Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
SenCeeTox - kolejny test alternatywny mogący zastąpić badania substancji chemicznych na zwierzętach!
SenCeeTox  - kolejny test alternatywny mogący zastąpić badania substancji chemicznych na zw
CeeTox Inc. ogłosiło pozytywny wynik ostatniej fazy badań finansowanych przez PETA a przeprowadzonych przez badaczy z Applied BIO & Molecular Systems (ABS) w Flemish Institute for Technological Research (VITO)’s. Badanie potwierdza możliwość przeprowadzenia testu SenCeeTox w laboratorium. Test prawidłowo klasyfikuje substancje chemiczne jako uczulające lub nieuczulające.

Test SenCeeTox pozwala podzielić substancję zgodnie siłą ich właściwości uczulających. Przeprowadzone badania pozwoliły dokładnie przewidzieć prawdopodobieństwo wywołania reakcji alergicznej dla wszystkich 10 badanych związków. Ponadto test przewidział dokładną kategorię potencjału uczulającego dla 9 spośród 10 związków. Test SenCeeTox został przeprowadzony w laboratorium Vito-ABS w Belgii w ramach tzw. ring trias. Badanie zapewnienia, że ​​wyniki uzyskane w jednym laboratorium z powodzeniem można powielić w innych laboratoriach.

Wyniki testu SenCeeTox były tak obiecujące, że kolejne próby będą kontynuowane przez Cosmetics Europe. Następnie wszystkie wyniki zostaną przekazane do Laboratorium Referencyjnego dla Alternatywnych Metod Testów na Zwierzętach Unii Europejskiej (EURL ECVAM).

W ramach testu SenCeeTox, trójwymiarowy model ludzkiego naskórka (RHE) poddaje się ekspozycji na kilka stężeń badanego wyrobu. Model skóry RHE  dokładnie odzwierciedla właściwości barierowe naskórka, posiada wiele kluczowych cech funkcjonalnych skóry oraz zachowuje ścieżki sygnałowe i metaboliczne normalnej ludzkiej skóry. Po inkubacji, tkanki skóry są następnie badane w celu oceny efektu cytotoksycznego i reaktywności substancji badanych. Badana jest również ekspresja genów szlaku sygnałowego Nrf2/Keap1/ARE, którego aktywacja powoduje podrażnienia skóry. Wreszcie, dane są analizowane za pomocą specjalnego algorytmu, który przewiduje prawdopodobieństwo wywołania reakcji alergicznej u człowieka.

Weryfikacja tej metody badawczej jest szczególnie istotna w świetle zakazu sprzedaży kosmetyków testowanych na zwierzętach w Europie. Ponadto, badanie to jest ważne w związku ze zbliżającym się rokiem 2018 i rozporządzeniem REACH, w którym wszystkie substancje chemiczne będą musiałby być zarejestrowane i przebadane  pod kątem ich zdolności do wywołania podrażnienia skóry, mówi Tim Mitchell, prezes CeeTox Inc.

Źródła
KOMENTARZE
Newsletter