swoją wizją przyszło

Ochrona naszej planety jest absolutną koniecznością, a pandemia COVID-19 wpłynęła na większe zainteresowanie kosmetykami, które są zarówno korzystne dla zdrowia i urody, jak i bezpieczne dla środowiska. L’Oréal otwiera nowy rozdział w dziedzinie badań i innowacji, korzystając z potencjału „zielonej nauki”. Natura staje się siłą napędową prac nad odnawialnymi alternatywami surowców wykorzystywanych w produkcji kosmetyków.

 

 

Jednocześnie L’Oréal zobowiązał się, że do 2030 r. 95% składników będzie pochodzić z odnawialnych źródeł roślinnych, bogatych źródeł mineralnych lub z procesów o obiegu zamkniętym, a 100% składników będzie przyjaznych dla środowiska wodnego. Ponadto firma kontynuuje dialog z konsumentami i interesariuszami, transparentnie dzieląc się wiedzą oraz inspirując konsumentki i konsumentów do podejmowania przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji zakupowych.

Zmiany związane z pandemią wpłynęły na trendy konsumenckie dotyczące pielęgnacji urody i higieny osobistej. Jedne z nich ewaluowały przez ostatnie lata, inne wzmocniły się lub ujawniły się w czasie pandemii. Badania [1] pokazują, że 38% Polaków chce wiedzieć więcej o pielęgnacji urody i higieny osobistej, aby poprawić swoje zdrowie. Ponadto powoli odchodzimy od szybkiego stylu życia oraz nadmiernej konsumpcji i zmierzamy w kierunku minimalizmu, kładąc nacisk na trwałość, bezpieczeństwo i funkcjonalność produktów. Aż 3/4 Polaków zgadza się, że liczba dostępnych produktów kosmetycznych może przytłaczać. Ważna dla nich jest prostota, dzięki której można osiągnąć wyjątkową wydajność, praktyczność i jakość. Minimalistyczne podejście, nieskomplikowane składniki, a także komunikacja korzyści w czytelny i prosty sposób ułatwią im wybór. Ponadto Polacy oczekują dopasowania produktów do zróżnicowanych potrzeb. Wykazują duże zainteresowanie produktami, które są przeznaczone specjalnie dla wieku (55%) oraz płci (40%).

W wyniku pandemii COVID-19 przywiązujemy również większą wagę do kwestii środowiskowych. Ten trend jest widoczny szczególnie wśród ludzi młodych. Jest to istotne dla ponad 1/3 Polaków w wieku 16-24 lata (35%). Oczekują, że kosmetyki będą bezpieczne oraz pozyskiwane w sposób etyczny i zrównoważony, z poszanowaniem zasobów naturalnych planety. Aż 69% Polaków ma obawy związane z tym, czy surowce stosowane w produktach naturalnych są pozyskiwane w sposób zrównoważony. Jednocześnie polscy konsumenci są gotowi, aby korzystać ze składników syntetycznych pochodzenia naturalnego, które powstają w sposób zrównoważony. Aż 68% z nich ufa produktom i składnikom stworzonym przez naukowców [2].

 

Potrzeba transparentności

Rośnie także świadomość oraz zainteresowanie konsumentek i konsumentów składnikami produktów i ich pochodzeniem. Oczekują oni od firm kosmetycznych transparentności. Dlatego Grupa L’Oréal kontynuuje i nagłaśnia inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie wiarygodnych informacji i wzmacnia dialog z konsumentami, dając im możliwość dokonywania wyborów odzwierciedlających ich wartości i potrzeby.

– Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych konsumentek i konsumentów. Chcemy także uświadamiać i inspirować ich do podejmowania przemyślanych decyzji zakupowych. Dlatego cieszy nas rosnące zainteresowanie składami produktów oraz ich pochodzeniem. Dbamy o to, by nasze formuły były bezpieczne i miały pozytywny wpływ na zdrowie i środowisko. Skupiamy się na tym, aby pozyskiwać surowce z zachowaniem zasad etyki i w sposób zrównoważony. Prowadząc dialog oparty na pełnej przejrzystości, dzielimy się wiedzą, aby nie pozostawiać przestrzeni na powielanie mitów krążących na temat np. składników kosmetyków. Konsumenci mają dostęp do wiarygodnych informacji o poszczególnych składnikach – ich skuteczności, pochodzeniu, bezpieczeństwie, o testowaniu produktów i wielu innych ciekawych informacji na naszej platformie. Tam właśnie znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące ponad 1000 składników użytych w recepturach i składach naszych produktów. Jest to jeden z przykładów, jak realizujemy naszą strategiczną wizję oraz zobowiązanie osiągnięcia pełnej transparentności w zakresie naszych produktów, receptur i metod działania. Dotyczy to również alternatywnych metod testowania kosmetyków, bez udziału zwierząt. Od lat tworzymy zrekonstruowane modele skóry w celu oceny bezpieczeństwa produktów i od 1989 r. nie testujemy ich na zwierzętach – mówi Niels Westerbye Juhl, dyrektor generalny L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Wspomniana platforma Inside our Products dostępna jest w języku angielskim. L’Oréal w Polsce współpracował także jako firma zrzeszona w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego, przy tworzeniu platformy Kosmopedia.org – pierwszego w Polsce obiektywnego, opartego na dowodach naukowych i faktach, kompendium wiedzy na temat składników kosmetyków. Na platformie – przygotowanej w języku polskim – konsumenci mają dostęp do zrozumiałych i przygotowanych we współpracy z profesjonalistami informacji o substancjach, ich funkcji w produktach kosmetycznych, właściwościach oraz działaniu na skórę i organizm człowieka. To najpełniejsze zestawienie popularnych składników używanych do produkcji kosmetyków i odpowiedź branży na potrzeby konsumenckie w zakresie transparentności i edukacji. W serwisie znajdują się także praktyczne wskazówki związane z segregacją opakowań po kosmetykach i zachęcające do świadomych zachowań w trosce o środowisko naturalne.

 

„Zielona nauka” i „zielona chemia”

W odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby konsumentów L’Oréal czerpie z najnowszych osiągnięć „zielonej nauki”, aby pozyskiwać surowce w sposób zrównoważony i poprzez najnowocześniejsze procesy technologiczne wydobyć to, co najlepszego ma do zaoferowania natura. Zielona nauka to kierunek dalszego rozwoju Działu Badań i Innowacji Grupy L’Oréal, który będzie kształtował przyszłość branży kosmetycznej. Już od 2020 r. 80% surowców wykorzystywanych w kosmetykach L’Oréal jest łatwo biodegradowalnych, 59% pochodzi ze źródeł odnawialnych, a 34% to składniki naturalne lub pochodzenia naturalnego. Do 2030 r. L’Oréal zaoferuje kobietom i mężczyznom na całym świecie coraz skuteczniejsze i jeszcze bardziej bezpieczne kosmetyki, przyjazne dla środowiska naturalnego. Aby dokonać tej transformacji, firma wykorzysta wszystkie swoje zasoby w dziedzinie „zielonej nauki”, w tym najnowsze osiągnięcia w agronomii, biotechnologii, „zielonej chemii” i nauki o recepturach. L’Oréal zawiera także szereg strategicznych partnerstw z uniwersytetami, start-upami oraz dostawcami surowców.

– Dla L'Oréal nauka jest wielką wartością. Badania i innowacje to kluczowe obszary rozwoju naszej działalności. Podczas badań nowej generacji, opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, odkrywamy innowacje, które pozwalają na tworzenie bezpiecznych i skutecznych produktów wytwarzanych z poszanowaniem dla planety i różnorodności biologicznej. Od 1995 r. działa laboratorium badawcze, którego zadaniem jest mierzenie i modelowanie wpływu produktów na ekosystemy (wodę i glebę). Spośród wszystkich składników użytych w recepturach L’Oréal 29% z nich opracowano zgodnie z zasadami „zielonej chemii” [3]. Stale zgłębiamy naszą wiedzę i pokazujemy, jak „zielona chemia” i biotechnologia zmieniają nasze produkty – podkreśla Beata Iwanienko, dyrektorka ds. naukowych, legislacyjnych i public affairs L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

 

Od 1989 r. L’Oréal nie testuje kosmetyków na zwierzętach 

L’Oréal jest pionierem w dziedzinie poszukiwania i stosowania alternatywnych metod dla testów na zwierzętach.­ Firma zaprzestała testowania swoich produktów na zwierzętach w 1989 r. – czyli 14 lat przed delegalizacją takich praktyk przez branżę kosmetyczną. Podjęła również działania mające na celu rozpowszech­nie­nie świadomości na temat tych alternatywnych metod w Chinach, gdzie w 2014 r. władze zaprzestały testów na zwierzętach w przypadku produkowanych w Chinach kosmetyków „niefunkcyjnych”. Postępy są stopniowe – w tym roku rząd chiński zniósł również wymóg, by importowane z zagranicy kosmetyki były testowane na zwierzętach, pod warun­kiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność z dobrymi praktykami produk­cyjnymi.

Źródła

[1] Raport POLISH COSMETICS MARKET 2020.

[2] Jak wyżej. 

[3] „Zielona chemia”, nazywana też chemią zrównoważoną, to koncepcja opracowana w USA w 1998 r. przez dwóch chemików: Paula Anastasa i Johna Warnera. Koncepcję tę oparto na 12 zasadach czerpiących z wartości zrównoważonego rozwoju, a jej celem jest produkcja i wykorzystanie substancji chemicznych z poszanowaniem społecznej, środowiskowej i ekonomicznej równowagi środowiska, w którym substancje te są stosowane. „Zielona chemia” jest częścią „zielonej nauki” w tym sensie, że zapewnia zrównoważone przekształcanie biomasy w składniki produktów.

KOMENTARZE
Newsletter